Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Faslı Alim Şeyh Muhammed bin El-Emin İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 30 Ocak 2020 – 5 Cemaziyelahira 1441 Perşembe günü 86 yaşında hayatını kaybeden Fas’ın büyük alimlerinden Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze’nin vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze (rahimehullah) Fas’ın Tetuan şehrinde 1932 yılında dünyaya geldi. Kendi şehrinde büyük alimlerden şeri ilimleri ders aldı. Daha sonra Fes şehrine gidip oradaki alimlerden de dersler aldı. Muhaddis, Fakih, Tarihçi ve Şair olarak nitelendirildi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze (rahimehullah)’ın milli tutumuyla, Fas’taki sömürge politikalarına karşı durmakla tanındığı belirtilerek onun bu tutumları nedeniyle birçok sıkıntıya maruz kaldığı vurgulandı. Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze (rahimehullah)’ın basın dünyasında çalışmalar yürüttüğü,  Gençlerin Fikirleri, Bahçe gibi bazı dergiler çıkarttığı, aynı şekilde sadece bir defa yayınlanan Burhan gazetesi yayınladığı belirtildi. Birçok dergi ve gazetede yazılar yazdığı, daha sonra editörlüğünü yapacağı Lisanu’l Beyan, Nasr, Nebras dergileri, Nur gazetesi başlıca yazdığı yayınlar olduğu ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze (rahimehullah)’ın eğitim noktasında çokça çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Başta hadis ilimleri olmak üzere birçok ilim dalında çokça öğrenciye icazet verdi. Aynı şekilde 30’dan fazla eseri bulunmaktadır. Bunlardan en çok dikkat çekenleri şunlardır: “Eş-Şezeratu’z Zehebiyye Fi Siyreti’n Nebeviyye, Fethu’l Aliyyi’l Kadir Fi Tefsir, En-Nakdu’n Nezih Li Kitab Turasi’l Meğaribe Fil Hadis ve Ulumihi, Nazarat Fi Tarihi’l Mezahibi’l İslamiyye, Melamih Fi Tarih İlmi’l Hadis Bi’l Mağrib, Tahkik Şerhi’l Kadi Abdulvahhab Ala Risaleti Li İbn Ebi Zeyd El-Kayravani, Tahkik Siracu’l Muhtediyn Li İbn Arabi El-Meafiri.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı taziye açıklamasının sonunda şöyle dua etti: “Allah (azze ve celle) Şeyh Muhammed bin El-Emin Ebu Hubze’yi kabul etsin, ilim, eğitim, davet çalışmalarından dolayı onu rahmet, mağfiret ve rıdvanla mükafatlandırsın, onun ilmini şahit ve nur kılsın, onun yerini şeriat ilmini koruyan, onun sancağını yükselten muhlis alimlerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

146 total views, 2 views today