Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültürel Perşembe Meclisinde Üstat Abdulkadir En-Nail Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde Üstat Abdulkadir En-Nail konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Üstat Abdulkadir En-Nail “Irak Milli Misakı Birinci Yılında” adını taşıyan bir seminer vererek Irak Milli Misakı’ın gerçekleştirdiği en dikkat çeken başarıları, bilhassa Irak’ta geçtiğimiz Ekim ayından beri devam eden Ekim Devrimi çalışmalarına destek sağlamada gösterdiği çabaları ele aldı.

Üstat Abdulkadir En-Nail seminerinin başında Iraklı milli kuvvetlerin misakı tesis etmede ve milli çalışmaların sabitelerini güçlendirmede başladığı tarihi sorumluluğu ele aldığı gibi 2003 yılında Amerika ve İran işgallerinin dayattığı siyasi rejimin gölgesinde Irak’ın yaşadığı acı vakadan kurtulmanın en önemli yollarına değindi.

Bu bağlamda Üstat Abdulkadir En-Nail şunları söyledi: “Irak Milli Misakı, ülkede mezhep probleminin derinleşmesinin, iç barışın tehdit edilmesinin başlıca sebebi olan, Irak’ı dahili, bölgesel ve uluslararası çatışma alanına dönüştüren başarısız siyasi vakadan kurtulma hususunda Iraklı halkın isteklerini ifade etmek için gelmiştir.”

Üstat Abdulkadir En-Nail daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyasi başarısızlığın sebepleri, mezhep sistemi rejimini düşürmeyi ve Irak’ı tekrardan kazanmayı hedefleyen halk ayaklanmasının milli sabiteleriyle hedefleri ve şiarları buluşan Irak Ekim Devriminin başlangıç noktasıydı. Başta gençler olmak üzere Iraklılar, Irak’ı kurtarmak ve yeniden inşa etmek için emin adımlarla ve bilinçli bir şekilde büyük bir sebat gösterdi. Bunu, ayaklanmalarında yükselttikleri ve tekrarladıkları sloganlarında, gösterilerinde ve protestolarında haykırdılar.”

Üstat Abdulkadir En-Nail daha sonra Irak Milli Misakı’nın milli çalışma yöntemini, tarzlarını ve araçlarını ele aldı. Üstat Abdulkadir En-Nail bunun ancak Irak Milli Misak’ının gerçekleştirmek için çabaladığı kapsamlı çözüm ekseninde Iraklı halkın tamamının desteğiyle gerçekleşebileceğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde verilen seminerin sonunda Üstat Abdulkadir En-Nail, birinci yıl kongresinde Irak Milli Misak’ının çatısı altında toplanan kuvvetlerin ittifak ettikleri çalışma yöntemlerini ele alarak bunlardan en dikkat çekenlerinin belirlenen hedefleri gerçekleştirecek siyasi, basın, insani, halkla ilişkiler komisyonlarının oluşturulması, Irak Milli Misakı’nın Resmi Sözcüsünün seçilmesi, Iraklı kuvvetlere ve etkinliklerle ilişkiler kurması için bazı devletlerdeki temsilcilerin isimlendirilmesi olduğunu detaylı bir şekilde anlattı.

 

42 total views, 3 views today