(1418 Sayılı Açıklama) Irak’ta Yaşanan Son Gelişmeler Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Irak’ta yaşanan tehlikeli olaylar, Irak’taki yolsuz hakim partiler tarafından saptırıcı girişimler, Irak sahalarında ve meydanlarında ifade edilen Iraklı halkın isteklerine kayıtsız kalınması, Corona virüsün ülkede tehlikeli bir şekilde yayılması karşısında hükümetin kasıtlı ihmali hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1418 Sayılı Açıklama) Irak’ta Yaşanan Son Gelişmeler Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

25 Şubat 2011 devriminin üstünden 9 yıl geçtikten sonra Iraklı halk, ülkedeki mevcut siyasetin batıl olmasına, suçları her geçen gün artan ve bozgunculukları ortaya çıkan hakim partilerin yolsuzluk yapmasına karşı tekrardan devrim için ayaklandı. Bu sabahtan itibaren protesto alanları, halkın isteklerini dile getirmek ve hakim partilerin ne pahasına olursa olsun sürdürmeye çalıştığı hükümet adayını açık bir şekilde reddetmek için kalabalık göstericilerle doldu.

Bugün kalabalık sayılarıyla gösteri alanlarının gençleri, hakim partilerin yaptığı şeylerin sadece amacı saptırmaya çalışan girişimler ve vehmi çabalar olduğu yönünde güçlü bir mesaj gönderdiler. Iraklıların, halkın iradesinden ve maslahatından uzak olan dışardan anlaşılmış siyasi çalışmalar ile meşgul edilmesi, buna paralel olarak devrimin kökünü kurutmak amacıyla göstericilerin ve aktivistlerin, şeri ve beşeri kanunlara ve insani ölçülere göre kınanacak tehlikeli bir suç ekseninde sistematik bir şekilde öldürülmesi, kaçırılması, geçersiz ithamlarla suçlanması söz konusu bu çabalar arasındadır. Irak’taki bu olaylar, Çin’de Corona virüsün ortaya çıkmasından ve İran’da da yayılmasıyla Irak’a yaklaşmasından sonra büyük korkular ve çalkantılı durumlar gölgesinde yaşanmaktadır. Bu durum, bu virüstün korunmanın önemini göstermekte, sınır kapılarından Irak’a sızmasına engel olmak için gerekli önlemleri almayı gerekli kılmaktadır. Ki bu sınır kapıları, İran’dan gelenlere hiçbir gözlemci ve denetleyici olmaksızın, en düşüğü karantina olan tedbir içerikli işlemler uygulanmaksızın açık tutulmaktadır. Öte yandan ülkedeki sağlık sektörünün kötü hali, hastanelerin sefil durumu ve sağlık gözetim sisteminin neredeyse tamamının yıkılmış durumu ortadadır.

Durum bu iken İran Irak ile ticaretine devam edeceğini ilan etmektedir. Oysa bilim ve sağlıkta ilerlemiş büyük devletler, Corona virüsün tehlikesini ve bu tehlike karşısında aciz kaldıklarını itiraf etmekte, bu yıkıcı tehlikeden korktukları için sınırlarını ve hava sahalarını kapatmakta, İran’la olan ticaretlerini durdurmaktadırlar.

Zikredilen bu olaylar hakim partilerin oyunlarından sakınmayı, dışı barış içi hem dünyevi hem uhrevi kötü bir akıbet olan girişimlerine aldanmamayı gerekli kılmaktadır. Aynı şekilde iradeyi dize getiren, özgürlüğü bağlayan çalışmalara boyun eğilmesinden sakınmayı gerektirmektedir. Irak’taki hakim partiler, Irak’ı değil özel projelerini geliştirmektedirler. Onlar tarafından yapılan vaatler, serap ve evhamdan başka bir şey değildir. Sebep oldukları tüm acılar için ve İran’la çıkarlarını korumak için İran’dan gelen bu hastalığa karşı gösterdikleri ihmalden dolayı hesaba çekilmeleri şöyle dursun tüm bunlar, bunlara karşı koymayı ve önünde durmayı gerekli kılmaktadır.

Bu durum aynı şekilde bizim için daha fazla bu partilerin entrikalarına karşı koymayı, suçlarını belgelemeyi gerekli kılmaktadır. Bu suçlar, zaman ne kadar geçerse geçsin zaman aşımına uğramayacaktır. Göstericiler, partilerin gerçekleştirmekten aciz kaldığı şeyi gerçekleştirmeye çalışan güvenlik güçlerinin ve milislerin suçlarından daha fazla sakınmalıdır.

Allah (azze ve celle)’den Irak halkını zayıflık ve yozlaşma halinden diriliş haline çıkarmasını, ümmetimizi imanlarını ve imkanlarını kuvvete ve temkine dönüştürmeyle nimetlendirmesini, tüm insanlığı afetlerden ve felaketlerden korumasını niyaz ediyoruz.

 

 

Genel Sekreterlik

1 Recep 1441

25 Şubat 2020

 

87 total views, 1 views today