Iraklı Öğrenciler Yasal Haklarını Talep Eden Protestoculara Destek Vererek Gösteri Alanlarını Canlandırdılar

Irak’ın modern tarihinde tanık olduğu halk protestoları ve devrimlerde, bu devrimlerin ihtiyaç duyulan basın desteğini kaybetmesine rağmen, Iraklı üniversite öğrencilerin aktif ve etkili rolü tüm akıl sahipleri için ayan beyan ortadadır. Ne var ki çeşitli basın organlarındaki büyük gelişimler de gözden kaçmamaktadır. Örneğin sosyal medya, Ekim devrimine katılan öğrencilerin sesinin tüm dünyaya yayılmasına katkı sağlamış, onların gösteri alanlarındaki önemli rollerini, Irak’ın geleceğini resmetmede katılımlarını, önümüzdeki senelerde uygulanacak yönlendirmelerini tüm dünyaya göstermiştir.

Hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin tüm tehditlerine ve her türlü şiddete başvurmalarına rağmen yaklaşık 5 aydır devam eden gösterilere öğrencilerin katılım göstermesi, gösteri alanlarının sağlamlaşmasına, yeni bir kan pompalama olarak sahaların canlanmasına, güzel bir gözalıcılık kazanmasına katkı sağlamıştır. Özellikle öğrenciler tek üniformayla bu meydanlarda bir araya gelmekte, Iraklı saygınların fotoğraflarını taşımakta, kibar üslup kullanarak gözlemcilere Irak’ın durumunu, tüm dünyaya bu genç grubun bilincini, gelecek korkularını ve ülkede yaşananları gösteren açık sloganlar atmaktadırlar.

Öğrencilerin Iraklı halkın tüm kesimlerini temsil etmeleri dikkate alındığında onların bu yüce ruhla, birlikle ve ahenkle bu gösterilere katılmaları Ekim devriminden sonra Iraklı halkın yaşadığı sosyal insicam hakkında iyi ve açık bir mesaj taşımaktadır. Bu durum hükümetleri, hakim partileri endişelendirmiş, histerik bir hal yaşatmış, yoğun bir bocalama haline sokmuş, üniversite profesörlerine, akademisyenlere, öğretmenlere karşı soruşturma kararı yayınlamaya, öğrencilere saldırı direktifleri vermeye sevk etmiştir.

Bu bağlamda sivil aktivistler ve sosyal medya kullanıcıları Bağdat, Kerbela, Necef, Meysan, Müsenna, Basra, Kadisiye, Vasit, Babil, Diyala muhafazalarında devam eden gösterilere destek sağlayan öğrenci protestolarına olumlu yaklaştıklarını ifade etti.

Haber ajansları Efrah Şevki adlı aktivistin şu Facebook paylaşımına yer verdi: “Milli Eğitim Bakanlığı toprak okullara, sandalye olmadığı için öğrencilerin yerde oturmasına, müfredatların gecikmesine, soruların çalınmasına, eğitimin yozlaşmasına, başarısızlık oranların artmasına, ailelerine yardım etmek için zor işlerde çalışmak zorunda kalan öğrencilerin eğitimi terk etmesine hiçbir şekilde itiraz etmemektedir. Tüm bunlar yetkililerin vicdanlarında en ufak bir rahatsızlığa bile neden olmamaktadır. Ama aynı yetkililer devrime destek veren ve yasal haklarını talep eden öğrencilere şantaj yapabilmektedir.”

Aynı şekilde Basralı aktivist Ahmet Er-Rifai şunları vurgulamaktadır: “Genel olarak Iraklı öğrencilerin ve gençlerin cesareti, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin her türlü ve baskı ve şiddetine rağmen gösterilere devam etmedeki sebat ve azimleri, hükümet yetkililerini şaşkına çevirmiş ve endişelendirmiştir. Öğrencilerin gösteri alanlarına dahil olmaları gösterilerin sayısının artmasına, gösterilerin barışçıl karakterinin sağlamlaşmasına, göstericiler tarafından birçok olayla itham edilen siyasi partiler ve grupların altındaki halının çekilmesine katkı sağlamıştır.”

Üniversite öğrencisi Enes Abdulmecid ise şunları söylemektedir: “Öğrenciler şahsi istekleri için gösterilere katılmadılar aksine fakirlik, açlık, ihmal ve zulümle sınanan Iraklı halka yardım etmek ve zafer elde etmesi için bu gösterilere katıldı. Mesele, burada yolunda fedakar davranılacak vatan meselesidir. Bizler hakim partiler ve İran’a bağlı milisler tarafından çalınan vatanı tekrardan elde etmek isteyen barışçıl gösterilere katılıyoruz.”

Mustansiriye Üniversitesi öğrencilerinden Seha Muhammed ise şunları söylemektedir: “Yoksunluğun ve mahrumiyetin her şeklini ve her çeşidini yaşayan gençlerin maruz kaldıkları ölüm ve zulmün karşısından durmak için gösterilere katıldım. Aynı zamanda güvenlik güçleri ve İran’a bağlı mezhepçi milislerin işlediği adam kaçırma, cinayet ve tutuklama gibi suçlara tepki göstermek için. Ben şuanda barışçıl gösteriler düzenleyen göstericileri dağıtmak ve halkın intifadasını başarısızlığa uğratmak hedefiyle hükümete bağlı güvenlik güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz bombalarında yaralananları tedavi etmek, göstericilere yardım etmek ve bu bombaların etkilerini hafifletmek için gönüllü grubu içinde çalışmaktayım.”

Basra Üniversitesinde Muhammed Cevat adlı öğrenci ise şunları söylemektedir: “Hakim siyasi tabakanın tamamının izole edilmesi, göstericileri katleden katillere kısas uygulanması, kamu malının heder olmasına sebebiyet veren yolsuz yöneticilerin adalet karşısına çıkartılması ve yasal hakların tamamının gerçekleşmesi için öğrenciler protestolarına devam edecektir. Müfredatların ilkelliği neticesinde eğitim başarısızdır,  Eğitim Bakanlığı adam kayırmaktadır ve diploma sahiplerine fırsat verilmediği için mezunlar arasında işsizlerin sayısı her geçen gün daha fazla artmaktadır.”

Yeşil Bölge hükümetinin barışçıl gösterilerin başlamasının ilk gününden beri bu gösterilerin devamlılığında aktif bir rol sağlamalarından dolayı öğrencilerin katılım göstermesini reddettikleri biliniyor. Ne var ki öğrenciler korku bariyerini kırma kararlığı gösterip gösteri alanlarına dahil oldular ve 17 yıldan beri devam eden zulüm ve yolsuzluğa ayaklanan gençlere katıldılar. Siyasi rejimin, hakim partilerin düşmesini ve Irak iradesiyle milli hükümetin kurulmasını talep eden sloganlarını yükselttiler.

 

 

HEYET Net

216 total views, 1 views today