Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültürel Perşembe Meclisinde İslam Düşünürü Dr. Muhammed Ammara (rahimehullah) Ele Alındı

 

Heyet Net/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari “Dr. Muhammed Ammara… Büyük Kayıp” adını taşıyan bir seminer vererek geçtiğimiz haftanın sonunda kısa bir hastalık döneminden sonra 89 yaşında gözlerini hayata kapatan İslam Düşünürü Dr. Muhammed Ammara’nın hayatını detaylı bir şekilde ele aldı.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari seminerinin başında İslam Düşünürü Dr. Muhammed Ammara’nın hayatını, ilim tahsilini, başta düşünce alanı olmak üzere birçok alanda gösterdiği çabaları ve çalışmaları, inanç, şeriat, ahlak, sistem, maksat ve şahsiyet olarak İslam’ı savunan güçlü bir sesi temsil etmesini detaylı bir şekilde anlattı.

Bu bağlamda Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları vurguladı: “İslam Düşünürü Dr.Muhammed Ammara (rahimehullah) açık ve cesur İslami duruşlarıyla ve milli tavırlarıyla ayrıcalık sahibi bir kişilikti. Onun İslam ümmetini, sabitelerini, değerlerini, mirasını, maslahatlarını savunmak için yaptığı karşı koymalarına tarih şahittir. Buna ek olarak İslam mesajının açıklığa kavuşturulması, özellikleri, şeriatın ve maksatlarının ayan beyan olması alanlarında ciddi faaliyetler ve çalışmalar gerçekleştirmiştir.”

Dr. Muhammed Ammara (rahimehullah)’ın İslam dünyasını hedef alan şüphelere, açık ve gizli saptırıcı fikirlere karşı verdiği mücadelesine değinen Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunlara dikkat çekti: “Dr. Muhammed Ammara’yı başkalarından ayıran bu noktada ona ait bir çok çaba, münazara, çalışma, medya katılımı söz konusudur. Bunun yanı sıra birçok toplantıya, ilmi platforma ve oturuma katılmış, ilmi ve araştırma kurumlarına, faydalı çeşitli alanlarda fikri, medeni ve kültürel projelere üyelik etmiştir.”

İslam Düşünürü Dr.Muhammed Ammara (rahimehullah)’ın İslamve Arap kütüphanesini zenginleştiren telif, araştırma ve tahkik alanlarında da çok çalışmaları bulunduğuna vurgu yapılan seminerde Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları dile getirdi: “Dr.Muhammed Ammara (rahimehullah)’ın kitapları, belirli sayıda sınırlandırılması zor olacak kadar çoktur. Çalışmaları, araştırmaları, yorumları, makaleleri, ansiklopedilerdeki ilmi başlıkları dışında yüzün üzerinde kitap kaleme almıştır.

İslam Düşünürü Dr.Muhammed Ammara (rahimehullah)’ın fikri mirasından konuşurken Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin ele aldığı diğer konular, kitaplarda yaratıcılık alanları, çalışmalar, araştırmalar, tahkik edilen kitaplar, ortak kitaplar, düzenlenmiş kitaplar, makaleler, kitap takdimleri, yorumlar, ansiklopedilerdeki ilmi maddelere katılım, ilmi çalışmaları yönetme, İslam felsefesindeki uzmanlığı, Kuran ve Sünnete ilişkin araştırma ve eserleri, İslam düşüncesi, İslam Medeniyeti araştırmaları, İslam’da siyasi sistem, İslam’ın dirilişi idi.

İslam Düşünürü Dr.Muhammed Ammara (rahimehullah)’ın fikirleri noktasında Dr. Müsenna Haris Ed-Dari merhumun geçtiği aşamalarını, fikri dönüşümlerini, 1980’lerde yaşadığı mıntıkada siyasi şartları ve olayları detaylı bir şekilde anlattı. Daha sonra Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Dr.Muhammed Ammara’nın fikri yöntemini, onun ortaya koyduklarıyla ilişkili fikirleri ve kavramları ele aldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde verilen seminerin sonunda Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, İslam Düşünürü Dr.Muhammed Ammara (rahimehullah)’ın Irak’a ve Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne karşı tutumuna değinerek İslam Düşünürü Dr.Muhammed Ammara (rahimehullah)’ın Irak Müslüman Alimler Heyeti’ni açılmış gedikte bekleyen murabıt, Iraklı halkın yaşadığı trajedi karşısında doğru ve hak ses, Arap hissini İslam hissiyle cem eden toplayıcı, şu zamanda İslam ümmetinin ihtiyaç duyduğu boya olarak nitelendirmesini açıkladı.

Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari tarafından verilen seminer bittikten sonra Dr.Muhammed Ammara (rahimehullah) için gıyabi cenaze kılındı ve Allah (azze ve celle)’den rahmet etmesi, yaptığı çalışmalarından dolayı en güzel mükafatlarla mükafatlandırması şeklinde dua edildi.

173 total views, 1 views today