Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Hindistan’ın Büyük Alimlerinden Muhaddis Dr. Muhammed Lokman Es-Selefi Hakkında Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 77 yıllık ömrünün büyük bir bölümünü Kuran, Sünnet ve ilim yolunda harcayan, Hindistan’ın büyük hadis alimlerinden biri olan, Şeyh Muhaddis Dr. Muhammed Lokman Es-Selefi (rahimehullah)’ın 11 Recep 1441 – 05 Mart 2020 Perşembe günü vefat etmesi dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasında şöyle denildi: “Şeyh Muhaddis Dr. Muhammed Lokman bin Muhammed bin Yasin Es-Sıddıki Es-Selefi (rahimehullah) 1943’de Hindistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Bihar eyaletindeki Doğu Cembarin bölgesine bağlı Cendenbare’de dünyaya geldi. İlk eğitimini kendi köyünde aldıktan sonra Bihar eyaletindeki Darbhanga kentindeki Daru’l Ulumu’l Ahmediye’ye girdi. Daha sonra Suudi Arabistan’a giderek 1964 yılında lisansını İslam Üniversitesinde tamamladı. 1970 yılında “İslam Şeriatında Sünnet ve Konumu” teziyle yüksek lisansını tamamladı. Ardından İmam Muhammed Bin Suud Üniversitesinde Usulu’d Din fakültesinde Hadis alanında doktorasını yaptı. Doktora tezi “Muhaddislerin Senet ve Metin Olarak Hadis Eleştirisine Önem Vermeleri ve Oryantalistlerin ve Takipçilerin İddialarının Yalanlanması” adını taşımaktaydı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Muhaddis Dr. Muhammed Lokman Es-Selefi (rahimehullah)’ın Hindistan’da ve Hindistan dışında birçok büyük alimden ve ilim talebesinden dersler aldığı vurgulandıktan sonra  Hindistan’da İbn Teymiyye Üniversitesi kurduğu, Davetçi Yayınları adında bir yayınevi kurduğu vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Hadis ve Hadis İlimlerinde, Tefsir, Siyer ve Fıkıh gibi alanlarda birçok kitap yazdı. Onun kitapları arasında “Fuyudu’l Alam Ala Tefsiri Ayati Ahkam Li Şevkani, Reşşü’l Berd Şerhu Edebu’l Müfred Li İmam Buhari, Es-Sadiki’l Emin Fi Siyreti Seyyidi’l Murselin, Seyyidu’l Murselin, Teysiri Rahman Li Beyani’l Kuran, Erkanu’l İslamTahkik Dirase İstihracu’l Ahkami’l Fıkhiye Ala Fethi’l Alam Li İmam Sadık Hasan Han, Tuhfetu’l Kiram Şerhu Buluğu’l Meram, Rıhletu Meryem Cemile Amrikiye Min El-Küfri İla İslam, Silsiletu’z Zehebiye Li Talimi’l Etfal” gibi kitaplar bulunmaktadır. Bunun dışında araştırmaları, tercümeleri ve kitap müracaatları bulunmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Muhaddis Dr. Muhammed Lokman Es-Selefi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, çalışmalarını ve ilmini kabul etsin, ilmini ona şahit ve naim cennetlerine girmesine vesile kılsın, onun yerini bu ümmete ve ilim talebelerine ışık olacak şeriat ilimlerini koruyan ve onun sancağını dalgalandıran Rabbani alimlerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

285 total views, 1 views today