Irak Müslüman Alimler Heyeti Kültürel Perşembe Meclisinde Dr. Muhammed Mahmut Tarayire Konuk Olarak Ağırlandı

Heyet NET/Amman

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Ürdün Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Şeriat Fakültesi Dekanı, Fıkıh ve Fıkıh Usulü Profesörü Dr. Muhammed Mahmut Tarayire konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Dr. Muhammed Mahmut Tarayire “CEDAW: Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi” adını taşıyan bir seminer verdi.

Dr. Muhammed Mahmut Tarayire söz konusu seminerine 1979’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 30 maddeyi ihtiva eden uluslararası anlaşmayı anlatarak başlayarak şunları söyledi: “CEDAW, BM Genel Kurulu tarafından 1979′da kabul edildi ve 1981′de yürürlüğe girdi. 2002 yılında bu sözleşmeye taraf olan devletlerin sayısı Birleşmiş Milletlerine üye olan devletlerin %90’ına ulaştı. 2009 yılında ise taraf olan devletlerin sayısı 186’ya ulaştı.”

Batı toplumunda kadına düşük bir bakışla bakıldığını açıklayan Dr. Muhammed Mahmut Tarayire miladi beşinci asırda Macon toplantısını örnek olarak gösterdi. Bu toplantıda “Kadın ruhu olmayan salt bedenden mi ibarettir? Yoksa sahip olduğu bir ruhu var mı? meselesi araştırılıyordu. Yine miladı altıncı asırda Fransa toplantısında “Kadın insan mı yoksa insan değil mi?” meselesi tartışılıyordu. Dr. Muhammed Mahmut Tarayire açıklamalarını daha sonra şöyle sürdürdü: “Batı kadın tarihi, 1790 yılında kadının İngiltere pazarında 2 şiline satıldığını yazmaktadır. Çünkü onların maişet yükümlülükleri kiliseye ağır gelmekteydi. 1882 yılına kadar kadın, İngiltere’de mülkiyet hakkından ve dava açma özgürlüğünden tamamıyla mahrum bırakılmıştı. Hatta 1850 yılına kadar kadın İngiltere sakini olarak kabul edilmiyordu.”

Dr. Muhammed Mahmut Tarayire sözlerini şöyle sürdürdü: “Time dergisi tarafından 1997 yılında yayınlanan istatistik Amerika’da erkekler sebebiyle 6 milyon kadının fiziksel ve psikolojik istismara maruz kaldığı, eşlerin %70’inin şiddet maruz kaldığı görülmektedir. Aynı şekilde 4 bin kadın ya eşleri tarafından ya da beraber yaşadıkları kimseler tarafından öldürülmüştür. Yine polislerin vakitlerinin %33’ünü aile içi şiddet olaylarının konuşmalarına cevap vermekle geçirdiği görülmektedir.”

Dr. Muhammed Mahmut Tarayire daha sonra İslam’ın kadına karşı tutumunu, onu değerli görmesini, haklarını ve görevlerini korumasını ele alarak İslam şeriatının gerçekleştirdiği adaleti, eşitliğin bazı alanlarda bazen gerçekleştirmesi üzerine eşitlik değil adalet ilkesinden yola çıktığını, İslam’ın kadına çok değer verdiğini, hakkında bir çok sure ve ayet indirdiğini, Nisa ve Meryem gibi surelere isim olduklarını, İslam’ın kadının insaniyetini vurguladığını, teklife, mesuliyete, ceza ve cennete girmeye ehil olduğunu, bu konuda erkek ile eşit tutulduğunu, İslam’ın erkek kadın ayırt etmeksizin insanlar arasındaki üstünlüğün ölçüsünü takva olarak belirlediğini detaylı bir şekilde açıkladıktan sonra Allah (azze ve celle)’nin “Allah katında en değerlinin en takvalı olanınızdır” ayetini ve Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in “Kadınlar, erkeklerin benzerleridir” hadisini örnek olarak gösterdi.

Dr. Muhammed Mahmut Tarayire daha sonra eşler hukukunda bazı devletlerin sözleşmenin ilkelerini uygulamaya dayanması kastedilen CEDAW sözleşmesinin gayelerine, kadının gelişmesi, sosyal modellerin düzenlenmesi, erkek ve kadın davranışları kültürü, kadın ticareti, kadınların fuhuşta kullanılması, zina ve yabancılarla halvet günahında şeri ahkama muhalefet ettirilmeleri, kadının yabancının önünde ziynetini açması, genel velayet, kadının çıkması ve seyahat etmesine ilişkin şeri ahkamlar, kadının şahitliği gibi kadına karşı tüm ayrımcılığı ihmal etmesine dikkat çekti.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde verilen “CEDAW: Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi” adlı seminerin sonunda Ürdün Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Şeriat Fakültesi Dekanı, Fıkıh ve Fıkıh Usulü Profesörü Dr. Muhammed Mahmut Tarayire söz konusu mecliste bulunan katılımcılardan sözleşme hakkında gelen sorulara cevaplar verdi. Söz konusu katılımcılar şeriat ahkamımızı değiştirmeyi amaçlayan, geleneklerimizi, adetlerimizi ve İslami kimliğimizi hedef alan bu önemli konuyu aydınlattığı için Dr. Muhammed Mahmut Tarayire teşekkür ettiler.

176 total views, 1 views today