Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah)’ın Vefatı Dolayısıyla Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Ezher Büyük Alimler Heyeti Üyesi, İslam Düşünürü Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah) hakkında taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti 01 Nisan 2020 – 8 Şaban 1441 Çarşamba günü, uzun bir hastalık döneminden sonra 87 yaşında hayatını kaybeden Ezher Büyük Alimler Heyeti Üyesi, İslam Düşünürü ve Mısır Eski Vakıflar Bakanı Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini bildirir.

Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah) 1933 yılında Mısır’ın Dekahliye muhafazasında Şirbin kasabasının merkezine bağlı Dahriye köyünde dünyaya geldi. Ezher Üniversitesinde Arap Dili Fakültesinde mezun oldu. Öğretim izniyle birlikte 1960 yılında aynı fakülteden yüksek lisansını tamamladı. 1968 yılında Almanya’da Münih Üniversitesinde Felsefe alanında doktorasını yaptı.

Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah) 1969 yılında Ezher Üniversitesinde Usulu’d Din fakültesinde İslam felsefesi dersleri verdi. 1974 yılında yardımcı doçent, 1979 yılında profesör oldu. 1978-1980 yıllarında dekan yardımcısı ve felsefe ve akide bölümü başkanlığı yaptı. 1987-1989 yıllarından birinci, 1991-1995 yıllarında ikinci defa dekan oldu. 1995 yılında Ezher Üniversitesi Başkan Yardımcısı seçildiği gibi 1996 yılında Vakıflar Bakanı oldu.

Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah) genel olarak fikri çalışmalara özel olarak şüphe ve saptırıcı fikirlere verilen cevaplara, İslam ansiklopedilerine, tecdit meselelerine çok önem vermekle, gençleri desteklemekle, onların kültür ve basın alanlarında aktivitelere yetkin kılmakla bilinirdi. Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah) Filozof Bakanı lakabıyla meşhur oldu. Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah) birçok ilmi toplantı ve kongreye katılım gösterdiği gibi Ezher İslami Araştırmalar Külliyesi, Yüksek İslami İşler Meclisi, Ezher Yüksek Meclisi, Yazarlar Birliği, Mısır Felsefe İdare Meclisi gibi ilmi ve araştırma kuruluşlarında üyeliği bulunmaktadır.

Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah)’ın telif ve araştırma alanlarında büyük bir çabası söz konusudur. Kitap ve araştırmalarından en dikkat çekenleri şunlardır: “El-Menhecu’l Felsefi Beyne Gazali ve Dekart, El-İslam Fi Tasavvurat El-Garb, Mukaddimetun Fi Ahlak, Dirasat Fi Felsefeti El-Hadise, Mukaddimetun Fi Felsefeti El-İslamiye, Temhid Li El-Felsefe, El-İslam Fi Mirati’l Fikri’l Garbi, Ed-Din ve Hadara, Ed-Din El-Felsefe ve Tenvir, El-İstişrak ve’l Halfiyeti Fikri Li Sira El-Hadari.”

Allah (azze ve celle) Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, dini, ümmeti ve ülkesi için yaptıklarından dolayı onu en güzel nimetleriyle nimetlendirsin, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine sabır ihsan etsin, onu yerini yetenek, gayret, azim ehli, ümmeti savunmaya ve tehdit edici tüm tehlikelere karşı koymaya hırslı kimselerle doldursun.

 

Genel Sekreterlik

02 Nisan 2020

9 Şaban 1441

 

84 total views, 1 views today