Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 01 Nisan 2020 – 8 Şaban 1441 Çarşamba günü, uzun bir hastalık döneminden sonra 87 yaşında hayatını kaybeden Ezher Büyük Alimler Heyeti Üyesi, İslam Düşünürü ve Mısır Eski Vakıflar Bakanı Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah) 1933 yılında Mısır’ın Dekahliye muhafazasında Şirbin kasabasının merkezine bağlı Dahriye köyünde dünyaya geldi. Ezher Üniversitesinde Arap Dili Fakültesinde mezun oldu. Öğretim izniyle birlikte 1960 yılında aynı fakülteden yüksek lisansını tamamladı. 1968 yılında Almanya’da Münih Üniversitesinde Felsefe alanında doktorasını yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah)’ın 1969 yılında Ezher Üniversitesinde Usulu’d Din fakültesinde İslam felsefesi dersleri verdiğine dikkat çektikten sonra 1974 yılında yardımcı doçent, 1979 yılında profesör olduğunu, 1978-1980 yıllarında dekan yardımcısı ve felsefe ve akide bölümü başkanlığı yaptığını, 1987-1989 yıllarından birinci, 1991-1995 yıllarında ikinci defa dekan olduğunu, 1995 yılında Ezher Üniversitesi Başkan Yardımcısı seçildiği gibi 1996 yılında Vakıflar Bakanı olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah) genel olarak fikri çalışmalara özel olarak şüphe ve saptırıcı fikirlere verilen cevaplara, İslam ansiklopedilerine, tecdit meselelerine çok önem vermekle, gençleri desteklemekle, onların kültür ve basın alanlarında aktivitelere yetkin kılmakla bilinirdi. Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah) Filozof Bakanı lakabıyla meşhur oldu. Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah) birçok ilmi toplantı ve kongreye katılım gösterdiği gibi Ezher İslami Araştırmalar Külliyesi, Yüksek İslami İşler Meclisi, Ezher Yüksek Meclisi, Yazarlar Birliği, Mısır Felsefe İdare Meclisi gibi ilmi ve araştırma kuruluşlarında üyeliği bulunmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında daha sonra Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk (rahimehullah)’ın telif ve araştırma alanlarında büyük bir çabasının söz konusu olduğuna dikkat çektikten sonra kitap ve araştırmalarından en dikkat çekenlerinin şunlar olduğunu açıkladı: “El-Menhecu’l Felsefi Beyne Gazali ve Dekart, El-İslam Fi Tasavvurat El-Garb, Mukaddimetun Fi Ahlak, Dirasat Fi Felsefeti El-Hadise, Mukaddimetun Fi Felsefeti El-İslamiye, Temhid Li El-Felsefe, El-İslam Fi Mirati’l Fikri’l Garbi, Ed-Din ve Hadara, Ed-Din El-Felsefe ve Tenvir, El-İstişrak ve’l Halfiyeti Fikri Li Sira El-Hadari.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle denildi: “Allah (azze ve celle) Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, dini, ümmeti ve ülkesi için yaptıklarından dolayı onu en güzel nimetleriyle nimetlendirsin, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine sabır ihsan etsin, onu yerini yetenek, gayret, azim ehli, ümmeti savunmaya ve tehdit edici tüm tehlikelere karşı koymaya hırslı kimselerle doldursun.”

 

 

 

HEYET Net

78 total views, 1 views today