Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Abdullah Abdulaziz El-Herteli (rahimehullah) İçin Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 07 Nisan 2020 – 14 Şaban 1441 Salı günü 65 yaşında hayatını kaybeden, ömrünün genelini İslami ilme ve talebelere hizmete adayan, Irak Kürdistan’ın saygın alimlerinden Şeyh Abdullah Abdulaziz El-Herteli (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Molla Abdullah Abdulaziz El-Herteli (rahimehullah) 1955 yılında Erbil’de dünyaya geldi. İlk şeri eğitimini şehrindeki camiden aldı. 1977 yılında şeri ilimlerde icaze aldı. İcazesi Şeyh Abdulkerim El-Muderris (rahimahullah) tarafından sonlandı. Ardından Erbil muhafazasındaki bazı camilerde imam ve müderris olarak görev yaptı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Molla Abdullah Abdulaziz El-Herteli (rahimehullah)’ın ilim, salah, züht, doğru sözlülük, rabbani alimlerin yoluna bağlı kalmakla bilindiğini, daha sonra fetva konusunda Kürt alimlerin mercii olduğunu, aynı şekilde zekasıyla, Şafii mezhebi ana kitaplarında fıkhi meseleleri anlaşılır ve kolay kılmakla tanındığı ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Molla Abdullah Abdulaziz El-Herteli (rahimehullah) eğitim ve icaze konusuna çok önem verdi. Şeri ilimlerde birçok talebe kendisinden icaze aldı. Aynı şekilde kitap yazmaya önem gösterdi. En dikkat çeken kitapları şunlardır: “Şerhu Minhacu’t Talibin Li İmam Nevevi Fi Fıkhi Şafii – Kürtçe, Şerhu Metnu Ebi Şuca Fi Fıkhi Şafii, Şerhu Akidetu’t Tahaviye, Şerhu Erbaine Nebevi, Kitab Fi Tashih Badi Mefahim, Şerhu Manzumeti Feraid Şeyh Maruf Nevdehi, Kitap Fi Siyreti Nebeviye.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda şu ifadeler kullanıldı: “Allah (azze ve celle) Şeyh Molla Abdullah Abdulaziz El-Herteli’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, onun çalışmalarını ve ilmini kabul etsin, naim cennetlere şahit ve vesile kılsın, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimler ve davetçilerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

108 total views, 1 views today