Şeyh Abdullah Abdulaziz El-Herteli (rahimehullah) Vefatı Münasebetiyle Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, ilim ve talebeye hizmette Irak Kürdistan’ın saygın alimlerinden Şeyh Abdullah Abdulaziz El-Herteli (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti 07 Nisan 2020 – 14 Şaban 1441 Salı günü 65 yaşında hayatını kaybeden, ömrünün genelini İslami ilme ve talebelere hizmete adayan, Irak Kürdistan’ın saygın alimlerinden Şeyh Abdullah Abdulaziz El-Herteli (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziyelerini bildirir.

Şeyh Molla Abdullah Abdulaziz El-Herteli (rahimehullah) 1955 yılında Erbil’de dünyaya geldi. İlk şeri eğitimini şehrindeki camiden aldı. 1977 yılında şeri ilimlerde icaze aldı. İcazesi Şeyh Abdulkerim El-Muderris (rahimahullah) tarafından sonlandı. Ardından Erbil muhafazasındaki bazı camilerde imam ve müderris olarak görev yaptı.

Şeyh Molla Abdullah Abdulaziz El-Herteli (rahimehullah) ilim, salah, züht, doğru sözlülük, rabbani alimlerin yoluna bağlı kalmakla bilindi. Daha sonra fetva konusunda Kürt alimlerin mercii oldu. Aynı şekilde zekasıyla, Şafii mezhebi ana kitaplarında fıkhi meseleleri anlaşılır ve kolay kılmakla tanındı.

Şeyh Molla Abdullah Abdulaziz El-Herteli (rahimehullah) eğitim ve icaze konusuna çok önem verdi. Şeri ilimlerde birçok talebe kendisinden icaze aldı. Aynı şekilde kitap yazmaya önem gösterdi. En dikkat çeken kitapları şunlardır: “Şerhu Minhacu’t Talibin Li İmam Nevevi Fi Fıkhi Şafii – Kürtçe, Şerhu Metnu Ebi Şuca Fi Fıkhi Şafii, Şerhu Akidetu’t Tahaviye, Şerhu Erbaine Nebevi, Kitab Fi Tashih Badi Mefahim, Şerhu Manzumeti Feraid Şeyh Maruf Nevdehi, Kitap Fi Siyreti Nebeviye.”

Allah (azze ve celle) Şeyh Molla Abdullah Abdulaziz El-Herteli’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, onun çalışmalarını ve ilmini kabul etsin, naim cennetlere şahit ve vesile kılsın, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimler ve davetçilerle doldursun.

 

Genel Sekreterlik

15 Şaban 1441

08 Nisan 2020

 

79 total views, 1 views today