Irak Müslüman Alimler Heyeti ve Kapsamlı Anlam Stratejisi

Talat Rumayyih

İşgal vaki olduğunda Irak ve İslam ümmeti kapsamlı bir sorunla karşı karşıyaydı. Bizler, Amerika stratejisindeki bir dönüşümün önündeydik. Amerika kuvvetleri ilk defa, ilk önce Afganistan, sonra Irak olmak üzere İslam topraklarında savaş ve işgal durumundaydı. Bizler, Amerika Birleşik Devletlerinin tüm uluslararası kanunları, uluslararası sistem kurallarını, Birleşmiş Milletler kararlarının duvarlarını vurması önündeydik.

Savaş ve işgal, uluslararası sistemin yönetiminde tek kutuplu halin Amerikanca ilanıydı. Bizler, insanlığı tekrardan orman kanunlarına döndüren ölüm ve yıkım gibi korkunç suçların önündeydik. Karşı koymaya hareketsiz ve güçsüz dünyanın, uluslararası toplumun önündeydik. İslam ümmetinin yaşananların tabiatı hakkında bilinçsizce, mücadele için toplanmaya güç yettirecek halk heyetleri olmaksızın girdiği bir savaşın önündeydik.

Burada tarihi bir soru söz konusudur: Ne yapmalı? Cevap vermek için ilk olarak istenilen sorunun boyutunu belirlemektir. Aksi takdirde düşünce ve hareket, düşmesini ve hezimete uğramasını kolaylaştıracak sırf tepki ve gelişigüzel hareketten ibaret olurdu. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin oluşumunda ve rolünde bu çok önemli bir meseledir. Irak Müslüman Alimler Heyeti işgalin hemen ardından doğrudan oluşumuyla karşı koydu. Karşı koymanın, mücadelenin nasıl olacağı, aşamalarının, kapsamlı bir anlam ekseninde mücadele yürütülmediği zaman tehlikelerinin ne şekilde olacağı sorularına cevap verdi.

Karşı koyma ideolojik, medeni, stratejik, siyasi, hukuki ve toplumsaldı. Cevap bu nitelendirme eksenindeydi. Bizler Irak’ta askeri bir çatışmanın önünde değildik aksine Irak’ı ve ümmeti içine alan bir mücadelenin içindeydik. Böylece Mücahit, Müceddid Şeyh Dr. Haris Ed-Dari (rahimehullah) önderliğinde Irak Müslüman Alimler Heyeti kuruluşu ve duyuruluşu geldi. Bu kapsamlı anlayışın adresi, sorunun boyutlarının anlaşılır kılınması, mücadele yönetiminde stratejik sabır ve sebatı olarak geldi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kurulması ve rolü mücadelede inanç boyutunun tekit edilmesi, boyutlarının fark edilmesi, düşmanlarının hedef alınmasıydı. Irak’ın Arap ve Müslüman kimliğinin tespiti ve tekidiydi. Aynı şekilde Irak’ın mücadelesinin İslam ümmeti mücadelesi olduğunun tespit ve tekidiydi. Yine kapsamlı stratejik direnişin, uzun soluklu kurtuluş savaşının ilanıydı. Irak halkı, İslam ümmeti çerçevesinde bunun için toplandı ve savaşa girdi. Gelişigüzel fiile veya sadece tepki vermeye değil stratejik sabra dayanan bir savaştı. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kurulması, direniş fikrini ve durumunu savunmak için karşı koyması büyük kuvvetlerinin stratejisinin hezimete uğraması noktasındaki umutsuzluk çağrılarını ve işgalin ve onunla yardımlaşanların tüm çağrıları düşürdü.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kurulması çatışmanın doğasının anlaşılmasının ilanıydı. Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kapsamlı rolü, büyük eziyetlere rağmen geri adım atmadığı ilkeleri, Irak halkı arasındaki kapsamlı mücadele halinin derinliği, zaferin gerçekleştirilmesinin ve işgalin ardından tekrardan Irak’ı inşa etmenin unvanıdır. Tıpkı söylendiği gibi, zaferin ardından ufukları görülmeyen direniş planı başarısızlığa uğrayacaktır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin kuruluşu günü mücadelenin kapsamlı anlamının boyutlarını idrak edenlerin, bu görüşü derinleştirmek ve tüm Irak’ı içine alan bir menhec kılmak için çalışan ve kendisini feda edenlerin cihatlarını ve gayretlerini selamlıyorum. Zaman uzasa da zafer gelecektir. Bu kapsamlı mücadelenin tabiatıdır. Stratejik sabrı anlamak için Allah’ın izniyle sonuç kesindir.

Mücadele askeri değildir. Çünkü Irak’ın ve ümmetin düşmanları Irak ordusunu hezimete uğratmak için gelmediler. Aksine Irak’ın iradesi ve birliğinin, ümmetin iradesi ve birliğinin hezimete uğratmak için geldiler. Bundan önce de inancını bozmak, sosyal dokusunu, medeni ve insani rolünü yok etmek, servetini çalmak ve topraklarını işgal etmek için gelmiştiler. Bu mücadeleye katılan, rol alan tüm üyeleri selamlıyorum. Herkesin elini sıkıyorum. Mücadelenin sertliği ve tabiatı ne olursa olsun Irak’ımız ve ümmetimiz gelmektedir.

 

 

Bu makale HEYET Net için özel olarak çevrilmiştir. Arapça Orijinali için LÜTFEN TIKLAYIN

335 total views, 1 views today