(1423 Sayılı Açıklama) 8. İşgal Hükümetinin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 8. İşgal hükümetinin yürürlüğe girmesi hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1423 Sayılı Açıklama) 8. İşgal Hükümetinin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Irak’ın ve halkının başına gelen yıkım, kan dökülmesi, servetlerinin, kaynaklarının ve enerjisinin sistematik bir şekilde yağmalanmasının müsebbibi hükümetlere uluslararası desteğe rağmen 17 yıldan beri Irak’a dayatılan siyasi çalışmaların başarısızlığının devam etmesi bağlamında aynı acı tecrübe bir kez daha denenmekte, ismi eski yeni hükümet yürürlüğe sokulmakta, Kazimi hükümeti, Irak’taki sekizinci işgal hükümeti olmak için otoriter partilerin rahminden çıkmaktadır. Yeni deliller bu hükümetin Iraklıların gerçek maslahatlarından uzak bir şekilde Amerika ve İran’ın hegemonyasının Iraklıların geleceğinde devam edeceğini doğrulamaktadır.

Yüzlerce göstericinin öldürülmesinden, binlercesinin yaralanmasından ve sakat kalmasından, otoriter partiler arasında mal ve makam paylaşması noktasındaki çekişmelerden, anlaşmazlıklardan, anlaşmalardan sorumlu olan Adil Abdulmehdi hükümetinin düşmesinden aylar sonra devlet yönetimi sahnesi tekrarlanıyor ve tıpkı eskileri gibi eksik bir hükümet yeniden doğuyor. –Hükümetin bunu istediğini farz etsek bile- milislerin ve partilerin halka yönelik suçlarını gizledikleri bir örtü olan mevcut siyasi rejimin sebep olduğu felaketlere herhangi bir çözüm üretmeye asla güç yettiremeyecektir.

Iraklıların devamlı emellerini ve isteklerini öldüren yürüyüşü tamamlayan bu hükümeti reddeden doğal duruş aşağıda zikredilecek şeylerde gizlidir:

– Bu hükümet önceki liderlerin arasında gerçekleşen müzakereler ardından kuruldu. Bu partileri razı ettikten, onlara boyun eğilmeyeceği noktasında verilen ilk vaatlerin hilafına onlara karşı taviz verildikten sonra yürürlüğe girdi. Bu partilerin emirleri doğrultusunda kurulmuş bir hükümettir ve onların adaylarından oluşmaktadır. Onların emirleri doğrultusunda hareket edecek ve onların rızasının dışına asla çıkmayacaktır. Otoriter partilerle hükümetin oluşturulması Adil Abdulmehdi hükümetini deviren, siyasi rejimi düşürmeye çalışan, makamların satıldığı, mezhep ve ırk dengelerin sağlandığı ihalelerden uzak bir şekilde Irak’ta özgür ve bağımsız yeni bir hükümet kurmak için çabalayan Ekim devrimi şehitlerinin kanlarını ve canlarını aşağılamak anlamına gelmektedir.

-Meşruluğa ihtiyaç duyması ve dış tahakküm ve etkiye boyun eğmesi. Çünkü bu hükümet Amerika ve İran’ın arasında, iki devletin hedeflerinin gerçekleşmesi, Irak ve Iraklıların aleyhinde özel çıkarlarının güvence altına alınması görüşüne uyumlu olarak ve terör ve IŞİD’in geri dönmesi tehlikesinin baskısıyla siyasi çalışmaların devam etmesi noktasında anlaşma sağlandıktan sonra yürürlüğe girdi. Bu kart Amerika ve İran’ın asıl olarak, partilerin feri olarak kullandığı bir karttır. Bunun ekseninde yeni hükümetin yürürlüğe girmesi için uygun atmosfer oluşturulmaktadır. Tekrardan ortaya çıkartılacağı, büyük tehlikelere ve Iraklıların kanının dökülmesine izin verileceği bir sahnede ihtiyaç duyduklarında bunu her zaman kullanmaya devam edeceklerdir.

– İran’a bağlı milislerin Irak’taki karar üzerindeki hegemonyanın, devlet kurumları üzerinde tahakkümünün, otoritesini kuvvetle Irak’ın geleceği hakkında dayatmasının, askeri ve güvenlik birimlerinde hakimiyet kurmasının, İran’ın çıkarları lehinde ülkenin ekonomisini tüketmelerinin gölgesinde hükümetin aynı başarısız neticeye yönelmesi. Bazılarının sandığı gibi Irak’ın maslahatını ilk sıraya koyacağı, göstericiler hakkında suç işleyenlerin ve suçu emredenlerin adalet karşısına çıkartılacağı yönünde göstericilerin isteklerini yerine koyacağı hususunda bu hükümet hiçbir umut vaat etmemektedir. Aynı şekilde bu hükümet hiçbir hatalı gidişatı düzeltmek için asla çabalamayacak, ülkeyi kurtaracak hiçbir siyasi bina asla inşa edemeyecektir. Çünkü bu hükümet hatadan ve felaketten başka bir şey üretmeyen, işgalden sonra kurulmuş mevcut siyasi rejimin kuralları ve sınırları ekseninde oluşmuştur.

– Tamamlanmış olması, bakanlarının dörtte birinden fazla eksik olması. Bu, baskısı çok fazla siyasi, ekonomik, sosyal şartlar gölgesinde yakın olmayan bir zamana kadar devam edecek aday eksikliğidir. Aynı zamanda hükümette büyük bir başarısızlık, salahiyet ve kararlarda büyük bir çırpınma anlamına gelmektedir.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler bu eksik hükümetin yürürlüğe girmesi için yapılan anlaşmaların, hiçbir değeri olmayan ani yapılmış anlaşmalar olduğunu vurgulamaktayız. Çok yakın zamanda anlaşmazlıklar yüzeye çıkacaktır. Kazimi’nin vaatleri daha öncekilerin vaatlerinden, başarısızlık özürlerinden, kullanılan gerekçelerden farksızdır. Daha öncekiler gibi o da bunları kullanacaktır.

Uluslararası ve bölgesel tutumun hükümetin kurulmasını hızlıca desteklemesine, Irak’a has olan her şeyde çelişik davranan ancak hükümetin kurulmasının hızlı bir şekilde selamlanmasında ve El-Kazimi’nin tebrik edilmesinde ittifak eden –onun korkularına, beklentilerine, temennilerine, mülahazalarına işaret babından bile olsa açıklama getirmekten gafil olan- Resmi Arap sisteminin tutumuna bakmaksızın bir kez daha vurguluyoruz: Allah (azze ve celle)’den sonra Irak konusunda kendisine dayanılan ve güvenilen bizzat Iraklılar ve onların olayları değiştirmek için gösterdikleri çabalardır. Aynı şekilde işgal vakasının itirafının gerekçelendirilmesinde, Irak’taki mevcut siyasi rejime ve başarısız hükümetleri yürürlüğe sokmada uluslararası ve bölgesel katılım karşısında Iraklıların ilkelerinin sağlamlığıdır.

 

Genel Sekreterlik

15 Ramazan 1441

08 Mayıs 2020

 

67 total views, 1 views today