Irak Müslüman Alimler Heyeti ve Bazı Alimler Birliği ve Heyetleri Normalleşme Propagandası Yapan Medya Kuruluşları Hakkında Bir Açıklama Yayınladı

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti bazı ilmi heyetler ve alimler birlikleriyle beraber normalleşme propagandası yapan diziler hakkında bir açıklama yayınladı. Söz konusu yayınlanan açıklama şu şekilde:

Medya Kuruluşlarının Normalleşme Propagandası Yapan Dizileri Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Bu zamanımızda İslam ümmetinin karşılaştığı en tehlikeli fitne, İslam ümmetinin düşmanlarının ve onların dostlarının dini sabitelerde, şeriatın direklerinde, tarihinin öğretilerinde, medeniyetinin asıllarında Müslümanların duruşlarını değiştirerek Müslümanların dinlerini değiştirmeye çalışmalarıdır.

Bu büyük meselelerden biri de Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in isra olayını yaşadığı, Filistin meselesidir.

Genel olarak İslam ümmeti, özel olarak Haliç’tekiler Kuran ve oruç ayında, Filistin meselesindeki gerçeğin yüzünü bulandıran, normalleşme propagandası yapan, vela ve bera inancını alaya alan diziler aracılığıyla medya hilesini, ahlaki düşüklüğü ve medeniyet çöküşünü izlemektedir.

Arap rejimlerden birçoğunun normalleşmeyi reddetmeyi ilan etmesine, Filistin meselesinin ucuz bir şekilde satılmasını kabul etmemesine rağmen bazı Arap destekli medya, bunun tam aksine hareket etmektedir.

İslam’ın ve Müslümanların hakkını yerine getirmek, ümmete nasihat emanetini eda etmek bağlamında aşağıda zikredilecek açıklamalar ilmi ve davet rabıtaları, heyetleri ve kesimleri tarafından imzalanmıştır:

Birincisi: Kudüs’üyle ve Aksa’sıyla Filistin El-Faruk tarafından fethedildiğinden beri İslam-Arap’ındır. Allah arzı ve üstündekileri miras bırakıncaya kadar böyledir. Gaspçı Yahudilerin ve düşman Siyonistlerin bunda hakkı yoktur.

Kim olursa olsun bir karşısından bile geri durmaya hakkı yoktur. Kim bunu yaparsa emanete ve ümmete ihanet etmiştir.

Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah ve resulüne karşı hainlik etmeyin, emanetinizdeki şeylere de bile bile hıyanet etmeyin.” (Enfal 27)

Kudüs’ün, Rasulullah’ın gece yürüyüşü yaptığı yerin özgürleştirilmesi Müslümanlar üzerine bir haktır. Müslümanların zayıf olması normalleşmeyi veya toprakların barış iddia ettikleri ve utanç anlaşması olarak servis ettikleri şey ile takas edilmesini mubah kılmamaktadır.

Zaman ne kadar geçerse geçsin Müslümanlar ilk girdikleri gibi bir defa daha mescitlerine gireceklerdir. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir.” (Hacc 40)

Müslüman Filistin halkı, Müslümanların takdiri kazanmaktadır. Onların cihatları ve mücadeleleri iftihar noktasıdır. Bazıları tarafından reddedilen ferdi tutumlar bu halkı temsil etmemektedir. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velîleridir” (Tevbe 71)

İkincisi: Başta Filistin meselesi olmak üzere İslam ümmetinin meselelerini kötüleyen medya sesleri ve şüpheli sanat çalışmaları hakkında gerekli olan şeri bir hüküm verilmesi ve ardından batıl ehlinin ve ifsat ehlinin hesaba çekilmesi noktasında yargı alanına yönlendirilmesi için büyük alimler heyetlerine, fetva komisyonlarına havale edilmesi gerekmektedir. Hükümetlere ve siyasi partilere normalleşme utancı karşısında konumlarını açık bir şekilde ilan etmeleri düşmektedir. Bugün olduğu gibi şüpheli bir şekilde ikili oynamamalıdırlar.

Üçüncüsü: Bütün yollar kendileri için daraltılmış olsa da Müslüman halklar, mukaddesatında asla gevşek davranmayacaktır. Topraklarını ve meselelerini asla satmayacak, medya aracılığıyla bozuk anlaşmalar ve saptırılmış kavramlar servis etmeyecektir. Bunlar ancak bu halkların doğru İslami değerlerine ve kavramlarına, birinci meselelerine daha fazla sarılmasını sağlayacaktır.

Dördüncüsü: Bu değerli ayda İslam ümmetinin tamamına tavsiyemiz Allah’ın kitabına, Rasulullah’ın sünnetine sarılmaları, tüm saptırıcı propagandalardan uzak durması, tevbelerini yenilemesi, birliği sağlaması, öncülerine istikamet, hakları ve mukaddesatı korumayı, gevşekliğin önünü kapatmayı, tehditlere ve aldatmalara sabretmeyi talep etmesi düşmektedir.

Müslüman alimler, davetçiler, aydınlar üzerine ise kavramları tashih ederek, şüphelere reddiye vererek, kalpleri sabit tutarak, Allah’tan zafer talep ederek gücü yettiği oranda ilmi ve ameli dini kaleyi korumada konum almaları düşmektedir.

Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Elbette biz, hem dünya hayatında hem de şahitlerin hazır bulunacağı günde elçilerimize ve inanmış kişilere yardım ederiz.” (Mümin 51)

 

16 Ramazan 1441

09 Mayıs 2020

 

Açıklamaya İmza Atanlar

Kurumlar

Müslüman Alimler Birliği

Ehlisünnet Alimler Birliği

Libya Fetva Kurulu

Moritanya Alim Yetiştirme Merkezi

Irak Ehlisünnet ve Cemaat Birliği

Suriye Alimler Birliği

Eritre Alimler Birliği

Mağrip Alimler Birliği

Irak Müslüman Alimler Heyeti

Lübnan Müslüman Alimler Heyeti

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti

Sudan Alimler Heyeti

Ayat Hayır Cemiyeti

Kuveyt Davetçiler Birliği

Uluslararası Savaş Suçlularını Arama Hukuk Ağı

Müslüman Alimler Birliği Kudüs Komisyonu

Uluslararası Vasatiye Forumu

İbn Tafşin Araştırma ve Çalışma Kurumu

Ahvaz Kültür ve Basın Kurumu

Uluslararası Minber Aksa Kurumu

Vefa Hayır Kurumu

Mukaddes Toprakları Bizimdir Kurumu

Danimarka İslamVakfı

 

Şahıslar

Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Muhammed Abede

Moritanya Alim Yetiştirme Merkezi Başkanı Şeyh Muhammed Hasan Veled Ed-Dudev

Irak Ehlisünnet ve Cemaat Birliği İlmi Meclis Başkanı Emin Maslah

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Nev vaf Tekruri

Sudan Alimler Heyeti Başkanı Yardımcısı Abdulhay Yusuf

Danimarka İslam Vakfı Başkanı Usame Muhammed Saidi

Müslüman Alimler Birliği Kudüs Komisyonu Başkanı Ahmet Amri

Müslüman Alimler Birliği Başkanı Şeyh Muhammed Abdulkerim

Ehlisünnet Alimler Birliği Genel Sekreteri Cemal Abdussettar

Irak Ehlisünnet ve Cemaat Birliği Genel Koordinatörü Şeyh Hasan Dureyc Hüseyin El-Cenabi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin Karadaği El-Huseyni

Libya Fetva Kurulu Araştırmalar Meclisi Genel Sekreteri Şeyh Sami Es-Saidi

Mağrip alimlerinden Şeyh Hasan bin Ali El-Kettani

Mağrip alimlerinden Hamza bin Ali el-Kettani

Ahvaz Kültür ve Basın Kurumu Sabbah Musevi

Moritanya alimlerinden Şeyh Muhammed Seydiya En-Nevevi

Zeytune alimlerinden Muhtar Ec-Cebali

Şam alimlerinden Tacuddin Et-Taci

Uluslararası Kudüs Kurumu Ahmet Ebu Halibe

Şam alimlerinden Ahmet Hava

Şam alimlerinden Hasan Safdi

Mağrip alimlerinden Şeyh Adil Rafuş

Şam alimlerinden Gazi Tevbe

Şam alimlerinden Muhammed Ebu’l Hayr Şukri

Ezher alimlerinden Muhammed Yüsri

Ezher alimlerinden Vasfi Aşur

Katar alimlerinden Sultan bin İbrahim el-Haşimi

Katar alimlerinden Abdullah bin İbrahim El-Haşim

Katar alimlerinden Muhammed bin Hasan El-Merihi

Uluslararası Vasatiye Forumu Mervan Fauri

Abdulmecit Beyanuni

Sami Delal

Hasan Dağim

Abdulalim Abdullah

Abdullah Rehhal

Abdullah Osman

 

247 total views, 1 views today