Hindistan’ın Hadis, Fıkıh ve Fetva Alanlarında Büyük Alimi Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Hindistan’ın hadis, fıkıh ve fetva alanlarında büyük alimlerinden biri olan Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti 26 Ramazan 1441 – 19 Mayıs 2020 Salı günü 81 yaşında hayatını kaybeden Hindistan’ın hadis, fıkıh ve fetva alanlarında büyük alimlerinden biri olan Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziyelerini bildirir.

Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah) 1940 yılında Hindistan’ın kuzeybatısında yer alan Gucarat eyaletindeki Banaskantha bölgesinde yer alan Kalirah köyünde dünyaya gelmiştir. Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah) ilk eğitimini Palenpur şehrindeki bir okulda almıştır. Bu okulda ilkokul ve ortaokulu okumuş, Arapça, Şeriat ve Şeriat İlimlerini ders olarak görmüştür. Daha sonra Saharanpur şehrindeki Mezahiru’l Ulum adlı üniversiteye girmiş ve burada lise eğitimini ve kısmen yüksek eğitim almıştır. Ardından Diyobend şehrindeki İslam Üniveritesi-Darul Ulum’a geçmiş, burada hadis, tefsir, fıkıh ve diğer şeriat ilimlerinde yüksek eğitimini tamamlamış ve 1962 yılında yüksek dereceyle mezun olmuştur.

Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah) mezun olduktan sonra üniversitede fetva bölümünde çalışmış, bölümde yardımcı müftü seçilmiş, Randir şehrinde Darul Ulum Eşrefiye’de Yüksek Çalışmalar Profesörü seçilmiştir. Daha sonra Eğitim Heyeti Başkanı ve Hadis Şeyhi olmuştur. Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah) iyi bir hatip ve vaiz olmasının yanı sıra ilminin büyüklüğü ve büyük telif çalışmalarıyla bilinmektedir.

Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah)’ın elinden Hindistan’da ve başka yerlerden birçok alim ve ilim talebesi ders almıştır. Hadis, Fıkıh, Tefsir, Hadis İlimleri, Felsefe, Dil alanlarında Arapça ve Urduca olmak üzere birçok eser vermiştir. Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah)’ın bilinen en meşhur eserleri şunlardır: Hidayetu’l Kuran-Tefsiru Kuranı Kerim (Urduca), Taribu’l Fevzi’l Kebir Li İmam Dihlevi, El-Avnu’l Kebir- Şerhu Fevzi’l Kebir (Arapça), Faydu’l Munim-Şerhu Mukaddimetu Sahihi Müslim (Urduca), Tuhfetu’t Durer-Şerhu Nuhbetu’l Fiker (Arapça), Mebadiu’l Felsefe- Şerhu Mustalahatu’l Felsefe (Arapça), Miftahu’t Tehzip- Şerhu Tehzibu’l Mantık Li Allame Taftazani (rahimehullah) (Urduca), En-Nahvu’s Sehl- Kitabu Dirasi Li Tullabul Mubtediin (Urduca), Keyfe Yenbeği En Tefti-Şerhu Ukudi Resmi’l Mufti Li Allame Muhammed Emin bin Abidin (Urduca), Meşahiru’l Muhaddisin ve’l Fukaha ve Ruvatu Kutubi’l Hadis-Tercumetun Mucizetun Li Kibari Alami Eimme (Urduca), Tehzibu’l Muğni- Şerhu Kitabi’l Muğni Fi Esmai Rical Li Sahibihi Allame Muhammed bin Tahir El-Fetni El-Hindi (Urduca). Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri (rahimehullah)’ın tüm bunların dışında araştırmaları, makaleleri, tercümeleri, kitap müracaatlerı bulunmaktadır.

Allah (azze ve celle) Şeyh Said Ahmet bin Yusuf Palenpuri’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, tüm gayretlerini ve ilmini kabul etsin, ilmini ona şahit kılsın, onu naim cennetlerine ulaştıracak yol eylesin, Hindistan’da, İslam ümmeti, ilim talebeleri, davet ehli  içerisinde, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimlerle doldursun.

 

 

 

Genel Sekreterlik

27 Ramazan 1441

20 Mayıs 2020

 

180 total views, 1 views today