Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Mısır Eski Diyanet Başkanı Üstat Dr. Muhammed Abdulfazıl El-Kusi (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 11 Şevval 1441 – 03 Haziran 2020 Çarşamba günü sabah saatlerinde 76 yaşında hayatını kaybeden Mısır Eski Diyanet Başkanı ve Ezher Üniversitesi Eski Başkan Yardımcısı Üstat Dr. Muhammed Abdulfazı El-Kusi (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Üstat Dr. Muhammed Abdulfazıl El-Kusi (rahimehullah) 1944 yılında Kina muhafazasında yer alan Kus şehrinde dünyaya geldi.  Kuranı Kerimi ezberledi ve köyde bazı hocalardan okuma ve yazmayı öğrendi. 1963 yılında Ezher lisesini bitirdi. 1967 yılında Kahire’de Ezher Üniversitesinde Usulu’d Din fakültesini bitirdi. Daha sonra 1960 yılında aynı üniversitede Akide ve Felsefe alanında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans tezi İslam Felsefesinde İlliyet ve Problemleri adını taşımaktaydı. Ardından 1975 yılında doktorasını tamamladı ve doktora tezi Sadruddin Eş-Şirazi’de İşrak Felsefesi adını taşımaktaydı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Üstat Dr. Muhammed Abdulfazıl El-Kusi (rahimehullah)’ın Usulu’d Din Fakültesinde Akide ve Felsefe Profesörü olarak görev yaptığı, ardından Usulu’d Din Fakültesinin rektörü olduğu, aynı şekilde Ezher Üniversitesi Başkanı Eğitim ve Öğrenci İşleri Yardımcısı olduğu, daha sonra Büyük Alimler Heyeti İslami Çalışmalar Külliyesi Üyeliğine seçildiği, aynı şekilde Ezher Mezunları Uluslararası Birlik İdaresi Meclisi Başkan Yardımcısı olduğu ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Üstat Dr. Muhammed Abdulfazıl El-Kusi (rahimehullah) mutedil İslam düşüncesinin yayılması için çok çaba sarf etmekle biliniyordu. Ezher Mezunları Uluslararası Birlik ekseninde yaptığı bu tür çalışmalar herkesçe bilinmektedir. Öte yandan birçok ilmi toplantı ve kongreye katılım göstermiştir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Üstat Dr. Muhammed Abdulfazıl El-Kusi (rahimehullah)’ın telif ve araştırma alanında da büyük gayretleri söz konusu olduğuna dikkat çekildikten sonra en dikkat çeken telif ve çalışmalarının şunlar olduğu belirtildi: “Mevkifu Selef Min El-Müteşabihat Beyne’l Musbitin ve Muevvilin – Dirasetun Nakdiyetun Li Menheci İbn Teymiye, Cevanib Min Turas Felsefe Fi İslam – Ruyetun Menheciyetun, İflasu Fikri Marksi, Tatavvuru Fikri Kelami İnde İmam Harameyn Cuveyni, Ebabu Ezimeti Muasıra Elleti Yaişuha İnsan, El-İtticahat Halkiyye ve Terbeviye İnde İmam Gazali, Es-Selam Fi İslam, Felsefetu İşrak Menhecen ve Mezheben, En-Nebeu Kurani ve’l Makulati Esasiye.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasının sonunda şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Üstat Dr. Muhammed Abdulfazıl El-Kusi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, dini, ümmeti ve ülkesi için yaptığı şeylerden dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, Mısır’da, İslam ümmeti, ilim talebeleri, davet ehli  içerisinde, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını yükselten rabbani alimlerle doldursun.”

 

HEYET Net

97 total views, 1 views today