(1431 Sayılı Açıklama) İç ve Dış Borçlanma Kanunu Hakkında Açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, iç ve dış borçlanma kanunu hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

 (1431 Sayılı Açıklama) İç ve Dış Borçlanma Kanunu Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Irak’taki mevcut siyasi rejim ve hükümetler, ülkenin zenginliğini zayi ederek, servetini boşa harcayarak, büyük mali ithalatlara rağmen bozulan ekonomi, yıkılan altyapı, tükenen sağlık sektörü sonucunda halkın en basit taleplerini karşılamada başarısız olarak Irak’ı uçuruma çekmeye devam ediyor.

Ülkenin idaresinde ve ekonomi işlerinde devam eden başarısızlığı doğrulayan bir diğer adım içerisinde parlamento, 2020 yılı cari açığın telafisi ve organize yolsuzluğun yıkıcı etkilerini tedariki için 24 Haziran 2020’de iç ve dış borçlanma kanun tasarısını oyladı. Bu kanun tasarısıyla ilişkili en önemli noktalar ve tehlikeli yansımaları şunlardır:

  1. Mevcut hükümette ekonomik vizyonun olmaması, Irak’ın sorun yaşadığı gelir açığı ve enflasyona engel olmak için hiçbir icraatın olmaması, hiçbir ekonomik reform programının olmaması…
  2. Irak ekonomisi ve orta ve uzun vadede ülkenin mali durumu için atılan bu adımın tehlikeli yansımalarının gözetlenmemesi, Irak ekonomisinin, ekonomik hakimiyeti kaybedecek şekilde, dış iradeye teslim edilmesi…
  3. Devletlerin borçlanmaya sığınması kaynaklarının azlığından dolayı normaldir. Ancak Irak’ın vakası bunun aksinedir. Çünkü hükümetler, büyük bütçeleri heder etmişlerdir ve etmeye de devam etmektedirler. Iraklı halkın bu bütçelerde payı bulunmamaktadır.
  4. Önceki zamanlarda petrol fiyatlarının artmasıyla finansal bolluk olduğunda ve kasaya büyük artılarla geri döndüğünde güçlü bir ekonomi inşa etmek için büyük fırsatlardan faydalanılmaması…
  5. Milislerin ve etkin partilerin sınır kapılarında veya benzeri yerlerde ithalata musallat olmasına engel olarak, yolsuzlukları ve kamu malının heder edilmesini durdurarak, iç ve dış yağmalanan ve çalınan paraları geri alarak, başta son hükümet olmak üzere süresi dolmuş hükümetlerin pervasız ve önleyici politikalarına son vererek içinde bulunulan bu hale ulaşmaya engel olacak mali politikalara, planlara ve icraatlara tabi olunmaması…
  6. Elde edilen borçların sahte projelere yönlendirilme korkuları, kamu malının yağmalanma fırsatlarının doğması, bu borçlardan doğru bir şekilden faydalanmayı mümkün kılan fırsatların zayi edilmesi… Özellikle önceki tecrübeler, Irak ekonomisini canlandırmak için devletlerin katkıları ve bazı borçların düşürülmesi Irak ekonomisini boğazlayan yolsuzluk mafyaları sebebiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu adım, öncekilerinden daha üstün bir adım olamayacaktır.

Birçok yolsuzluk ve komisyon şüphesinin bağlantılı olduğu bu tehlikeli kanun, ekonomik krize bir katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde ülkenin ekonomik mafsallarını kontrol eden yolsuzlardan bu ikrar eden ve önerenlerden başkası bundan istifade edemeyecektir. Sebep oldukları siyasi, ekonomik, güvenlik, sosyal krizleri ve hükümetin yolsuzluklarını örtmek için çalışacaklardır. Aynı şekilde Irak’ın geleceği ve gelecek nesillerin önünde yaptırımların olmasına neden olacaktır. Hepimiz biliyoruz ki bu borçlar, sadece etkileri bir süre kaybolacak geçici fon ve işlemlerle değil genelde devletler ve halklar için boğucu kayıtlara dönüşen, siyasi duruşlar ve ekonomik yükümlülükler ekseninde kapatmaya çalışan, borçlu ülkelerin politikalarını zorunlu olarak etkileyecektir.

 

 

Genel Sekreterlik

7 Zilkade 1441

28 Haziran 2020

 

65 total views, 1 views today