Irak Müslüman Alimler Heyeti: İç ve Dış Borçlanma Kanun Tasarısı Tehlikeli Olduğu Gibi Ekonomik Çözüm Olarak Fayda Sağlamayacaktır

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, iç ve dış borçlanma kanunu hakkında bir açıklama yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Irak’taki mevcut siyasi rejim ve hükümetler, ülkenin zenginliğini zayi ederek, servetini boşa harcayarak, büyük mali ithalatlara rağmen bozulan ekonomi, yıkılan altyapı, tükenen sağlık sektörü sonucunda halkın en basit taleplerini karşılamada başarısız olarak Irak’ı uçuruma çekmeye devam ediyor.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada ülkenin idaresinde ve ekonomi işlerinde devam eden başarısızlığı doğrulayan bir diğer adım içerisinde parlamentonun, 2020 yılı cari açığın telafisi ve organize yolsuzluğun yıkıcı etkilerini tedariki için 24 Haziran 2020’de iç ve dış borçlanma kanun tasarısını oyladığı ifade edildi.

Bu kanun tasarısıyla ilişkili en önemli noktalar ve tehlikeli yansımalara dikkat çeken Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği açıklamada şu tehlikeli noktalara değindi: “Mevcut hükümette ekonomik vizyonun olmaması, Irak’ın sorun yaşadığı gelir açığı ve enflasyona engel olmak için hiçbir icraatın olmaması, hiçbir ekonomik reform programının olmaması… Irak ekonomisi ve orta ve uzun vadede ülkenin mali durumu için atılan bu adımın tehlikeli yansımalarının gözetlenmemesi, Irak ekonomisinin, ekonomik hakimiyeti kaybedecek şekilde, dış iradeye teslim edilmesi…”

Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti açıklamasında devletlerin borçlanmaya sığınması kaynaklarının azlığından dolayı normal karşılanacağını ancak Irak’ın vakasının bunun aksine olduğuna dikkat çektikten sonra Irak hükümetlerinin, büyük bütçeleri heder ettiklerini ve etmeye de devam ettiklerini, Iraklı halkın bu bütçelerde payının bulunmadığını vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamada tehlikeli olarak kabul ettiği noktalara değinmeye devam etti: “Önceki zamanlarda petrol fiyatlarının artmasıyla finansal bolluk olduğunda ve kasaya büyük artılarla geri döndüğünde güçlü bir ekonomi inşa etmek için büyük fırsatlardan faydalanılmaması… Milislerin ve etkin partilerin sınır kapılarında veya benzeri yerlerde ithalata musallat olmasına engel olarak, yolsuzlukları ve kamu malının heder edilmesini durdurarak, iç ve dış yağmalanan ve çalınan paraları geri alarak, başta son hükümet olmak üzere süresi dolmuş hükümetlerin pervasız ve önleyici politikalarına son vererek içinde bulunulan bu hale ulaşmaya engel olacak mali politikalara, planlara ve icraatlara tabi olunmaması…”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra elde edilen borçların sahte projelere yönlendirilme korkuları, kamu malının yağmalanma fırsatlarının doğması, bu borçlardan doğru bir şekilden faydalanmayı mümkün kılan fırsatların zayi edilmesi gibi noktalara dikkat çekti. Özellikle önceki tecrübelerin, Irak ekonomisini canlandırmak için devletlerin katkıları ve bazı borçların düşürülmesi Irak ekonomisini boğazlayan yolsuzluk mafyaları sebebiyle başarısızlıkla sonuçlandığına işaret ettikten sonra bu adımın, öncekilerinden daha üstün bir adım olmayacağını açıkladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Birçok yolsuzluk ve komisyon şüphesinin bağlantılı olduğu bu tehlikeli kanun, ekonomik krize bir katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde ülkenin ekonomik mafsallarını kontrol eden yolsuzlardan bu ikrar eden ve önerenlerden başkası bundan istifade edemeyecektir. Sebep oldukları siyasi, ekonomik, güvenlik, sosyal krizleri ve hükümetin yolsuzluklarını örtmek için çalışacaklardır. Aynı şekilde Irak’ın geleceği ve gelecek nesillerin önünde yaptırımların olmasına neden olacaktır. Hepimiz biliyoruz ki bu borçlar, sadece etkileri bir süre kaybolacak geçici fon ve işlemlerle değil genelde devletler ve halklar için boğucu kayıtlara dönüşen, siyasi duruşlar ve ekonomik yükümlülükler ekseninde kapatmaya çalışan, borçlu ülkelerin politikalarını zorunlu olarak etkileyecektir.”

 

 

HEYET Net

64 total views, 2 views today