Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi’nden 1920 Devrimine Özel Oturum

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi, 30 Haziran 1920’de Iraklıların İngiliz işgaline karşı mücadelede destanlar yazdığı 1920 devriminin 100. yıldönümü münasebetiyle bir oturum düzenledi.

Bu bağlamda Siyasi Birimi tarafından düzenlenen oturumun moderatörü Dr. Samir El-Alvani “Irak’taki 1920 devrimi, işgal projelerinin ve ürünlerinin tüm oluşumlarına Iraklıların karşı çıkma asılları ve esaslarından ibret almak için günümüzün vakasına bir rol modeli olacak bir örnektir. Bugün Irak halkı, düşmana karşı çıkma yolları ve vesileleri, onlara, servetlerine, güçlerine, geleceklerine, hakim olmaya çalışan dış iradenin kayıtlarından ülkelerini kurtarma hedefiyle çalışmak noktasında dedelerinden ilham almaktadırlar.” ifadelerini kullandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi tarafından düzenlenen oturumda iki araştırma takdim edildi. Oturumda aynı zamanda Iraklı Şair Mekki Nazzal devrimin bazı sahnelerini ele aldığı şiirler okudu. Iraklı Şair Mekki Nazzal, beyitleriyle tarihin kahramanlığına, ilkesel duruşuna tanık olduğu, hala Iraklıların zihinlerinde tazeliklerini koruyan devrim öncülerini hatırlattı.

Öte yandan Araştırmacı Üstat Haris El-Ezdi, “1920 Devrimi Notları… Şiirler ve Ezgiler” adını taşıyan araştırmasında şiir ve ezgi ekseninde 1920 devrimi kıssasını kültür ve edebiyat açısından ele aldı. Bu iki noktadan biri şairlerin şiirlerindeki fusha kültürü, diğeri ise halk şiirlerinde ve ezgilerinde olduğu gibi popülerlik.

Devrimi desteklemede, etkinliklerini ve olaylarını gözlemlemede büyük bir etkisi olan 1920 devrimi şairlerinin en dikkat çekenlerine değinen Haris El-Ezdi, şunları söyledi: “Bu araştırma, İslam, Arap, Milli etkinliklerdeki ve tüm Irak tolumu etkinliklerindeki ayrıcalıklı varlığıyla 1920 devrimi olaylarındaki kültür rolünü temsil etmektedir. Iraklıların gözünün önünde şamdan gibi durması gereken hakikatin, işgalcinin yıkım, parçalanma ve kimlik kaybından başka bir getirmeyeceği olduğunu idrak ettiriyor. Hatipler ve şairlerin insanların duygularını hareketlendirmede ve bilinçlendirmede önemli bir rolleri bulunmaktaydı. Öte yandan insanların bilinçlenmesini sağlamak, barışçıl Bağdat hareketine katılım sağlanması için Bağdat’a heyet gönderilmesi yönünde toplum liderlerinden istekte bulunmak için meclisler düzenleyen din alimlerinin ve aşiret liderlerinin de önemli rolleri söz konusuydu.”

Araştırmacı ve tarihçilerin dikkat çektikleri şair ve edebiyatçılar arasında devrim için büyük çalışmalar yapan ve İngiliz direnişine açık bir şekilde çağrı yapan Şair Necefi Hüseyin Kemaluddin, işgal varlığına karşı kin ve nefretini açıkça ifade eden Şair Muhammed Habib El-Ubeydi El-Musuli, Haydar Hane Camiinde hatip olan ve gösteriye çağıran, ardından Iraklıları birliğe davet ettiği ve İngiliz işgalcilerine saldırdığı şiirini okuyan Şair İsa Abdulkadir El-Azami yer alıyor.

1920 devriminin 100. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen oturumun ikinci araştırmasında Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari sözlü tarih meselesini, olayları belgelemede onun etkisini ele aldı. Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuşmasının başında sözlü tarih kavramına, doğrulama, arşiv ve belgelemek için onun kaynak olarak kullanılmasının başlangıcına ilişkin bazı noktalara değindi. Bunun, birçok yazılı kaynağın kaybolması ve tarih boyunca bazı şahitliklerin yok olması ışığında önemini ve zaruri oluşunu gösteren bazı olayları delil olarak sundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Sözlü tarih isimlendirmesinin bazı anlamları vardır. Yazılmayan ve görgü tanıklarından alınan olaylar için kullanılır. Sözlü rivayet, yazılmayan olaylar için tarihi kaynaklardan bir kaynak sayılır. İslam çalışmalarının aksine batı çalışmalarında bu itimatta gecikilmiştir. İslam çalışmaları, Müslümanların sadece soyut veya zan üzerine değil asli araçlar üzerine mebni rivayet ilminin Kuran ve sünnette olgunlaşmasıyla iftihar ettiği İslam mirasının dolu olduğu esas bir yöntem olarak kabul etmektedir. Bu durum karşısında sözlü tarihe, İslam ilimlerinde tedvin döneminden sonra bile itimat edilmiş ve güçlü kabul edilmiştir.”

1920 devrimi noktasında ise Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “1920 devriminin tarihi olarak tedvininin temeli sözlü tarih olmasıdır. Çünkü onun olaylarını kaydeden kitaplar, ilk olarak devrim liderlerinin, önderlerinin, alimlerinin ve edebiyatçılarının doğrudan rivayetlerine, ikinci olarak da onların çocuklarına ve onlardan sonra gelip onların yaptıklarını anlatan kimselere dayanmaktadır. 1920 devrimi tarihinde belgelere, gazetelere ve telgraflara dayanan asli tasnifler olmasına rağmen sözlü rivayet, bu alanda daha büyük bir mesafeye sahiptir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra 1920 Irak devrimini belgeleyen ve genel olarak tarihi rivayetlere dayanan bazı önemli eserlere değindikten sonra bazı kitapların isimlerini paylaştı: Abdurrezzak Huseyni’nin Es-Sevratu El-Irakiyye El-Kubra kitabı, Abdullah El-Feyad’ın Sevaru El-İşrin kitabı, Abbas El-Azavi’nin kitapları ve başkalarının yazdığı kitaplar. Bu bağlamda Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları ekledi: “Devrime bizzat katılanların hatıralarından veya yakınlarından veya o zamanlarda makale ve şiir yazan kimselerden bilgilerin alınması belgeleme türlerinden biridir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, söz konusu oturumda yaptığı konuşmasında daha sonra 1920 Irak devrimi olaylarının tedvininde rivayetin ana bir unsur olmasının sebebini Fırat ve İstiklal adlı iki gazetenin dışında devrimin basın gücünün zayıf olmasına dayandırdı. Ki Fırat ve İstiklal adlı devrimi destekleyen gazeteler de birkaç sayıdan sonra yayın hayatına devam edemediler. Öte yandan Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konumu, savaşın detaylarını, kaside ve ezgileri koruyan yararlı rivayetler yoluyla devrim haberlerinin araştırılma yöntemine dikkat çekti. Diğer yandan ya uzaklaştırılarak ya sıkıştırılarak ya da şehit olarak birçok devrimcinin ülkeden çıkmasına mecbur bırakılmasını tedvinin çok olmamasına sebep olarak gösterdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Siyasi Birimi’nin 1920 devriminin 100. yıldönümü münasebetiyle düzenlediği oturumun sonunda Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, tarihçileri ve araştırmacıları 1920 devriminin 100. yıldönümü münasebetiyle son zamanlarda ortaya çıkan, önceden yeterince önem gösterilmeyen detayları ortaya koyan devrimin kıssalarına ve rivayetlerine ulaşmak için hak ettiği emeği vermeye çağırdı. Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari “Yıllardan beri farklı basın alanlarında devrime katılan kimseler için düzenlenen toplantılar hala bir araya gelmiş değil. Bu durum, Irak’ın bu büyük stratejik devriminden yeni boyutlar elde etmek için bunları toplamayı, tahkik etmeyi ve tahlil etmeyi gerekli kılmaktadır.”

Siyasi Birimi tarafından düzenlenen videoyu izlemek için tıklayın

255 total views, 2 views today