Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Kültürel Perşembe Meclisinde 1920 Irak Devrimi Kaynaklarını Ele Aldı

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Divanı’nda her hafta düzenlenen Kültürel Perşembe Meclisinde bu hafta Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuk edildi. Korona virüs önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle seminer veren Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari 1920 Irak devriminin 100. Yılı münasebetiyle devrim ve tarihi kaynakları hakkında konuştu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuşmasının başında 1920 devriminin 100. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinliklere ve faaliyetlere değindi. 1920 devrimini kutlayan bu etkinliklerin, faaliyetlerin ve şairlerin kasidelerinin, öte yanda sosyal medyada çok fazla ilgi görmesinin bu devrimin değerini ve manalarını insanların kalplerinde ve akıllarında derinleştirmesinde büyük bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. Aynı şekilde bu etkinliklerin, aydınlatılmaya ihtiyaç duyan bu devrimin birçok yönünün aydınlığını ifade ettiğini açıkladı.

Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, yen neslin, Iraklıların 1920 devrimini öğrenmeye, bu devrimin detaylarına, vakalarına, olaylarına, bunlarla ilişkili olan şeylere vakıf olmaya ihtiyaç duyduklarına işaret etti. Özellikle devrimden alınan genel tablonun, ana kitaplardan, devrimden ve tarihinden, en bariz olaylarından, tutumlardan ve adamlardan bahseden kitaplardan olması gerektiğine vurgu yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari konuşmasında işgalden önce ve işgalden sonra Irak’ta ve üniversitelerde Iraklılar tarafından yazılan kitaplara, çalışmalara ve araştırmalara değindi. Özellikle tarih ve siyaset ilimleri alanlarında. Bunların şuana dek basılmak için bir yol bulunamadığına dikkat çeken Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, tüm bunların, okuyucu ile devrim tarihi arasında bir tür mesafe oluşmasına neden olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bu nedenle insanların çoğunu, devrim haberlerini sosyal medyadan veya internet yayınlarından aldıkları görüyoruz. Buralarda yazılanlar genel geçer veya tekrarlanan yazılardır.”

Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Siyasi Birimi’nin iki sene önce düzenlediği 1920 devriminin tartışma oturumunda konuşulanları hatırlattı. “1920 Devriminin Tarihi Kaynaklarını Tahlil Etme Tartışma Oturumu” adını taşıyan bu oturumda devrimin yeni keşfedilen kaynakları ele alındı, yorumlandı, bazı yeni araştırmacıların bu çabalarının, devrim edebiyatı ve tarihine katkı sağlayan büyük ve önemli çabalar olduğu açıklandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugünkü seminer, bu çabaların bir devamı olduğu gibi Siyasi Birimi tarafından iki gün önce düzenlenen ve iki araştırma sunulan oturumun devamıdır. Bugün 100. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlamalar eşliğinde 1920 devriminin işlenen yeri olması gereken Kültürel Meclisinde  bugün bu konuyu ele almaya devam ediyoruz. Bugün seminerin konusu özel kitaplarda 1920 devriminin tarihidir. Özel kitaplardan kastım, genel olarak Irak’ın bazı şehirlerinde, özel olarak bazı mıntıkalarda devrimin bazı yönlerini ele alan kitap ve araştırmalardır. Genel anlamda Irak’ın tüm köşelerinde devrimden bahseden kitaplara karşılık bazı kitaplar, bir şehir veya mıntıka ya da iki şehir zikretmekle sınırlıdır.”

Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari daha sonra muayyen şehirlerden veya muayyen mıntıkalardan bahseden 1920 devriminin özel kitaplarına değinerek şunları söyledi: “Bu kitapların özellikleri, bu şehirlerden bazılarına ışık tutması, bu şehirlerde yaşanan olayların detaylarını zikretmesi, 1920 devriminin genel tarih kitaplarında yer alan bilgilere eklenecek değerli ve önemli bilgiler vermesidir. Öte yandan bu kitapların yazarları, bu şehirlerin halkındandır ve bu şehirleri en iyi bilenler yine onlardır. Diğer yandan yayınlanmayan bilgileri, sözlü rivayet yoluyla elde edebilme aynı şekilde bu şehirlerden devrime katılan kişilerin vesikalarına ulaşma imkanlarına sahiptirler. Bu alanda birçok kitap yazılmıştır ancak bazı mıntıkalar veya şehirler hakkında hala kitap yazılmamış veya araştırma yapılmamış olanlar bulunmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari sözlerini şöyle sürdürdü: “Bağdat gibi bazı şehirlerin 1920 devrimindeki durumu hakkında birçok kitap yazılmıştır. Ancak Musul şehri gibi 1920 devriminde büyük olayların yaşandığı ve devrime katılıp katkı sağlayan şehirler hakkında kitap yazılmayanlar da söz konusudur. “

Siyasi Birimi Başkanı Dr. Müsenna Haris Ed-Dari bu alanda yazılan bazı kitaplar zikretti:

Bağdat ve 1920 Devrimi, 1977 Mahmut El-Abata

Irak’ın Kuzeyinde Devrimimiz, 1919-1920 Abdulmunim El-Gulami

1920 Devriminde Kufe, 1972 Kamil Selman El-Ceburi

1920 Devriminde Kerbela, Beyrut 2000 Selman Hadi Alu Tame

Irak’ın Büyük Devriminde Talafer’in Önemi, 1920 Muhammed Yunus Seyyid Abdullah

Irak 1920 Devriminde Bağdat ve Diyala Olayları, Ali Bazirkan

Samarra’da 1920 Devrimi, Şeyh Yunus İbrahim Es-Samarrai

Samarra’da 1920 Devrimi, 2014 Mahmud Fazıl Samarrai

Göz Nuru Felluce, Velid Halid Abdulhamid ve Halid Abdulhamid El-Casim

Şerefli Necef ve 1920 Irak Büyük Devrimi: Irak’ın Siyasi Tarihinden Anılar ve Gerçekler, Beyrut 2005 Kamil Selman El-Ceburi

1920 Devriminde Bağdat-Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Arap Tarihi Merkezi, Kasım Abdulhadi

1920 Devriminde Bağdatlıların Rolü, El-Asar ve Turas Dergisi Yayınlanmış Araştırma, Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Abdullah Hamid El-Atabi

Irak’ın 1920 Büyük Devriminde Necef’in Rolü, Muhammed Sadık Bahrululum

Irak’ın 1920 Büyük Devriminde Hillelilerin Rolü, Babil Merkezi Dergisi Settar Nuri El-Abudi

Amara Halkı ve 1920 Devrimi, Meysan Akademik Çalışma Dergisi, 2009, Dr. Abdullah Kazım Abd ve Muhammed Hüseyin Zebun Es-Saidi

Irak Müslüman Alimler Heyeti Siyasi Birimi Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Kültürel Perşembe Meclisinde verdiği seminerin sonunda araştırmacıları ve yazarları, Irak devriminde büyük bir rol taşıyan ve işgalcilerin kovulmasına ve yeni Irak’ı kurmaya büyük katkı sağlayan Irak’ın şehirlerinde ve kazalarındaki devrim olaylarını çalışmaya teşvik etti. Irak devrimin tüm nesiller tarafından tanınması, öneminin, rolünün, rumuz oluşunun bilinmesi için o sıralarda birçok olayın yaşandığı ve çatışmanın döndüğü geniş bir alandır bu. Özellikle, ülkeyi mevcut siyasetten, hakim partilerden ve milislerden kurtarmak için mücadele eden yeni nesil Ekim devrimi nesilleri için.

 

 

 

HEYET Net

216 total views, 1 views today