Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Biri Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah) İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 12 Zilkade 1441 – 03 Temmuz 2020 Cuma günü hayatını kaybeden Iraklı hattatların öncüsü ve dünyada Arapça hattın umdelerinden biri Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah)’ın vefatı etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah) 1931 yılında Musul şehrinde yer alan Babu’l Cedid mahallinde dünyaya geldi. 1939 yılında İbnu’l Esir okuluna kaydoldu. 1942 yılında Babu’l Bayd okuluna girdi. 1945 yılında Batı ortaokuluna geçti ve ardından hazırlık merkezine kaydoldu. 1950 yılında hazırlıktan mezun olduktan sonra Musul şehrinde eğitim kursuna girdi ve 1951 yılında öğretmen olarak mezun oldu. Daha sonra Mahlebiyye okuluna öğretmen olarak atandı, ardından 1956 yılında Hammam Alil okuluna, ardından İbn Hayyan okuluna geçti. Daha sonra açıldıktan sonra Vesail İdah Merkezinde çalışmaya başladı. Bir müddet sonra 1960 yılında Vesbe ortaokuluna geçti. Ardından Öğretmenler Merkezine geçti ve orada 1969 yılına dek Arapça hat dersleri ve sanat eğitimi dersleri verdi. Daha sonra Er-Risale lisesine geçti ve 1976 yılında Arapça hattında sorumlu olarak seçildi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah) hat sanatını sevdiği, bu alanda uzmanlaştığı ve dersler vermeye başladığı açıklandıktan sonra Diyarbakırlı Hamid Aytaç (Hamid El-Amidi)’den icazet aldığı vurgulandı. Çeşitli hat sanatlarında uzmanlaşmasından dolayı Hamid Aytaç’tan özel bir takdir gören Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah)’ın bu özel takdirin, hat sanatındaki yolculuğunda büyük bir etki gösterdiği ve onu ön plana çıkardığı ve başkalarının önüne geçmesini sağladığı ifade edildi. Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah)’ın Hattat Hamid Aytaç’ın son talebelerinden olduğu belirtildikten sonra Hattatların Şeyhi, Arap Hattının Emiri, Arap Hattının Fakihi gibi lakaplarla anıldığının altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah) Arap hat sanatı için fuarlar düzenledi, 1962 yılından itibaren öğrencilere hat dersleri verdi. Aynı Musul ve diğer şehirlerde Arap hat sanatı öğretimi için birçok kurs düzenledi. Birçok sanat eserine sahip olduğu gibi kitap ve dergi kapaklarında hatları yer aldı. 1976 yılının sonuna kadar 44 camiyi hatlarıyla süsledi. 1972 yılından itibaren Bağdat’ta düzenlenen hat fuarlarına katılım gösterdi. ABD, Fransa, İngiltere ve Malezya’da düzenlenen uluslararası fuarlarda hat tarihi ve gelişimi hakkında seminerler verdi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamasında Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah)’ın Musul şehrindeki Turasu’l Arabi Cemiyetinin kuruluşuna katıldığı, aynı zamanda Iraklı Hattatlar Cemiyetinin üyesi olduğu ve yine Mısır’daki Arap Hattını Güzelleştirme Birliği’nin fahri üyesi olduğu vurgulandı. Son yıllarda tarihi ve sanatsal çalışma ve araştırmalara özel bir merkez kuran Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah)’ın Arap hattı, tarihi, kuralları, sanatı hakkında bazı kitaplar kaleme aldığı belirtildi. Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah)’ın kitapları şunlardır: Dersu’t Terbiyetu’l Fenniye, El-Hattul Kufi, Mebadiu Zuhrefe Arabi: Tevrik, Tahsinu’l Kitabetu’l İtiyadiye, Kavaidu Hattu Ruka, Kavaidu Hattu Divani, El-Vasiti Musuliyan, Silsiletu Hattu Cedit:  Taallem bi Nefsik, Kavaid Amme Li Mubtediin.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Allah (azze ve celle) Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, amellerini kabul etsin, naim cennetlerine ulaştıran bir vesile kılsın, onun yerini Arap hattı yolculuğunu devam ettiren, onu yayan, güzelliklerini ortaya çıkartan yetenekli kişilerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

197 total views, 1 views today