Iraklı Hattatların Öncüsü ve Dünyada Arapça Hattın Umdelerinden Biri Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Iraklı hattatların öncüsü ve dünyada Arapça hattın umdelerinden biri Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah)’ın vefatı etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek, Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 12 Zilkade 1441 – 03 Temmuz 2020 Cuma günü hayatını kaybeden Iraklı hattatların öncüsü ve dünyada Arapça hattın umdelerinden biri Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah)’ın vefatı etmesi münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah) 1931 yılında Musul şehrinde yer alan Babu’l Cedid mahallinde dünyaya geldi. 1939 yılında İbnu’l Esir okuluna kaydoldu. 1942 yılında Babu’l Bayd okuluna girdi. 1945 yılında Batı ortaokuluna geçti ve ardından hazırlık merkezine kaydoldu. 1950 yılında hazırlıktan mezun olduktan sonra Musul şehrinde eğitim kursuna girdi ve 1951 yılında öğretmen olarak mezun oldu. Daha sonra Mahlebiyye okuluna öğretmen olarak atandı, ardından 1956 yılında Hammam Alil okuluna, ardından İbn Hayyan okuluna geçti. Daha sonra açıldıktan sonra Vesail İdah Merkezinde çalışmaya başladı. Bir müddet sonra 1960 yılında Vesbe ortaokuluna geçti. Ardından Öğretmenler Merkezine geçti ve orada 1969 yılına dek Arapça hat dersleri ve sanat eğitimi dersleri verdi. Daha sonra Er-Risale lisesine geçti ve 1976 yılında Arapça hattında sorumlu olarak seçildi.

Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah) hat sanatını sevdi, bu alanda uzmanlaştı ve dersler vermeye başladı. Diyarbakırlı Hamid Aytaç (Hamid El-Amidi)’den icazet aldı. Çeşitli hat sanatlarında uzmanlaşmasından dolayı Hamid Aytaç’tan özel bir takdir gördü. Bu özel takdir, hat sanatındaki yolculuğunda büyük bir etki gösterdi ve onu ön plana çıkardı ve başkalarının önüne geçmesini sağladı. Hattat Hamid Aytaç’ın son talebelerinden oldu. Hattatların Şeyhi, Arap Hattının Emiri, Arap Hattının Fakihi gibi lakaplarla anıldı.

Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah) Arap hat sanatı için fuarlar düzenledi, 1962 yılından itibaren öğrencilere hat dersleri verdi. Aynı Musul ve diğer şehirlerde Arap hat sanatı öğretimi için birçok kurs düzenledi. Birçok sanat eserine sahip olduğu gibi kitap ve dergi kapaklarında hatları yer aldı. 1976 yılının sonuna kadar 44 camiyi hatlarıyla süsledi. 1972 yılından itibaren Bağdat’ta düzenlenen hat fuarlarına katılım gösterdi. ABD, Fransa, İngiltere ve Malezya’da düzenlenen uluslararası fuarlarda hat tarihi ve gelişimi hakkında seminerler verdi.

Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah) Musul şehrindeki Turasu’l Arabi Cemiyetinin kuruluşuna katıldı. Aynı zamanda Iraklı Hattatlar Cemiyetinin üyesiydi. Yine Mısır’daki Arap Hattını Güzelleştirme Birliği’nin fahri üyesiydi. Son yıllarda tarihi ve sanatsal çalışma ve araştırmalara özel bir merkez kurdu. Arap hattı, tarihi, kuralları, sanatı hakkında bazı kitaplar kaleme almıştır. Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi (rahimehullah)’ın kitapları şunlardır: Dersu’t Terbiyetu’l Fenniye, El-Hattul Kufi, Mebadiu Zuhrefe Arabi: Tevrik, Tahsinu’l Kitabetu’l İtiyadiye, Kavaidu Hattu Ruka, Kavaidu Hattu Divani, El-Vasiti Musuliyan, Silsiletu Hattu Cedit:  Taallem bi Nefsik, Kavaid Amme Li Mubtediin.

Allah (azze ve celle) Hattat Yusuf Zenun Abdullah En-Nuaymi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, amellerini kabul etsin, naim cennetlerine ulaştıran bir vesile kılsın, onun yerini Arap hattı yolculuğunu devam ettiren, onu yayan, güzelliklerini ortaya çıkartan yetenekli kişilerle doldursun.

 

 

Genel Sekreterlik

13 Zilkade 1441

03 Temmuz 2020

 

214 total views, 3 views today