Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Basra Şehrindeki Reşidiye Camiin Önceki İmamı Şeyh Abdurrahim Adnan Hasan Er-Rifai (rahimehullah) İçin Taziye

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 15 Zilkade 1441 – 06 Temmuz 2020 Pazartesi günü 63 yaşında hayatını kaybeden Basra şehrindeki Reşidiye camiin eski imamı Şeyh Abdurrahim Adnan Hasan Er-Rifai (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Abdurrahim Adnan Hasan Er-Rifai (rahimehullah) 1957 yılında Basra muhafazasında yer alan El-Fav kazasında, ilmi ve alimleri seven mütedeyyin bir ailede dünyaya geldi. Böyle bir ailede dünyaya gelmesi onu şeriat ilimlerini öğrenmeye sevk etti. Basra şehrinde İslami Çalışmalar Hazırlığa kaydoldu. Söz konusu hazırlıktan mezun olduktan sonra lisans eğitimi için Suudi Arabistan’ın Riyad şehrindeki Melik Suud Üniversitesine gitti. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansını tamamlamak için Pakistan’a gitti ve Lahor şehrindeki İslam Üniversitesine kaydoldu. Lahor şehrindeki İslam Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra Irak’a döndü ve belli bir süre burada davet çalışmaları yürüttü. Ardından Kuveyt’e gitti ve araştırmacı olarak görev yaptığı gibi yıllarca Faris Camii imamlığını yaptı. Daha sonra Basra’ya döndü ve Reşidiye camiinde imamlık ve dini okullarda öğretmenlik yaptı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Abdurrahim Adnan Hasan Er-Rifai (rahimehullah)’ın Basra şehrinde insani yardım çalışmalarına önem vermekle bilindiği, insanların hallerini gözetlediği, ihtiyaçlarını giderdiği, ilim talebelerini devamlı himaye ettiği ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Abdurrahim Adnan Hasan Er-Rifai’ye rahmet etsin, ilmini ve İslami davet çalışmalarını kabul etsin, yaptığı şeyleri ona şahit kılsın ve naim cennetlerine ulaştıran vesile yapsın, onun yerini şeriat ilimlerini yayan, insanların hizmeti için çalışan alimler ve davetçilerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

194 total views, 1 views today