Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Tefsir ve Kuran İlimleri Profesörü Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah) İçin Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 22 Zilkade 1441 – 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü hayatını kaybeden Tefsir ve Kuran İlimleri Profesörü Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah) 1946 yılında Enbar muhafazasında yer alan Hit şehrinde, ilmiyle ve davetçiliğiyle bilinen mütedeyyin bir ailede dünyaya geldi. Irak’ta ilk eğitimini tamamladıktan sonra yüksek eğitimini devam ettirmek için Mısır’a gitti. Ezher Üniversitesine kaydolan 1984 yılında Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah) Tefsir alanında yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezinin adı “Vasfu’l Kuranı Kerim Li Ashabi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Fi Nısfi Evvel Min Kuranı Kerim Hatta Nihayeti Suretil Kehf” idi. Daha sonra 1989 yılında yine aynı üniversitede doktorasını tamamladı. Doktorasının ismi ise “Tefsiru Sahabi Enes bin Malik Radiyallahu Anh ve Rivayatuhu Fihi Min Evveli Sureti Fatiha İla Ahiri Sureti En-Nisa” idi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah)’ın Es-Sadika Aişe Radiyallahu Anha camiinde imamlık yaptığı gibi İmam Azam Fakültesi dekanlığı, Saddam İslami İlimler rektör yardımcılığı gibi görevlerde bulunduğu açıklandı. Öte yandan Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah)’ın Yüksek Vakıflar Meclisi üyeliği ve Sünni Vakfı Divanı İlmi Meclis Üyesi gibi görevlerde de bulunduğu vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan taziye açıklamasında Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah)’ın tefsir ve Kuran ilimleri alanında birçok yüksek öğrenim öğrencisine danışmanlık yaptığı ve Irak üniversitelerinde birçok ilmi tezi yönettiği belirtildikten sonra Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah)’ın çalışmalarından bazılarının şunlar olduğu ifade edildi: “Sıfatu’s Sahabeti’l Aliye Kema Yusevviruha El-Kuran, İdaatun Tefsiriyetun Bi Merviyati Enes Bin Malik Radiyallhu Anh, Ayatu’l Hikmeti Diraseten Tahliliyeten Mevduiyeten, Ayatu Usesu Tefadil Beyne’l Nas Diraseten Tahliliyeten Mevduiyeten”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yapılan taziye açıklamasının sonunda ise şöyle denildi: “Allah (azze ve celle) Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, çalışmaları ve ilmi dolayısıyla onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ona şahit ve naim cennetlerine ulaştıran bir vesile kılsın, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini İslam ümmetinin salahı ve hidayeti için çabalayan, emek veren samimi alimlerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

211 total views, 2 views today