Tefsir ve Kuran İlimleri Profesörü Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği,  Tefsir ve Kuran İlimleri Profesörü Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Tefsir ve Kuran İlimleri Profesörü Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 22 Zilkade 1441 – 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü hayatını kaybeden Tefsir ve Kuran İlimleri Profesörü Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah) 1946 yılında Enbar muhafazasında yer alan Hit şehrinde, ilmiyle ve davetçiliğiyle bilinen mütedeyyin bir ailede dünyaya geldi. Irak’ta ilk eğitimini tamamladıktan sonra yüksek eğitimini devam ettirmek için Mısır’a gitti. Ezher Üniversitesine kaydolan 1984 yılında Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah) Tefsir alanında yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezinin adı “Vasfu’l Kuranı Kerim Li Ashabi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Fi Nısfi Evvel Min Kuranı Kerim Hatta Nihayeti Suretil Kehf” idi. Daha sonra 1989 yılında yine aynı üniversitede doktorasını tamamladı. Doktorasının ismi ise “Tefsiru Sahabi Enes bin Malik Radiyallahu Anh ve Rivayatuhu Fihi Min Evveli Sureti Fatiha İla Ahiri Sureti En-Nisa” idi.

Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah) Es-Sadika Aişe Radiyallahu Anha camiinde imamlık yaptığı gibi İmam Azam Fakültesi dekanlığı, Saddam İslami İlimler rektör yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Öte yandan Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah) Yüksek Vakıflar Meclisi üyeliği ve Sünni Vakfı Divanı İlmi Meclis Üyesi gibi görevler de yaptı.

Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah) tefsir ve Kuran ilimleri alanında birçok yüksek öğrenim öğrencisine danışmanlık yaptı ve Irak üniversitelerinde birçok ilmi tezi yönetti. Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti (rahimehullah) çalışmalarından bazıları şunlardır: “Sıfatu’s Sahabeti’l Aliye Kema Yusevviruha El-Kuran, İdaatun Tefsiriyetun Bi Merviyati Enes Bin Malik Radiyallhu Anh, Ayatu’l Hikmeti Diraseten Tahliliyeten Mevduiyeten, Ayatu Usesu Tefadil Beyne’l Nas Diraseten Tahliliyeten Mevduiyeten”

Allah (azze ve celle) Dr. Kıvamuddin Abdulsettar El-Hiti’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, çalışmaları ve ilmi dolayısıyla onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın, ona şahit ve naim cennetlerine ulaştıran bir vesile kılsın, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini İslam ümmetinin salahı ve hidayeti için çabalayan, emek veren samimi alimlerle doldursun.

 

Genel Sekreterlik

23 Zilkade 1441

14 Temmuz 2020

 

225 total views, 1 views today