Irak Müslüman Alimler Heyeti Mesleki Birimi’nden Ebu Garib Kazasında Fırat Nehrindeki Erozyon ve Olası Riskleri Hakkında Rapor

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Birimi, Fırat nehrinde meydana gelen erozyon ve Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazasındaki Duveylibe mıntıkasına kötü bir şekilde yansıması hakkında bir rapor yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Mesleki Birimi tarafından yayınlanan raporun başında şöyle denildi: “Dünyanın her yerinde kırsalda yaşayanlar ve tarımla uğraşanlar, nehirleri gıda ve tatlı su için kaynak olarak kabul ederler. Ancak belirli zaman aralıklarında çeşitli problemlerle karşılaşırlar. Alüvyon artışı, zaman aşımıyla oluşan tortu söz konusu sorunlar arasında zikredilebilir. Bu durum çoğu zaman nehrin doğal akışını, canlılığını ve derinliğini engellemeye neden olmaktadır.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Mesleki Birimi yayınladığı raporda daha sonra kum, küçük kaya parçaları, çakıl taşları taşıyan suyun baskısı sonucu meydana gelen nehir erozyonu problemine işaret etti. Bunun, su akışını olumsuz bir şekilde etkilediğini ve nehrin iki kenarında da sorunlar ortaya çıkarttığına dikkat çektikten sonra şunları vurguladı: “Bu problem, nehirlerde ve denizlerde şaşılacak bir durum değildir. Bu problem, bu alandaki uzmanların da dikkat çektiği gibi, bazı faktörlerle ilişkilidir. Bunlar, suyun kuvveti, akışkanlığı, yerin ve toprağın tabiatı, nehre, kıyılarına ve kullanım yollarına eşlik eden anormal faktörlerdir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Mesleki Birimi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu problemler ve birçok benzerleri, başta Su Kaynakları Bakanlığı olmak üzere genel olarak yetkililer ve özel olarak sorumlu kişiler tarafından hiçbir çözüm üretilmeden sürekli Irak’ta tekrarlanmaktadır. Şattularap’ın El-Fao yakınlarında, batı tarafı yönüne sapma problemi hala bir çözüm üretilmeden durmaktadır. Bu sapma, çökelti, kazıma ve koruma çalışmalarının olmaması nedeniyle Abdullah Körfezi’nde deniz ve Irak limanlarında gezilebilir suyolu kanalları köprülerini tehdit etmektedir. Bu bağlamda bölge halkları ve uzmanlar başka problemlerin de meydana gelebileceği uyarısında bulunuyor. Bu defa Fırat nehrinde bu problemlere dikkat çekiliyor.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Mesleki Birimi, Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazasına bağlı En-Nasr ve Selam nahiyesindeki Duveylibe mıntıkasındaki bu problemin büyük risk işaretlerini gözlemledi. Şöyle ki bölge halkı, Bağdat’a yaklaşık 40 km uzaklıkta olan mıntıkalarındaki nehir erozyonunun devam ettiğini, beklenen tehlikenin zararlarını Mesleki Birimi temsilcisine açıkladı. Bölge halkı, Mesleki Birimi’ne bakanlığın bu ihmalinin devam etmesi karşısında meydana geleceklerden dolayı yaşadıkları korkuyu ve uyarılarını nakletmesi çağrısı yaptı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Mesleki Birimi, konunun önemine ve tehlikesine binaen toprak ilimleri ve su kaynakları uzmanlarıyla istişare etti ve onlar da bu problemin tehlikesini, çözüm üretilmediği zaman zararları yansımalarını vurguladı. Yine mezkur alandaki çökelti alanının çok büyük olduğunu ve bunun, sorunun yeni değil yıllardan beri süren bir problem olduğuna delalet ettiğini vurguladılar. İhmalden dolayı sorunun büyüdüğüne dikkat çektikten sonra Su Kaynakları Bakanlığı’nın bu probleme neden göz kapattığı, bu tehlikeye ulaşıncaya kadar neden çözüm üretmediği sorularına kapı araladığını açıkladılar.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Mesleki Birimi uzmanların görüşlerine söz konusu raporda yer verdi. Bu bağlamda uzmanlar, bu problemin ömrünün birkaç sene olduğunu, son zamanlarda sorunun ivme kazandığını, bunun başlıca sebebinin tortulaşma nedeniyle mıntıkalarının karşısındaki mıntıkada nehrin doğu tarafından sıkıştığını, suyun batı tarafına yöneldiğini vurguladı. Vuku bulacak tehlikeleri noktasında ise şunları ifade ettiler:

  1. Tarım alanlarının erozyonu ve suya batması.
  2. Çevre bölgelerde sel meydana gelmesi, koruma seddinin kırılması veya yıkılması sonucunda tarım ürünlerinin telef olması.
  3. Mıntıkayla çevre bölgeler arasındaki kara yollarının risk altında olması.
  4. Toprak sahipleri ve çiftçiler arasında sorunlar meydana gelmesi. Çünkü toprak bir taraftan yok olurken diğer bir taraftan yeni bir toprak alanı çıkacak.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Mesleki Birimi tarafından yayınlanan raporda çözüm noktasında uzmanların görüşlerine yer verildi. Bu bağlamda uzmanlar bu probleme karşı doğru adımlar atılmasını ve en az zararla bu problemin çözülmesini vurguladılar. Ne şekilde olacağı noktasında da “Erozyonun meydana geldiği mıntıkanın karşısındaki mıntıkaların kazılması, mevcut tortuların kaldırılması, nehir alanının, büyük su kapasitesinin genişletilmesi ve su akıntısının kolaylaştırılması.” önerildi.

 

HEYET Net

204 total views, 3 views today