Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Muhaddis Şeyh Dr. Muhammed Ziya Rahman El-Azami (rahimehullah) İçin Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 77 yıllık ömrünü ilim ve nebevi sünnete hizmet yolunda tüketen ve 9 Zilhicce 1441 – 30 Temmuz 2020 Perşembe günü hayatını kaybeden Muhaddis Şeyh Dr. Muhammed Ziya Rahman El-Azami (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziyele açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Dr. Muhammed Ziya Rahman El-Azami (rahimehullah) 1943 yılında zengin bir Hindu ailede dünyaya geldi. Bu sebeple liseye kadar ilk eğitimini kolayca tamamladı. Ardından Hindistan’da birçok dinler ve düşünceler tarihi üzerinde araştırmalar yaptı. Böylece Allah (azze ve celle) onu İslam’a hidayet etti. Müslüman olduğunu ilan etti ve imanını korumaya çalıştı. Çünkü ailesi ve akrabaları onun müslüman olmasına şiddetle karşı çıkmıştı hatta ölümle bile tehdit edilmişti. Bu durum karşısında Pakistan’a kaçmak zorunda kaldı. Pakistan’a geçtikten sonra Cemaatul İslamiyye’ye ait okullardan birine kaydoldu. Burada şeriat ilimlerini aldı. Ardından Medine’ye giderek İslam Üniversitesinde lisansını tamamladı. Ardından Mısır’a geçti ve hadis alanında yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra tekrardan Medine’ye geçti ve İslam Üniversitesi Hadis Şerif fakültesinde dersler vermeye başladı. Uzun süre burada dekanlık görevi yürüttü.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamada Şeyh Dr. Muhammed Ziya Rahman El-Azami (rahimehullah)’ın Medine şehrinde ve başka yerlerde birçok alim ve ilim talebesine ders verdiğini, Hadis, Tefsir ve Dinler Tarihi alanında birçok kitap kaleme aldığını ifade etti. Şeyh Dr. Muhammed Ziya Rahman El-Azami (rahimehullah)’ın kaleme aldığı kitaplardan en dikkat çekenlerin şunlar olduğu açıklandı: “Akdiyetu’r Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Li Ebi Abdullah Muhammed Bin Ferec El-Maliki El-Maruf Bi İbn Tala -Tahkik,Talik, İstidrak-, Dirasat Fi Cerh ve Tadil, Medhel İla Sünen El-Kubra Li Hafız Ebi Bekr Beyhaki –Dirasat ve Tahkik-, Dirasat Fi Yehudiyye ve Mesihiyye ve Edyanu Hind, El-Minnetul Kubra Şerh ve Tahric Es-Sunenus Sugra, Ebu Hureyre Radiyallahu Anh Fi Devi Merviyatihi –Dirasat Mukarane Fi Mieti Hadis Min Merviyatihi-, Mucemu Mustalahul Hadis, Er-Razi ve Tefsiruhu” Bunun dışında Şeyh Dr. Muhammed Ziya Rahman El-Azami (rahimehullah)’ın araştırma, makale, tercüme, kitap tahlil ve müracaatı söz konusudur.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasının sonunda şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. Muhammed Ziya Rahman El-Azami’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, tüm çalışmalarını ve amellerini kabul etsin, ilmini onun için şahit ve naim cennetlerine götüren bir vesile kılsın, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan, onun sancağını dalgalandıran rabbani alimlerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

92 total views, 3 views today