Mescidi Aksa’ya saldırılması hakkında çeşitli alimler birliği ve heyetleriyle birlikte ortak bir açıklama

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Tişa Beav yıldönümünde Mescidi Aksa’ya saldırılması hakkında çeşitli alimler birliği ve heyetleriyle birlikte ortak bir açıklama yayınladı. Alimler birlikleri ve heyetlerin ortak açıklaması şu şekilde:

Tişa Beav Yıldönümünde Mescidi Aksa’ya Saldırılması Hakkında İslam Alimlerinin Açıklaması

Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Onlara haksız bir saldırı yapıldığında elbirliğiyle kendilerini savunurlar.” (Şura 39)

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır, düşmanlık yalnızca zalimleredir. Efendimiz, mücahitlerin imamı Muhammed’e, aline, sahabesine, kıyamete dek onlara ihsan ile tabi olanlara salat ve selam olsun. Bundan sonra;

Bu açıklamaya imza atan alimler, Arefe gününe denk gelen böylesi mübarek bir günde Siyonistlerin Mescidi Aksa’ya karşı tekrarlanan saldırılarını ve suçlarını, yerleşimcilerden bir grubun Mescidi Aksa’ya saldırmasını, endişe, öfke ve acıyla takip etmektedir. Bu yeni saldırı karşısında İslam ümmeti alimleri aşağıda zikredilecekleri vurgulamaktadır:

Birincisi: Mübarek Mescidi Aksa, Siyonistlerle çatışma noktası ve çatışmanın başlığıdır. İslam ümmetinin tamamının merkezi meselesidir. Mescidi Aksa’ya saldırganlık, en uzağından en yakınına İslam ümmetinin saygınlığına saldırıdır ve Mescidi Aksa’ya sahip çıkmak, onu savunmak, çeşitli meselelerle onu müdafaa etmek için İslam ümmetinin tüm enerjisini seferberlik etmeyi gerektirir.

İkincisi: Allah (azze ve celle) yolunda çeşitli şekiller ve araçlarla cihat, düşmanı def etme, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in yürüdüğü yeri koruma, Filistin’i özgürleştirme, mukaddesatı temizleme yoludur. Çeşitli gruplarıyla İslam ümmetine düşen, can ile, mal ile veya söz ile herkesin gücü yettiği oranda bulunduğu mevkiden bu yolu menhec belirlemesidir. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Allah yolunda, gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi; ceddiniz İbrâhim’in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur’an’da “müslümanlar” adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı bağlanın. Sizin mevlânız O’dur. O ne güzel mevlâdır ve ne iyi yardımcıdır.” (Hac 78)

Üçüncüsü: Siyonist oluşumların genel olarak Filistin’de ve özel olarak Mescidi Aksa’da yaptıkları, karşısında birleşmeyi gerektiren gerçek bir terördür. Ancak Batı çevreleri ve bazı İslam ümmeti çevreleri tüm bunlara göz yummakta ve işlenen bu suçları görmezlikten gelmektedirler. Bu durum ise Siyonistlere suçlarını genişletme cesareti vermekte, kendi canını savunan, sahip olduğu araç ve imkanlarla Siyonist terörünü def etmeye çalışan kurbanların kınanması isteğiyle azdırmaktadır. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “İnkâr edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur.” (Enfal 73)

Dördüncüsü: İslam ümmeti alimlerini, ileri gelenlerini, fikir önderlerini İslam ümmetinin kalplerin Mescidi Aksa meselesini diriltmek, imkan dahilindeki tüm araçlarla onları bu meseleye sahip çıkmaya yönlendirmek, Mescidi Aksa sahalarında nöbet tutan kardeşlerimizin sebatına katkı sağlayacak şekilde Mescidi Aksa projelerini maddi ve ilmi olarak desteklemek, Mescidi Aksa’ya sahip çıkmak için kalabalıkları bir araya getirmek üzere çalışmak için tüm enerjilerini toplamaya ve seferberlik yapmaya çağırıyoruz. Öfkeli halk gösterileri düzenlemek de bunlar arasında zikredilebilir. Şöyle ki çeşitli İslam ülkelerinde alimlerin bunları yürütmesi, İslam ülkelerinde mevcut olan Siyonistlerin konsolosluklarını kuşatan protestolar düzenlenmesi, başta Avrupa olmak üzere uluslararası kamuoyunun bu meselemize yardım etmesi için hareket geçirilmesi mümkündür. Tüm bunlar Siyonist oluşumlarının gerçek yüzünün gösterilmesi açısından gereklidir. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “ Eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz; kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik.” (İsra 7)

Beşincisi: Siyonist kibirlenme karşısında durarak Mescidi Aksa alanlarında ve çevrelerinde nöbet tutan kardeşlerimize, normalleşmeyi ve boyun eğmeyi reddedenlere selamlarımızı iletiyoruz. 1948 yılında işgal edilen Filistin topraklarındaki ve Barı Şeria’daki kardeşlerimizi, Kudüs’e ulaşmaya güçleri yettiği takdirde Mescidi Aksa’ya daha fazla gitmeye, onu savunmaya, içinde nöbet tutmaya, Siyonistlerle mücadeleye, onların düşmanlıklarına engel olamaya çağırıyoruz. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Kolay da olsa zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bilirseniz, bu sizin kendi iyiliğinizedir.”

Allah Mescidi Aksa alanlarında nöbet tutan mücahit ve sebat ehli kardeşlerimizi korusun, zafer sabırdır, zorlukla beraber kolaylık vardır.

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır.

9 Zilhicce 1441

30 Temmuz 2020

Açıklamaya imza atanlar:

Ehlisünnet Alimler Birliği

Senegal İslam Topluluğu

Sri Lanka Müslümanlar Milli Şura Meclisi

Kudüs ve Filistin’e Yardım Daimi Lübnan Heyeti

Filistin Davetçiler Buluşması

Moritanya Alim Yetiştirme Merkezi

Türkiye Alimler ve Medreseler Birliği

Lübnan Müslüman Alimler Heyeti

Çad Genç Diriliş Örgütü

İslam Birliği Cemiyeti

Yemen Diriliş Cemiyeti

Suriye İslam Meclisi

Irak Müslüman Alimler Heyeti

Malezya Alimler Cemiyeti

Suriye Alimler Birliği

Filistin Alimler Birliği

Filistin Yurtdışındaki Alimler Heyeti

139 total views, 1 views today