Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Dinler Hocası Prof. Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk (rahimehullah) İçin Taziye

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 17 Zilhicce 1441 – 07 Ağustos 2020 Cuma günü 78 yaşında hayatını kaybeden Irak’taki ve Arap dünyasındaki üniversitelerde dinler hocası olan Prof. Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk (rahimehullah) 1942 yılında Başkent Bağdat’ta yer alan Azamiye mıntıkasında dünyaya geldi. Lisansını tamamlayıncaya kadar bu mıntıkada yetişti ve okullarında okudu. Ardından 1970’lerde Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. Burada yüksek lisansını tamamladı. Bir müddet sonra Almanya’ya gitti ve doktorasını ve ikinci yüksek lisansını tamamladı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra  Prof. Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk (rahimehullah)’ın Bağdat Üniversitesinde Edebiyat Fakültesinde, ardından aynı üniversitede Şeriat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştığı ifade edildikten sonra ardından Ürdün’e geçtiği ve Ürdün Üniversitesinde ve daha sonra İslami İlimler Üniversitesinde Şeriat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptığı açıklandı. Yayınlanan açıklamada  Prof. Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk (rahimehullah)’ın daha sonra kendisini tamamen araştırma ve telif çalışmalarına verdiği ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk (rahimehullah) Irak’ta ve Ürdün’de onlarca lisans, yüksek lisans ve doktora tezi yönettiğine dikkat çekildi. Bunun yanı sıra Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk (rahimehullah)’ın birçok eser kaleme aldığı ifade edildikten sonra eserlerinin enn önemlileri zikredildi: “El-Mutekad ve’l Edyan Vifke Menhecil Kuran, Menahicu’l Bahs Fi Usulu’d Din, Usulu Akidetu’l İslamiyye, El-Veciz Fi İlmi İstişrak, Mukaranetu’l Edyan, Hukuku’l İnsan Fil Edyan” Bunun dışında başka eserleri de söz konusudur.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle)  Prof. Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, onu geniş cennetlerine yerleştirsin, ailesine, sevdiklerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, yaptığı çalışmalardan dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın.”

 

 

HEYET Net

93 total views, 1 views today