Irak ve Arap Üniversitelerinde Dinler Profesörü Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk (rahimehullah)’ın Vefatı Münasebetiyle Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Irak’taki ve Arap dünyasındaki üniversitelerde dinler profesörü olan Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 17 Zilhicce 1441 – 07 Ağustos 2020 Cuma günü 78 yaşında hayatını kaybeden Irak’taki ve Arap dünyasındaki üniversitelerde dinler profesörü olan Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziyelerini bildirir.

Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk (rahimehullah) 1942 yılında Başkent Bağdat’ta yer alan Azamiye mıntıkasında dünyaya geldi. Lisansını tamamlayıncaya kadar bu mıntıkada yetişti ve okullarında okudu. Ardından 1970’lerde Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. Burada yüksek lisansını tamamladı. Bir müddet sonra Almanya’ya gitti ve doktorasını ve ikinci yüksek lisansını tamamladı.

Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk (rahimehullah) Bağdat Üniversitesinde Edebiyat Fakültesinde, ardından aynı üniversitede Şeriat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ardından Ürdün’e geçti ve Ürdün Üniversitesinde ve daha sonra İslami İlimler Üniversitesinde Şeriat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Daha sonra kendisini tamamen araştırma ve telif çalışmalarına verdi.

Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk (rahimehullah) Irak’ta ve Ürdün’de onlarca lisans, yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Bunun yanı sıra birçok eser kaleme aldı. En önemlileri şunlardır: “El-Mutekad ve’l Edyan Vifke Menhecil Kuran, Menahicu’l Bahs Fi Usulu’d Din, Usulu Akidetu’l İslamiyye, El-Veciz Fi İlmi İstişrak, Mukaranetu’l Edyan, Hukuku’l İnsan Fil Edyan” Bunun dışında başka eserleri de söz konusudur.

Allah (azze ve celle) Dr. Sadun Mahmud Es-Samuk’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, onu geniş cennetlerine yerleştirsin, ailesine, sevdiklerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, yaptığı çalışmalardan dolayı onu en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın.

 

 

Genel Sekreterlik

18 Zilhicce 1441

08 Ağustos 2020

 

106 total views, 1 views today