Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Uluslararası İslam Fıkhı Akademisi Genel Sekreteri Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah) İçin Taziye

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 20 Zilhicce 1441 – 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü 77 yaşında hayata gözlerini kapatan Uluslararası İslam Fıkhı Akademisi Genel Sekreteri ve Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesler Eski Bakanı Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah) 1943 yılında Ürdün’ün Başkenti Amman şehrinde dünyaya geldi. İlk eğitimini Amman şehrindeki Ulviyye okulunda aldı. Ardından El-Huseyn Fakültesi okuluna geçti. 1959 yılında mezun oldu. Daha sonra Suriye’ye giderek Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinde lisansını tamamladı. 1972 yılında Mısır’daki Ezher Üniversitesinde Şeriat ve Hukuk Fakültesinde Karşılaştırmalı Fıkıh alanında yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah)’ın Üniversite dersleri verdiği, Vakıflar Bakanlığında Genel Sekreter olarak görev yaptığı, ardından Yetim Malları İdare ve Geliştirme Kurumunda Müdür olduğu açıklandı. Birkaç defa Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesler Bakanı olarak görev yaptığına dikkat çekilen Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah)’ın öte yandan Ürdün Hayır Heyeti Genel Sekreteri, İslami Halklarla Yardımlaşma ve Koordinasyon Komitesi Başkanı olarak görev yaptığı vurgulandı. Aynı şekilde Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah)’ın Alu Beyt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Uluslararası İslam Fıkhı Akademisi Genel Sekreteri olarak seçildiğinin altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah)’ın kitap ve araştırma alanlarında da birçok çalışması söz konusu olduğu belirtildikten sonra bazı çalışmalarını tek yürütürken bazılarına ise katkı sağladığı vurgulandı. Bu bağlamda en dikkat çeken kitap ve araştırmaları şunlardır: Mülkiyetu Fi Şeriati İslamiye Tabiatuha ve Vazifetuha ve Kuyuduha: Dirasetun Mukaranetun bi’l Kavanin ve’n Nizam El-Vadiyye, El-İman Beynel Ayatil Kuraniye ve’l Hakaik El-İlmiyye, Ed-Daman El-İctimai Beyne Şeriati İslamiyye ve’n Nizami Vadiyye, El-Fikhu’l İslami ve’l Hukuku Maneviye-Bahs, Devru’l Muessesetul Diniye Fi Mukahafetu Muhaddarat-Bahs, Mefhumu Tenmiye Fil İslam ve Ahdafuha ve Atarruha-Bahs, Dirasetu Havli Gazv Sekafi Lil Alemi İslami Bidayetuhu Devafiuhu Ebaduhu Subulu Muvacehetuhu-Bahs. Tüm bunların yanı sıra Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah)’ın birçok ilmi kongre ve toplantıya katılım göstermiş ve bazı ödüllere layık görülmüş olduğu açıklamada yer aldı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamanın sonunda ise şunlar denildi: “Allah (azze ve celle) Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, ilim, eğitim ve davet çalışmalarından dolayı onu en güzel mükafatlarla, rahmet, mağfiret ve rıdvanla mükafatlandırsın, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eden ve onun sancağını dalgalandırsan rabbani alimlerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

96 total views, 1 views today