Uluslararası İslam Fıkhı Akademisi Genel Sekreteri ve Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesler Eski Bakanı Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Açıklama

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Uluslararası İslam Fıkhı Akademisi Genel Sekreteri ve Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesler Eski Bakanı Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 20 Zilhicce 1441 – 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü 77 yaşında hayata gözlerini kapatan Uluslararası İslam Fıkhı Akademisi Genel Sekreteri ve Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesler Eski Bakanı Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah) 1943 yılında Ürdün’ün Başkenti Amman şehrinde dünyaya geldi. İlk eğitimini Amman şehrindeki Ulviyye okulunda aldı. Ardından El-Huseyn Fakültesi okuluna geçti. 1959 yılında mezun oldu. Daha sonra Suriye’ye giderek Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinde lisansını tamamladı. 1972 yılında Mısır’daki Ezher Üniversitesinde Şeriat ve Hukuk Fakültesinde Karşılaştırmalı Fıkıh alanında yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah) Üniversite dersleri verdi, Vakıflar Bakanlığında Genel Sekreter olarak görev yaptı. Ardından Yetim Malları İdare ve Geliştirme Kurumunda Müdür oldu. Birkaç defa Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesler Bakanı olarak görev yaptı. Öte yandan Ürdün Hayır Heyeti Genel Sekreteri, İslami Halklarla Yardımlaşma ve Koordinasyon Komitesi Başkanı olarak görev yaptığı gibi Alu Beyt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Uluslararası İslam Fıkhı Akademisi Genel Sekreteri olarak seçildi.

Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah)’ın kitap ve araştırma alanlarında da birçok çalışması söz konusudur. Bazı çalışmaları tek yürütürken bazılarına ise katılım göstermiştir. Bu bağlamda en dikkat çeken kitap ve araştırmaları şunlardır: Mülkiyetu Fi Şeriati İslamiye Tabiatuha ve Vazifetuha ve Kuyuduha: Dirasetun Mukaranetun bi’l Kavanin ve’n Nizam El-Vadiyye, El-İman Beynel Ayatil Kuraniye ve’l Hakaik El-İlmiyye, Ed-Daman El-İctimai Beyne Şeriati İslamiyye ve’n Nizami Vadiyye, El-Fikhu’l İslami ve’l Hukuku Maneviye-Bahs, Devru’l Muessesetul Diniye Fi Mukahafetu Muhaddarat-Bahs, Mefhumu Tenmiye Fil İslam ve Ahdafuha ve Atarruha-Bahs, Dirasetu Havli Gazv Sekafi Lil Alemi İslami Bidayetuhu Devafiuhu Ebaduhu Subulu Muvacehetuhu-Bahs. Tüm bunların yanı sıra Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi (rahimehullah) birçok ilmi kongre ve toplantıya katılım göstermiş ve bazı ödüllere layık görülmüştür.

Allah (azze ve celle) Prof. Dr.Abdusselam Davut El-İbadi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, ilim, eğitim ve davet çalışmalarından dolayı onu en güzel mükafatlarla, rahmet, mağfiret ve rıdvanla mükafatlandırsın, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eden ve onun sancağını dalgalandırsan rabbani alimlerle doldursun.

 

 

Genel Sekreterlik

20 Zilhicce 1441

10 Ağustos 2020

 

666 total views, 1 views today