Irak Müslüman Alimler Heyeti, Beyrut Patlaması Mağdurlarına Yardım İçin Alimlerin Kampanyasına Katıldı

Irak Müslüman Alimler Heyeti, İslam ümmetinin alimler birlikleri ve ilmi kuruluşlarıyla birlikte Beyrut patlaması mağdurlarına yardım edilmesi noktasında ortak açıklama yayınladı. Söz konusu açıklama şu şekilde:

Beyrut Patlaması Mağdurlarına Yardım Edilmesi İçin İslam Alimlerinin Kampanya Başlatması

“Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir, Allah (zât ve sıfatlarında) sınırsızdır, her şeyi bilmektedir.” (Bakara 261)

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına, kıyamete dek onlara güzelce tabi olanlara olsun.

İslam dünyasının her köşesinde bulunan İslam ümmeti alimleri kurumları, 4 Ağustos 2020’de Beyrut şehrinin vuran büyük patlama karşısında felakete uğrayan Lübnanlı kardeşlerimize, imani ve insani kardeşliğimizin zorunlu kıldığı yardım hukukunu hangi imkanlarla gerçekleştirilebileceğini araştırmak için çağrıda bulundu. Alimler kurumları arasında yapılan görüşmeler ve araştırmalar sonucunda şunları duyuruyoruz:

Birincisi: Bu bildiriye imza atan kurumlardaki İslam alimleri, Beyrut’taki kardeşlerimize yardım eli uzatmak için “Beyrut’a Yardım İçin Alimler Kampanyası” adını taşıyan, çeşitli yardım kuruluşlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle beraber alimlerin öncülük ettiği insani yardım kampanyası başlattıklarını duyurur.

İkincisi: Bu bildiriye imza atan kurumlar, alimler kurumlarının başlattığı bu kampanyaya katılmak için kapının açık olduğunu belirtir. Bu kampanyaya katılan alimler, diğer alimler kurumlarını da toplumsal işlerde alimlerin üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri için bu mübarek kampanyaya katılım göstermeye çağırır.

Üçüncüsü: Alimler bu insani yardım kampanyasının, Allah (azze ve celle)’nin “Müminler ancak kardeştir.” (Hucurat 10) ayetinin bir tercümesi ve pratiği olduğunu, halklarına ve toplumlarına karşı alimlerin görevlerini yerine getirmek olduğunu vurgular.

Dördüncüsü: Alimler, İslam ümmeti içerisindeki hayır sahibi, cömert kimseleri, Lübnanlı kardeşlerimiz için mallarından vermeye, hayırda bulunmaya çağırmaktadır. Ebu Hureyre (radiyallahu anh)’ın rivayet ettiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim bir müminin dünyalık sıkıntılarından birini giderirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim zor durumda olana kolaylık sağlarsa Allah da ona dünyasında ve ahiretinde kolaylık sağlar. Kim Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünyada ve ahirette ayıplarını örter. Kul kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da kula yardım eder. Kim din ilmini öğrenmek için yola çıkarsa, Allah onun için cennetin yolunu kolaylaştırır.” (Müslim)

Beşincisi: Bu insani yardım kampanyasına katılan alimler, farklı ülkelerden ve yönelimlerden alimlerden bir heyetin oluşturulduğunu, bu heyetin yakın zamanda Lübnan’a bir ziyaret gerçekleştirip bu facianın etkisini azaltmak için çalışan kurumlarla buluşacağını, Lübnanlı halka destek olmak ve dayanışma içinde olmak için Beyrutlularla bir araya geleceklerini duyurur.

Altıncısı: Söz konusu insani yardım kampanyasına katılım gösteren alimler, bu kampanya kapsamında toplanacak olan yardımların Lübnan Müslüman Alimler Heyeti’ndeki alim kardeşlerimize teslim edileceğini, resmi işlemler ekseninde gerçekleşecek bu teslimatın şeffaflığı sağlamak adına basın organlarında da duyurusu yapılacağını vurgular. Aynı şekilde Lübnan Müslüman Alimler Heyeti, bu yardımları Beyrut’taki mağdur insanlarımıza dağıtma ve ulaştırma görevini üstlenecektir. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “De ki: “Durmadan bir şeyler yapın; yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de müminler de görecektir. Sonunda, gizliyi de açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız ve O size yapmış olduklarınızın ne olduğunu verecek.” (Tevbe 105)

Söz konusu kampanyaya katılan alimler kurumları:

 1. Senegal İslam Topluluğu
 2. İslam Birliği Cemiyeti
 3. Yemen Diriliş Cemiyeti
 4. Libya Fetva Kurumu
 5. Senegal Alimler ve Davetçiler Birliği
 6. Suriye Alimler Birliği
 7. Eritre Alimler Birliği
 8. Şam Alimler Birliği
 9. Filistin Alimler Birliği
 10. Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Kudüs Komisyonu
 11. Suriye İslam Meclisi
 12. Moritanya Alim Yetiştirme Merkezi
 13. Filistin Alimler Platformu
 14. Filistin Davetçiler Platformu
 15. Uluslararası Aksa Minberi Müessesesi
 16. Lübnan Filistin ve Kudüs’e Destek Daimi Heyeti
 17. Irak Müslüman Alimler Heyeti
 18. Lübnan Müslüman Alimler Heyeti
 19. Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti
 20. Libya Alimler Heyeti
 21. Lübnan Davet ve Davetçileri Vakfı

 

 

HEYET Net

101 total views, 1 views today