Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Hadis ve Hadis İlimleri Profesörü Şeyh Dr. Salim Mahmut Muhammet Salih El-Mevla (rahimehullah) İçin Taziye

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 12 Muharrem 1442 – 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü yakalandığı korona virüs nedeniyle 61 yaşında hayata gözlerini kapatan hadis ve hadis ilimleri profesörü Profesörü Şeyh Dr. Salim Mahmut Muhammet Salih El-Mevla (rahimehullah)’ın vefatı münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Dr. Salim Mahmut Muhammet Salih El-Mevla (rahimehullah) 1959 yılında Musul şehrinde dünyaya geldi. İlk eğitimini yine bu şehirde aldı. Daha sonra Suudi Arabistan’a giderek Medine şehrindeki İslam Üniversitesine kaydını yaptırdı ve 1985 yılında bu üniversitede lisansını tamamladı. Daha sonra Ürdün’deki Uluslararası İslami Bilimler Üniversitesinde 2011 yılında yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezi, “Kitabu’l Cinayat Min Kitabi Şerhi Meani’l Asar- Dirasetun Hadisiye ve Tahkik” adını taşımaktaydı. Yine aynı üniversitede 2019 yılında “Taakubat El-Mizzi Fi Kitabihi Tehzibul Kemal Ala Makdisi Fi Kitabihi El-Kemal Min Bidayeti’l Kitab İla Tercümeti Abade bin Ebi Lubabe El-Esedi – Dirasetun Tahliliye” adlı teziyle doktorasını tamamladı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Dr. Salim Mahmut Muhammet Salih El-Mevla (rahimehullah)’ın Birleşik Arap Emirliği devletinde El-Hamidiye İdadiye okulunda öğretmen olarak çalıştığı, aynı zamanda yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine destek çıkan hayır cemiyetlerinde çalıştığı açıklandıktan sonra daha sonra Şeyh Dr. Salim Mahmut Muhammet Salih El-Mevla (rahimehullah)’ın Irak’a döndüğü ve Musul şehrinde imam olarak görev yaptığı, ardından eceli gelinceye dek İmam Azam Fakültesinde hadis profesörü olarak görev yaptığı ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Şeyh Dr. Salim Mahmut Muhammet Salih El-Mevla (rahimehullah)’ın Allah (azze ve celle)’ye davet yapmakla, yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine yardım ve destek olmakla ve insanların arasını bulmakla tanındığı vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle denildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. Salim Mahmut Muhammet Salih El-Mevla’ya geniş rahmetiyle rahmet etsin, yaptığı çalışmalarını ve ilmini kabul etsin, bunları ona şahit kılsın ve naim cennetlerine ulaştıran bir vesile kılsın, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan ve onun yayılması için çabalayan rabbani alimler ve davetçilerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

100 total views, 2 views today