Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Muhaddis Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah) İçin Taziye Açıklaması

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 6 Safer 1442 – 23 Eylül 2020 Çarşamba günü 84 yaşında hayata gözlerini kapatan Şeyh Muhaddis Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasında şöyle denildi: “Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah) 1937 yılında Suriye’nin Halep şehrinde dünyaya gözlerini açtı. İlim ve ıslahla bilinen bir ailede dünyaya gelmişti. Şer’i liseye kaydını yaptırdı ve 1954 yılında mezun oldu. Daha sonra Mısır’a gitti ve Mısır’daki Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesine kaydoldu. 1958 yılında mezun oldu. 1964 yılında aynı üniversitede doktorasını tamamladı. Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah)’ın tezinin adı, “Tirmizi’nin El-Cami Eserindeki Yöntemi ve Bu Eserle Sahihayn Arasında Kıyas” idi.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah)’ın daha sonra Suriye’ye geri döndüğü ve Dimeşk Üniversitesinde ders vermeye başladığı vurgulandıktan sonra Hadis ve Hadis İlimleri Profesörü olduğu, ardından Kuran ve Sünnet Anabilim Dalı Başkanı olduğu, 1965-1967 yılları arasında Medine’deki İslam Üniversitesinde olduğu gibi bazı üniversitelerde dersler ve seminerler verdiği açıklandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah)’ın elinde Suriye’den ve başka ülkelerden birçok ilim talebesi ve alim yetişti. Nebevi sünnetin metin ve senet olarak ezberlenmesi için özel programlar yönetti. Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah) elinden Kutubu Sitte ve Muvatta hafızları mezun oldu. İslam ülkelerinde birçok ilmi toplantıya katıldı. İslam ülkelerinin üniversitelerinde, ilmi kurumlarında ilmi ve davet seminerleri vermek ve tezleri tartışmak için birçok İslam beldesini ziyaret etti.”

Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah)’ın 50’den fazla eseri ve tahkiki söz konusu olduğu açıklandıktan sonra başlıca eserlerinin şunlar olduğu belirtildi: “Ulumu’l Kuran’ı Kerim, Muhadarat Fi Tefsiri Kuranı Kerim, Tefsiri Sureti El-Fatiha Fi Devi Sünneti Nebeviye ve Funun Lugat ve Belagat Arabiye, El-Kuranı Kerim ve Dirasat Edebiye, Ayatu’l Ahkam Tefsir ve İstinbat, Menhecu Nakd Fi Ulum Hadis, Usul Cerh ve Tadil, Mucemu Mustalahat Hadisiye, Muamelat Masrafiye ve Ribeviye ve İlacuha Fi İslam, El-Hac ve’l Umre Fi Fıkhi İslam, Maza An İmra, El-İtticahat El-Amme Lil İctihat ve Mekanetu El-Hadis Ahadi Sahih Fiha, Fikrul Müslim ve Tahdiyatu Elfiye Es-Salise.” Bunun dışında Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah)’ın birçok eseri bulunmaktadır. Öte yandan mahkeme dergilerinde onlarca araştırması söz konusu olduğu gibi Arap ve İslam dünyasındaki ilmi dergilerde araştırmaları yer almıştır.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle denildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, onun ilmini ve çabalarını kabul etsin, ilmini ona şahit kılsın, naim cennetlerine ulaştıran bir vesile kılsın, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan ve dalgalanması için çabalayan rabbani alimlerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

113 total views, 2 views today