Şeyh Muhaddis Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Şeyh Muhaddis Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Taziye

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 6 Safer 1442 – 23 Eylül 2020 Çarşamba günü 84 yaşında hayata gözlerini kapatan Şeyh Muhaddis Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziyelerini bildirir.

Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah) 1937 yılında Suriye’nin Halep şehrinde dünyaya gözlerini açtı. İlim ve ıslahla bilinen bir ailede dünyaya gelmişti. Şer’i liseye kaydını yaptırdı ve 1954 yılında mezun oldu. Daha sonra Mısır’a gitti ve Mısır’daki Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesine kaydoldu. 1958 yılında mezun oldu. 1964 yılında aynı üniversitede doktorasını tamamladı. Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah)’ın tezinin adı, “Tirmizi’nin El-Cami Eserindeki Yöntemi ve Bu Eserle Sahihayn Arasında Kıyas” idi.

Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah) daha sonra Suriye’ye geri döndü ve Dimeşk Üniversitesinde ders vermeye başladı. Hadis ve Hadis İlimleri Profesörü oldu, ardından Kuran ve Sünnet Anabilim Dalı Başkanı oldu. 1965-1967 yılları arasında Medine’deki İslam Üniversitesinde olduğu gibi bazı üniversitelerde dersler ve seminerler verdi.

Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah)’ın elinde Suriye’den ve başka ülkelerden birçok ilim talebesi ve alim yetişti. Nebevi sünnetin metin ve senet olarak ezberlenmesi için özel programlar yönetti. Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah) elinden Kutubu Sitte ve Muvatta hafızları mezun oldu. İslam ülkelerinde birçok ilmi toplantıya katıldı. İslam ülkelerinin üniversitelerinde, ilmi kurumlarında ilmi ve davet seminerleri vermek ve tezleri tartışmak için birçok İslam beldesini ziyaret etti.

Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah)’ın 50’den fazla eseri ve tahkiki söz konusudur. Başlıca eserleri şunlardır: “Ulumu’l Kuran’ı Kerim, Muhadarat Fi Tefsiri Kuranı Kerim, Tefsiri Sureti El-Fatiha Fi Devi Sünneti Nebeviye ve Funun Lugat ve Belagat Arabiye, El-Kuranı Kerim ve Dirasat Edebiye, Ayatu’l Ahkam Tefsir ve İstinbat, Menhecu Nakd Fi Ulum Hadis, Usul Cerh ve Tadil, Mucemu Mustalahat Hadisiye, Muamelat Masrafiye ve Ribeviye ve İlacuha Fi İslam, El-Hac ve’l Umre Fi Fıkhi İslam, Maza An İmra, El-İtticahat El-Amme Lil İctihat ve Mekanetu El-Hadis Ahadi Sahih Fiha, Fikrul Müslim ve Tahdiyatu Elfiye Es-Salise.” Bunun dışında Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır (rahimehullah)’ın birçok eseri bulunmaktadır. Öte yandan mahkeme dergilerinde onlarca araştırması söz konusu olduğu gibi Arap ve İslam dünyasındaki ilmi dergilerde araştırmaları yer almıştır.

Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. Nurettin Muhammed Hasan Itır’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, onun ilmini ve çabalarını kabul etsin, ilmini ona şahit kılsın, naim cennetlerine ulaştıran bir vesile kılsın, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini koruyan ve dalgalanması için çabalayan rabbani alimlerle doldursun.

 

Genel Sekreterlik

6 Safer 1442

23 Eylül 2020

 

115 total views, 1 views today