Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Abdurrahman Abdulhalik (rahimehullah) İçin Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 12 Safer 1442 – 29 Eylül 2020 Salı günü 81 yaşında hayatını kaybeden Şeyh Abdurrahman Abdulhalik (rahimehullah)’ın vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Abdurrahman Abdulhalik (rahimehullah) 1939 yılında Mısır’ın Minufiye ilinde yer alan Kuveysna bölgesine bağlı Arab Reml köyünde dünyaya gözlerini açtı. Ailesinin ilim ve alimlere olan muhabbetinden dolayı şeri ilimleri öğrenmeye yöneldi. Mısır’da ilk eğitimini aldıktan sonra Suudi Arabistan’da Medine şehrindeki İslam Üniversitesinde Şeriat Fakültesinden Uluslararası Diploma aldı. Suudi Arabistan’da Şeyh Muhammed Emin Eş-Şankiti, Şeyh Abdulaziz bin Baz, Şeyh Muhammed Nasiruddin Elbani, Şeyh Abdurrahman Doseri gibi büyük alimlerden ders aldı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra Şeyh Abdurrahman Abdulhalik (rahimehullah)’ın daha sonra 1965-1990 yılları arasında ders vermek için Kuveyt’e gittiğini, oraya yerleştiğini ve oradan vatandaşlık aldığını açıkladıktan sonra Şeyh Abdurrahman Abdulhalik (rahimehullah)’ın davet çalışmalarıyla ve ilmi yaymasıyla bilindiğini, Kuveyt’te ve başka yerlerden birçok ilim talebesi onun dizinde yetiştiğini, Şebeketu Selefiye sitesini yönettiğini ve emekli olduktan sonra İslam Mirasını Diriltme Cemiyetinde kendini tamamıyla ilmi araştırmalara verdiğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra şöyle denildi: “Şeyh Abdurrahman Abdulhalik (rahimehullah) birçok eseri bulunmaktadır. Bunlardan en dikkat çekenleri şunlardır: “Eş-Şura Fi Zilli Nizami Hükmi İslami, El-Ukubat Elleti Taarrada Binae Ümmetil İslami, Fusul Min Siyaseti Şeriyye Fi Daveti İlalllah, El-İlhad Esbabu Hazihi Zahire ve Turuku İlacuha, Eseru Ehadis Daife ve Mevdua Fi Akide, Meşruiyetu Cihadi Cimai, El-Makasidu Amma Li Şeriati İslamiye, El-Kavaidu’l Zehebiyye Fi Edebi Hilaf, Edvau Ala Evdaina Siyasiye, El-Kadaya El-Kulliye Lil İtikad Fi Kitab ve Sünne, Hazihi Hikmetu İslam Fi Ahkami Hasse Bil Merre, Evveliyatu Amelil İslami Fil Garb”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Abdurrahman Abdulhalik’a geniş rahmetiyle rahmet etsin, gayretlerini ve ilmini kabul etsin, onun için şahit kılsın ve naim cennetlerine ulaştıran vesile kılsın, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilmini koruyan, sancağını dalgalandıran rabbani alimlerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

128 total views, 3 views today