Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah) İçin Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, 15 Safer 1442 – 02 Ekim 2020 Cuma günü 78 yaşında hayata gözlerini kapatan Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah) 1942 yılında Suriye’de yer alan Hama şehrinde dünyaya geldi. Ailesinin ilmi ve alimlere olan muhabbetinden dolayı şeri ilimlere yöneldi ve ilk eğitimini Hama şehrinde aldı. 1965 yılında Dimeşk Üniversitesinde Şeriat Fakültesinde lisansını tamamladı. Suriye’deki bazı alimlerden dersler aldı. Daha sonra Şeyh Muhammed Ali Murad, Pakistan’dan Şeyh Alauddin Sıddıki ve yine Pakistan’dan Şeyh Muhammed Refi El-Usmani gibi alimlerden ilmi icazet aldı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah) birçok görevde yer aldığı açıklandıktan sonra onun mezun olduktan sonra Deyru Zor muhafazasındaki Elbu Kemal lisesinde çalıştığı vurgulandı. Öte yandan yayınlanan açıklamada Irak Müslüman Alimler Heyeti onun davet çalışmalarını ve öğrencileri etrafında toplamasını izleyen Suriye rejiminin, onu uzaklaştırmak ve kısıtlamak için onu Suveyda muhafazasına gönderdiğinin altını çizdikten sonra ardından Hama muhafazasında yer alan Selheb bölgesine gönderildiği, ardından Mahrade bölgesine, daha sonra Hama muhafazasındaki Osman Horani lisesine, daha sonra Nasih Ulvani ortaokuluna nakledildiği açıklandı. Yayınlanan söz konusu açıklamada en son olarak Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah)’ın Hama Vakıflar Müdürlüğüne nakledildiği ve burada ona hiçbir görev verilmediği açıklandı. Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah)’ın sürekli bu şekilde dolaştırılmasının amacının, ondan büyük faydalar elde edecek bölgelerden onun uzak tutulması olduğuna vurgu yapan Irak Müslüman Alimler Heyeti, tüm bu kısıtlamalardan ve daraltmalardan sonra Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah)’a hükümet tarafından ya tutuklanacağı ya da öldürüleceği bilgisi ulaştığını, bu durumun onu 1979 yılında Ürdün’e hicret etmeye mecbur bıraktığını vurguladı. Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah)’ın daha sonra 1980 yılında Birleşik Arap Emirliği’ne geçtiği ve en büyük vaiz göreviyle İslami İşler Bakanlığında çalışmaya başladığı, ardından Menar İslam dergisinde araştırma uzmanı olarak görev yaptığı ve bunların dışında da bazı görevlerde bulunduğu açıklanan açıklamada 1991 yılında tekrardan Ürdün’e döndüğü ve eceli gelinceye kadar kaldığı Ürdün’de Suriye Alimler Birliği’nin kurucu üyesi olduğu vurgulandı. Suriye Alimler Heyeti’nin Ürdün’deki şubesinin ilk başkanı olan Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah)’ın birçok ilmi konferans ve seminere katıldığı gibi eğitim ve davet çalışmalarıyla ön plana çıktığı ifade edildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasında şöyle devam edildi: “Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah)’ın araştırma ve telif konularında ciddi çabaları söz konusudur. Eserlerinden en önemlileri “Vahe Li Zad ve Rahe – Ehadis Hikem Emsal Hikayat Nevadir Eşar-“ “Tesdid Nazar Fi Meseleti’l Cem Fi Hadar” “el-Ahbar Bi Vakti İmsak ve İftar” gibi eserleridir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan taziye açıklamasının sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal’e geniş rahmetiyle rahmet etsin, yaptığı çalışmalarını, gayretlerini ve ilmini kabul etsin, ilmini onun için şahit kılsın, onu naim cennetlerine ulaştıran bir vesile eylesin, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eden ve onun sancağını dalgalandıran rabbani alimlerle doldursun.”

 

HEYET Net

169 total views, 5 views today