Irak Müslüman Alimler Heyeti: Fransa Cumhurbaşkanının Açıklamaları Fransa ve Avrupa’da Yaşayan Müslümanlara Karşı Şiddete Teşvik Etmektir

 

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a ve Fransa’da yaşayan Müslümanlara yönelik hedef alıcı açıklamaları hakkında bir açıklama yayınlayarak bunun Fransa ve tüm Avrupa’da yaşayan Müslümanlara karşı şiddet olaylarına tahrik etmek anlamına geldiğini vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “İslam’a karşı düşmanca duyguları harekete geçirecek bir adım içinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 02 Ekim 2020 Cuma günü, dini cemaatlerin feshedilmesi, cami ve derneklerin laiklik şartnamesini tatbik etmeyi imzalaması, özel İslami okullara sıkı denetim uygulanması, yurt dışından imam getirilmesinin engellenmesi ve bunun dışında Fransa’daki Müslümanlara karşı haksız kanunlar gibi bir grup uygulamayı ve laikliği güçlendirmek için kanun tasarısı niyetini ilan ederken genel olarak İslam’a ve özel olarak Fransa’daki Müslümanlara karşı düşmanca ve zalimce açıklamalarda bulundu.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un uygulamaya niyetli olduğu kararları gerekçelendirirken İslam’ın bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir din olduğunu, Müslümanların Fransa’da Fransa değerlerinin dışında yaşayan paralel bir toplum yarattıklarını, bu kişilerin sadece Müslümanlara özel bir kültür ve etkinlik geliştirdiklerini, kadın erkek eşitliği gibi ilkeleri inkar etmeye çalıştıklarını iddia ettiğinin altı çizildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Bu seviyede bir yetkilinin daha önce benzeri görülmemiş bu açıklamaları ve bunu takip edecek uygulama ve prosedürler din seçimi, şiarları uygulamak, inanç ve giyim özgürlüğü, fikir özgürlüğü gibi konularda iddia ettikleri insan hakları ilkeleri ile çelişmektedir. Aynı şekilde Fransa’da bu alanda bilinen, din işlerinin tanziminde devletin müdahale etmemesi gibi ilke ve değerler ile çelişmektedir. Aynı şekilde genel olarak batıda, özel olarak Fransa’da göç ettikleri toplumlara Müslümanların başarılı bir şekilde entegre olması gerçeğini inkar etmek, Fransa Cumhurbaşkanının gizlemeyi başaramadığı ırkçı bazı etkenler dışında ikna edici hiçbir delil olmaksızın vatandaşlarından birçoğunu ülkelerine karşı çalışmakla itham etmek anlamına gelmektedir.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamalarını sadece kendi ülkesiyle ve ülkesinde yaşayan Müslümanlarla sınırlı tutmadığını aksine tüm dünyadaki İslam’ı gittiği yere kriz götürmekle itham ettiği vurgulandı. Irak Müslüman Alimler Heyeti, bunun konuyu bağlamından çıkarmak olduğunu, elbette kabul edilir bir şey olmadığın, buna susmanın imkan dışı olduğunu ifade etti. Irak Müslüman Alimler Heyeti sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam dininin şüpheli veya abartılmış problemlerle alakası nedir ya da Müslümanlara karşı İslam düşmanlarının ürettiği yapay sorunlarla? Dünyadaki İslam’ın Fransa’nın iç sorunlarıyla alakası nedir? Fransa veya başka bir ülke öyle veya böyle Müslüman vatandaşlarıyla sorun yaşıyorsa neden bütün Müslümanları bununla damgalıyorlar? Oysa onların geneli uluslararası rapor ve istatistiklerle tespit edilmiştir ki gayri müslimlerle daha fazla sorun yaşamaktadırlar.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şu ifadeler kullanıldı: “Bu provokatör açıklamalar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u, İslam’a karşı düşman, vatandaşlarından Müslümanların haklarını ayaklar altına alan,  onlara düşmanlık yapan bir pozisyona düşürmüştür. Aynı şekilde bu İslamofobi problemini tetiklemekte, Fransa ve Avrupa’da yaşayan Müslümanlara karşı şiddet uygulamaya teşvik etme görevi görmekte, Fransa’da aşırı sağın Müslümanlara karşı fikirlerini gerçekleştirmesi için kapı aralamaktadır. Bu aynı şekilde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hükümetinin birçok konudaki başarısızlığını kapatmak için attığı bir adımdır. Şöyle ki uzun zamandan beri siyasi rejimi protesto eden halk gösterileri devam etmektedir ülkede.”

 

 

HEYET Net

96 total views, 1 views today