Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden Daru’l Hadis Hocalarından Şeyh Muhammed Ali Adem El-Esyubi (rahimehullah) İçin Taziye Açıklaması

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği 21 Safer 1442 – 08 Ekim 2020 Perşembe günü 75 yaşında hayatını kaybeden, Mekke’deki Daru’l Hadis Hocalarından Şeyh Muhammed Ali Adem El-Esyubi (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Şeyh Muhaddis Muhammed Ali Adem El-Esyubi (rahimehullah) 1946 yılında ilme gönül vermiş bir ailede dünyaya geldi. Babası Şeyh Ali Adem (rahimehullah) meşhur alimlerden biriydi. Şeyh Muhaddis Muhammed Ali Adem El-Esyubi (rahimehullah) ülkesindeki kırsal okul müfredatlarında yer alan dini kitapları okudu. Ardından babası Şeyh Ali Adem (rahimehullah) başta olmak üzere bazı alimlerden şeri ilimleri ders olarak aldı. Babasından ve şeylerinden ilmi icazetleri aldıktan sonra yaklaşık dört yıl şeri ilimleri okumaya başladı. Ardından Etiyopya’daki hakim rejimi tarafından gördüğü baskıların ardından 1981 yılında Suudi Arabistan’a hicret etti. Bazı ilmi icazetlere sahip olmasına rağmen Mekke’deki okullarda hocalık yapma imkanı sağlanmadı. Çünkü akademik bir diplomaya sahip değildi. Bu durum karşısında Mekke Harem okuluna kaydını yaptı ve söz konusu okuldan lise diplomasını aldı. Daha sonra Daru’l Hadis’e geçti. Okul müdürü Şeyh Muhaddis Muhammed Ali Adem El-Esyubi (rahimehullah)’ın ülkesinde hoca olduğunu, ilim sahibi bir zat olduğunu öğrenince ismini okuldaki meclise sundu ve meclis onun Daru’l Hadis’de hoca olmasını onayladı. Şeyh Muhaddis Muhammed Ali Adem El-Esyubi (rahimehullah) ölüm kendisini buluncaya dek burada ders vermeye devam etti.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada Şeyh Muhaddis Muhammed Ali Adem El-Esyubi (rahimehullah)’ın elinde gerek Suudi Arabistan’dan gerekse başka ülkelerden birçok alim ve ilim talebesi ders aldığı vurgulandığı gibi Şeyh Muhaddis Muhammed Ali Adem El-Esyubi (rahimehullah)’ın akide, hadis, hadis ilimleri, tefsir, fıkıh, fıkıh usulü, dil ve başka ilimlerde kitaplar yazdığının altı çizildi. En belirgin eserlerinin şunlar olduğu belirtildi: “Şerhu Süneni Nesai Müsemma Bi Zahireti El-Ukba Fi Şerhi Mucteba, Kurretu Ayn El-Muhtac Fi Şerhi Mukaddimeti Müslim Bin Haccac, Kurretu Ayn Fi Telhisi Teracimi Sahiheyn, El-Cevheri Nefis Fi Nazmi Esma Meratibi Mevsufine Bi Tedlis, İthafu Nebil Bi Mühimmati İlmi Cerh ve Tadil, Fethul Karib El-Mucib Şerhi Mudni Habib Nazmu Mugni Lebib, El-Celis Es-Salih En-Nafi Şerhi Kevkeb Sati, Nazmu Mukaddimetu Tefsir Li İbn Teymiyye, Nazmu Fi İlmi Tevhit.” Şeyh Muhaddis Muhammed Ali Adem El-Esyubi (rahimehullah)’ın bunların dışında araştırmaları, makaleleri, dersleri, tercümeleri, kitap tahlilleri söz konusudur.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Şeyh Muhaddis Muhammed Ali Adem El-Esyubi’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, yaptığı çalışmalarını, gayretlerini ve ilmini kabul etsin, ilmini onun için şahit kılsın, onu naim cennetlerine ulaştıran bir vesile eylesin, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eden ve onun sancağını dalgalandıran rabbani alimlerle doldursun.”

 

 

HEYET Net

129 total views, 2 views today