Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Ramazan Ayı İlmi Dersler Programında Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi Konuk Olarak Ağırlandı

  Heyet.net/Amman Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından organize edilen ve Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin ikamet etiği binada düzenlenen Ramazan Ayı İlmi Dersler ve Seminerler Programı kapsamında Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi konuk olarak ağırlandı. Bu bağlamda Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi terbiye ile ilişkili bir seminer verdi. Bu bağlamda Şeyh Dr. Muhammed Ratib En-Nablusi seminerinin başında Allah (azze ve celle) katında insanın mertebesini, ilahi emaneti taşıma meselesiyle ilişkisini açıklayarak şunları söyledi: “İnsanın ilahi emaneti kabul etmesi, diğer…

4 total views, 4 views today

Read More

Genel Sekreter Dr. Müsenna Ed-Dari “Medarik Usul” Derslerinde Fıkıh Usulü İlminde Telif Yöntemini Ele Aldı

  Heyet.net/Amman Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari “Medarik Usuliye” adındaki günlük dersleri kapsamında eski alimlerin yanında fıkıh usulü ilminde telif yöntemini anlattı. Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari usul ilminde telifin gelişim aşamalarını ele alarak mezhepler arasında çeşitli yönleri açıklamayı amaçlayan ihtilaf kitaplarında tasnif edilenlerin, fıkıh usulü kaideleri ilmine odaklanan teliflerin…

4 total views, 4 views today

Read More

Irak Müslüman Alimler Heyeti Yardım Birimi’nin Ramazan Ayı İnsani Yardım Kampanyaları Devam Ediyor

  Heyet.net/Amman Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi Ümmüm Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak Ramazan ayı insani yardım kampanyaları kapsamında Enbar muhafazasındaki göçmen ailelere gıda yardımlarını dağıttı. Bu bağlamda Yardım Birimi Enbar muhafazasında yer alan El-Hebbaniye göçmen kampında yaşamlarını sürdürmeye çalışan 1300 göçmen aileye çeşitli gıda ürünlerinin bulunduğu Ramazan kumanyası dağıttı. Yardım Birimi, ihtiyaç sahiplerine destek sağlamaya ve ana ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yardım Birimi tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne teşekkür ettikten sonra göçmenlerin, fakirlerin, ihtiyaç sahibi ailelerin, dul ve yetim ailelerin çağrılarına…

7 total views, 7 views today

Read More

Genel Sekreter Dr. Müsenna Ed-Dari “Medarik Usul” Derslerinde Fıkıh Usulü İlminde Tasnifin Tarihi Aşamalarını Ele Aldı

  Heyet.net/Amman Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Ramazan Ayı İlmi ve Davet Dersleri Programı kapsamında Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari “Medarik Usuliye” adındaki günlük dersleri kapsamında fıkıh usulü ilmi hakkında yazılan kitapların tarihi aşamalarını anlattı. Bu bağlamda Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari şunları söyledi: “İçtihat, istinbat ve kıyas gibi yöntemler sahabe, halifeler, tabiin ve tebei tabiin dönemlerinde mevcuttu. Ancak bunlar külli bir kanun ile sistemleştirilmemişti veya (hicri 150-204) İmam…

4 total views, 1 views today

Read More

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nden “Oruç Ahkamında Öncelikler Fıkhı” Adlı Seminer

Heyet.net/Amman Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren İlim Birimi Başkanı Şeyh Dr. Ömer Mekki, Irak Müslüman Alimler Heyeti Davet ve İrşat Birimi tarafından organize edilen Ramazan Ayı İlmi Dersler ve Seminerler Programı kapsamında “Oruç Ahkamında Öncelikler ve Denge Fıkhı” adını taşıyan bir seminer verdi. Bu bağlamda Şeyh Dr. Ömer Mekki seminerinin başında şunları söyledi: “Öncelikler fıkhı, şeri ahkamların mertebelerini açıklamada en önemli araçlardır. Özellikle aralarında bir izdiham söz konusu olduğu zaman. Şeri ahkamlar, fazıl, mefzul, müstehab, mefruz, mübah, mekruh şeklinde mertebelere sahiptir. Bu durum fıkhı çalışmayı, bunun önemine ve…

3 total views, 1 views today

Read More

Irak Müslüman Alimler Heyeti İnsani Yardım Kampanyalarına Devam Ediyor

Heyet.net/Bağdat Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi, Irak’ın kuzeyinde yer alan Erbil şehrindeki göçmen ailelere Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak insani yardımlarını ulaştırdı. Yardım Birimi’nin bu gün içinde ikinci yardım kampanyası olduğu biliniyor. Bu bağlamda Yardım Birimi ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği, Ninova, Enbar, Salahuddin, Diyala gibi muhafazalardan bulundukları şehirlerdeki güvenlik problemleri ve kötü yaşam koşulları, yıllar önce bombardımana maruz kalmasından dolayı yaşam araçlarının yok olması nedeniyle göç edip Erbil şehrindeki birçok şeye ihtiyaç duyan göçmen kamplarına ve mekanlara sığınan 500 aileye yardımlarını dağıttı….

3 total views, 1 views today

Read More

Yardım Birimi Tarafından Ninova Muhafazasındaki İhtiyaç Sahibi Ailelere İnsani Yardım

Heyet.net/Bağdat Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet yürüten Yardım Birimi, Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak Ramazan ayı insani yardım kampanyaları kapsamında Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kumanyası dağıttı. Bu bağlamda Yardım Birimi, kötü yaşam koşulları altında hayatlarını idame etmeye çalışan 500 aileye çeşitli gıda ürünlerinin bulunduğu Ramazan kumanyası dağıttı. Yardım Birimi, ihtiyaç sahiplerine destek sağlamaya ve ana ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yardım Birimi tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne teşekkür ettikten sonra göçmenlerin, fakirlerin, ihtiyaç sahibi ailelerin, dul ve yetin…

4 total views, 1 views today

Read More

Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari Başkanlığında Irak Müslüman Alimler Heyeti Yıllık Değerlendirme Buluşması Düzenledi

  Heyet.net/Amman Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari, Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin çalışmalarını, birimlerinin faaliyetlerini ele almak, kalite ve gelişim standartlarına göre faaliyetlerini tahlil etmek için yıllık değerlendirme toplantısında Irak Müslüman Alimler Heyeti birim ve şube yetkilileri ile bir araya geldi. Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed-Dari fikir, birimlerin çalışmalarında gelişen kurumsal çaba ve yöntem, geçtiğim yakın senelerde birimlerin ve şubelerin üzerinde hareket ettiği Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin genel planları açısından söz konusu toplantının önemli olduğunu açıkladı. Söz konusu toplantıda biçim ve içerik olarak kurumsal kalite…

6 total views, 1 views today

Read More

Yardım Birimi’nin Göçmen Ailelere Yönelik İnsani Yardım Çalışmaları Devam Etmektedir

Heyet.net/Bağdat Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak Irak’ın kuzeyinde yer alan Musul şehrinin doğusundaki 2. Hasan Şam göçmen kampında yaşayan göçmen ailelere insani yardımlarını ulaştırdı. Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi, Ramazan ayına özel insani yardım kampanyalarına, Musul şehrinin doğusunda yer alan El-Hazir mıntıkasında 2. Hasan Şam göçmen kampında yaşayan göçmen ailelere 1050 Ramazan kumanyası dağıtmakla başladı. Söz konusu kampanyalar, göçmen ailelerin ihtiyaç duydukları ana ihtiyaçlar ve destekleri sağlamak için Yardım Birimi’nin gösterdiği gayretler kapsamında gerçekleşmektedir. Irak…

13 total views, no views today

Read More

Davet ve İrşat Birimi İmam Şafii Merkezi Müdürü Dr. Samir Murat’ı Konuk Olarak Ağırladı

Heyet.net/Amman Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Davet ve İrşat Birimi, İmam Şafii (rahimehullah) Merkezi Müdürü Dr. Samir Murat’ı konu olarak ağırladı. Dr. Samir Murat, Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed-Dari’nin ikamet ettiği binada kılınan teravih namazından sonra Davet ve İrşat Birimi tarafından düzenlenen Ramazan Ayı İlmi Dersler ve Seminerler programı kapsamında bir seminer verdi. Bu bağlamda Dr. Samir Murat seminerinin başında insanın hayattaki görevini ve rolünü ele alarak Allah (azze ve celle)’nin tam bir sevgi ve tam bir boyun eğmekle kulluğu gerçekleştirmekten sorumlu olan…

14 total views, no views today

Read More