Yardım Birimi ve Ümmül Kura Derneği Ninova Göçmenlerine El Uzatmaya Devam Ediyor

  Heyet.net / Bağdat Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi, Ümmül Kura insani yardım derneğiyle yardımlaşarak Ninova muhafazasında yaşayan yüzlerce göçmen aileye yardımlarını ulaştırdı. Üçüncü Kapsamlı Irak Kampanyası kapsamında Yardım Birimi, Musul göçmenlerinin sığındığı Birinci Selame göçmen kampındaki 500 aileye gıda kolisi dağıttı. Öte yandan göçmen ailelere 1000 ekmek poşeti dağıtıldığı ve özel ihtiyaçları olan bazı ailelerin bu ihtiyaçlarının giderildiği belirtildi. Söz konusu göçmen ailelere Yardım Birimi ve Ümmül Kura derneği tarafından Kuran da hediye edildiği belirtilirken Yardım Birimi’nin ülkenin çeşitli bölgelerinde yeni insani yardım kampanyalarına hazırlandığı…

92 total views, no views today

Read More

HEYET İnsan Hakları Konusunda Yeni Uluslararası Ölçüler Belirlemeye Çağırdı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterlik tarafından yayınlanan açıklamada “Aktif devletlerin uluslararası barış meselelerini destekleme ve insan hakları alanında hukuki, siyasi, ahlaki ve tarihi sorumluluklarını üstlenmede yetersiz oldukları ve böyle bir şeyi istemedikleri herkes tarafından bilinmektedir.” ifadelerini kullandı. Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şunlar denildi: “İnsan olmasından, saygınlığı ve değeri korunmasından dolayı insana ve bazı hakkını ve hürriyetini garanti altına almak için çalışan kanun ve sözlerin Birleşmiş Milletler tarafından ikrar edilmesinden 69 yıl sonra başta Irak ve Arap ülkeleri olmak üzere dünya halklarının birçoğu, söz konusu…

96 total views, no views today

Read More

Kültürel Beşinci Meclis Misafirleri Genel Sekreterin İkamet Ettiği Binada Seminere Katıldı

    Heyet.net / Amman Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari’nin Ürdün’ün Başkenti Amman’daki evinde, ilim ve kevni gerçekler alanında Kuran bakışını konu edinen ilmi semineri dinleyen Kültürel Beşinci Meclis misafirlerini kabul etti. Dr. Abdulvedud El Kaysi’nin verdiği seminer veren, insanın bedeni, tabiatsal görüntülerini, Kuranı Kerim ve peygamber efendimizin sünnetinin bu konuları açıklamasıyla olan bağlantısına ilişkin bir dizi ilmi gerçeği araştırmayı ve ele almayı gerçekleştirdi. Dr. Abdulvedud El Kaysi, Kuranı Kerim’in icazının delillerini şerh ederken bir takım açıklayıcı resimler paylaştı. Aynı şekilde modern bilimin ortaya…

105 total views, 1 views today

Read More

HEYET Kerkük Şubesi Göçmenlere Hizmet Sunmaya Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Tamim muhafazasında faaliyet yürüten Kerkük Şubesi, göçmenlere hizmet sunma, onlara destek sağlama, acılarını az da olsa hafifletme noktasında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda Kerkük Şubesi, göçmen ailelerden bazı hastalara, özellikle müzmin hastalığa yakalananlara, tedavi imkanlarının sağlanması, sağlık durumlarının ihtiyaç duyduğu ameliyat işlemlerinin kolaylaşması ve hastanede kaldıkları zaman zarfında ödemelerinin hafifletilmesi amacıyla maddi yardımda bulundu. Öte yandan Tamim muhafazasındaki Kerkük Şubesi’nden bir ekip, Kerkük yakınlarında göçmen aileler için tesis edilen Leylan göçmen kampını ziyaret ederek dullara ve onların ailelerine insani yardımda bulundu. Buna eş zamanlı olarak…

104 total views, no views today

Read More

Genel Sekreter Dr. Müsenna Ed Dari ve HEYET Üyeleri Siyasi Araştırmacı İyad El İnaz’ın Akrabasının Taziyesine Katıldı

  Heyet.net / Amman Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreteri Dr. Müsenna Haris Ed Dari, bir grup HEYET üyesiyle beraber, Iraklı Siyasi Araştırmacı ve Basın Aktivisti İyad El İnaz’ın yakın akrabası olan Muhammed Ganim El İnaz vefatı dolayısıyla taziyeye katıldı. Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari ve beraberindeki HEYET üyeleri, Allah (azze ve celle)’ye merhuma rahmet etmesini, ailesine ve yakınlarına sabır ve sebat ihsan etmesini niyaz ettiler.   59 total views, 1 views today

59 total views, 1 views today

Read More

Genel Sekreter Dr. Ed Dari Başkanlığında Birimler Haftalık Toplantılarını Düzenledi

  Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren birimler, çalışma planlarını ele almak, aktivite ve faaliyetler bağlamında öne sürülen önerileri değerlendirmek ve ülkede tanık olunan son olayları ve gelişmeleri tahlil etmek için bir araya gelerek haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Birimler tarafından düzenlenen toplantıya Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari başkanlık etti. Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari, toplantıyı çeşitli düzeylerde yaşanan son gelişmelerin en dikkat çekenlerini paylaşarak başlattı. Özellikle Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin proje ve hedeflerini üzerine tesis ettiği sabitelerine, duruş ve tavırlarına ve ilkelerine ilişkin konulara değindi. Irak’ın…

90 total views, 1 views today

Read More

Genel Sekreterin İkamet Ettiği Binada Irak’taki Kültürel Meclislerin Tarihini Ele Alan Bir Oturum Düzenlendi

  Heyet.net / Amman Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreter’nin Ürdün’de ikamet ettiği binada, genel olarak Irak’taki, özel olarak Bağdat’taki kültürel meclisleri konu edinen kültürel beşinci meclis oturumu düzenlendi. Bu bağlamda konuşma yapan Genel Sekreter Dr. Müsenna Haris Ed Dari şunları söyledi: “Irak’taki kültürel hareketi konu edinen tarih kitaplarında birçok olay ve vakalar yerini almıştır. Çünkü meclisler, toplum içinde kültürün yayılmasına vesiledir. Özellikle bunun sık sık gündemine taşıyanlar topumun kültürlü simaları ve ilmi müzakerede bulunmak, çeşitli konularda bilgi sahibi olmak için çabalan insanların geneliydi. Hicri 656 yılında Tatar’ın Bağdat’a saldırdığı sıralarda…

69 total views, 1 views today

Read More

Irak Müslüman Alimler Heyeti: İran Rejimi Politikaları, Siyonistlerin Politikalarından Farksızdır

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Genel Sekreterlik aracılığıyla yayınladığı açıklamasında “Irak hükümetinin Filistinli göçmenlerin haklarını müsadere etmesi, işgal gölgesindeki hükümetlerin suçlarının bir uzantısıdır.” İfadelerini kullandı. Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından dün yayınlanan açıklamada şunlar denildi: “Irak’ta yaşayan Filistinli göçmenlerin, hükümette görev alma, mülk sahibi olma, eğitim, sağlık gözetimi, ücretsiz sosyal hizmetler ve benzeri şeylerde Iraklı halkın sahip olduğu şartların tamamına sahip olacağını öngören 2001 senesindeki 202 nolu kanundan faydalanan hakları, Irak hükümeti tarafından ilga edildi. Bu kanun, 2017 yılından çıkartılan 76 nolu kanunla değiştirilerek Filistinlilerin haklarının tamamını geçersiz kılındı…

99 total views, 1 views today

Read More

Irak Müslüman Alimler Heyeti, Musul’da Yaşananların Dönemin En Büyük Suçu Olduğunu Vurguladı

    Irak Müslüman Alimler Heyeti, Genel Sekreterlik aracılığıyla yayınlanan açıklamasında “Ninova muhafazasında yer alan Musul şehrinde yaşananlar, bütün dünya ölçülerine göre dönemin en büyük suçu ve değerlerin yıkılışıdır” açıklamasında bulundu. Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kasıtlı olarak binlerce insanın öldürülmesinin ve on binlercesinin tehcir edilmesinin izlerini, zafer naraları veya basın aldatmacası asla silmeyecektir. Enkaz altında kalan sivilleri konu edinen uluslararası raporlar şöyle dursun yayınlanan yıkım resimleri, bu aldatmacanın sahteliğini ortaya çıkartmaktadır.” Yayınlanan açıklamada ABD’li haber ajansı Associated Press’in, koalisyon desteğiyle Irak hükümeti…

102 total views, 1 views today

Read More

Irak Müslüman Alimler Heyeti Bünyesindeki Birimler Haftalık Toplantısını Düzenledi

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren birimler, çalışma programı hakkında öner sürülen öneri ve fikirleri ele almak ve Irak sahasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek amaçlı haftalık toplantısını düzenledi. Son zamanlarda yayınlanan ve insan hakları savunuyla ilgilenen kurumların, gazetelerin ve haber ajanslarının tedavüle soktuğu yeni verilerle toplantıya gelen Kültür ve Basın Birimi, Musul’da savaşa maruz kalan siviller dosyasını toplantıda ele alarak bu bilgiler ışığında yeni bir istatistik ve belgeleme kampanyası önerisinde bulundu. Öte yandan İlim Birimi, Davet ve İrşat Birini ile Ürdün’ün Başkenti Amman’da faaliyet gösteren Kuranı Kerimi Koruma Derneğine…

99 total views, no views today

Read More