Irak Milli Misakı Çalışma Görüşü ve Yöntemi

Ahmed Sabri Irak’a ve geleceğine gözlerini şiddetle diken, işgalden günümüze dek dirilmesine engel olacak şekilde Irak’ın fakir ve iradesi gasp edilmiş bir şekilde bırakan dış merkezli projelere hizmet etmek için milislerin siyasi hayata sızmasını sağlayan tehlikeleri hissederek Irak toplumunda aktif rolü olan siyasi, mesleki, fikri ve aşiret kuvvetleri ve etkinlikleri, yolsuzluğun gölgesinde yaşayan Irak’ı bu acı durumundan kurtarmak için mezhep ve ırk üstü kapsayıcı milli projenin nüvesini oluşturmaya çağırıyor. Mevcut siyasi çalışmalara muhalif bu kuvvetleri toplayan ve gerçek bir değişim çabası taşıyan Irak Milli Misakı, Irak’ın zenginliğini heder etme soruşturmasından…

6 total views, 1 views today

Read More

Mor ve Pembe renkli gösteri ile Iraklı kadınlar Sadr’a kazan kaldırdı

İbni Ömer’in Iraklı hacılara cevabından günümüze! Mustafa Özcan   Irak’ta bugün yani Perşembe günü, (13 Şubat 2020) tarihinde, belki de bölge tarihinde görülmemiş bir gösteri olacak.  Kadınların siyasi gösterilere katılmasını ‘ihtilat’ yani kadınlar ile erkeklerin aynı ortamı paylaşmalarını gerekçe göstererek yasak getirmek isteyen Sadr grubuna karşı  kadınlar baş kaldırıyor. Büyük bir gösteri düzenliyor.  Sadr ve gurubu gösteriler üzerinden kadınların şer’i ve dini kuralları ihlal ettiğini  savunuyor.  Sadr ve adamlarının suret-i haktan görünen ve kadınları gösterilerden uzak tutmayı, dışlamayı tasarlayan bu tutumları kadınlar arasında infial meydana getirdi, tepki çekti ve bunu siyasi bir…

8 total views, 1 views today

Read More

‘Devrim hırsızı!’

  Mustafa Özcan    Arapların deyimiyle Mukteda Sadr , ‘sa’luk’ yani avare birisine benziyor. Lakin bu avarelik başkaları tarafından kontrol edildiğinde ve kullanıldığında zararlı veya tehlikeli hale gelebiliyor.  İran, Irak’ta kartları yandıkça devreye yeni bir kart sürüyor.  Adil Abdulmehdi de bunlardan birisiydi.  Adil Abdulmehdi’nin adaylığı ve başbakanlığı Bedr Tugaylarının eski yöneticisi ve Haşd-i Şabi’nin  kurucularından Hadi Amiri ile Mukteda Sadr’ın uzlaşmasının eseriydi.  Özellikle Şii kitleler Adil Abdülmehdi’den çok şey beklemiş ve ummuştu lakin o da iradesini İran’a ipotek edenlerden çıkmıştı. Şimdi bayatlayan oyun yeniden Muhammed Tevfik Allavi üzerinden sahnelenmekte.  Kum…

103 total views, 1 views today

Read More

Irak’ta ‘Sünnistan’  projesi !

 Mustafa Özcan    Irak’ta ABD ile İran madalyonun iki yüzünü temsil ediyorlar. Son sıralarda aralarındaki restleşmede Kürdistan bölgesine mümasil bir Sünni bölge ihdas etme kartını kullanmaya başladılar.  Fol yok yumurta yokken birden bazı ülkeler mali açıdan destek sunacağı faraziyesine dayalı bir formül olarak Irak’ta yeni bir federe devletinin ihdası ortaya atıldı.  ABD bu hususu yani Irak’taki Sünni bölgede bir federe devleti kurmayı İran’a karşı kart olarak kullanıyor. Kısaca, ABD’nin Irak’tan çıkartılması halinde bir B planına hazırlandığı anlaşılıyor. Kürt bölgesel yönetiminin yanında bir de Arap Sünnilere mahsus bölgesel bir yönetimi teşvik edeceği…

36 total views, no views today

Read More

Amerikalı Kuvvetlerin Irak’tan Çıkması İran’ın Maslahatına Terstir

 Talat Rumayyih Amerika Birleşik Devletleri Irak’ta geriye kalan kuvvetlerini çekmeye karar verse İran, Amerika ile arasındaki diplomatik kanallar aracılığıyla bu kararı kabul etmediğini bildirir, Amerika’nın kuvvetlerinin Irak’ta kalması için elinde ne geliyorsa onu yapar, Irak’ta kalması için tüm güvenceleri sunardı. Zaten daha önce, İran ile askeri ve bilgi koordinasyonu ve anlaşmasıyla Amerika Irak’ı işgal etmek için girdiğinde böyle de olmuştu. İran milislerini Amerika’nın hizmetine sunmuştu. Ekim devriminden sonra bu aynı konumu göstermektedir. Şayet Amerika kuvvetlerini Irak’tan çekerse İran’ın Irak’tan çıkması için geriye sayım başlar, bölgedeki kuvvetlerini ve stratejisini parçalayan bir…

25 total views, 1 views today

Read More

Siyam İkizleri

Mustafa Özcan Irak’ta ABD ile İran’ın birlikteliğini ‘ Siyam ikizleri’ şeklinde tanımlamaktan başka bir çaremiz olmasa gerek.  Daha doğrusu Kasım Süleymani ve öteki İran yetkilileri Büyük Şeytanla ilişkilerini öyle görüyorlardı.  İsrail karşısında Filistin cephesinde Sünni kitle nazarında kendilerini vazgeçilmez addediyorlardı. Yine Irak cephesinde de direniş potansiyelini elinde tutan Sünnilere karşısında da ABD nezdinde kendilerini vazgeçilmez sanıyorlardı.  Bu zanları şimdiye kadar iki cephede bazı sorunlarla birlikte sektirmeden tıkır tıkır işledi. Bununla birlikte Ekim/Teşrin Devrimi hesapları bozdu. Hesapları bozulan kitlelerce Irak’tan kovulan ya da sınır dışına davet edilen  İran, hesap hatası yaptı.  Kasım Süleymani…

42 total views, 1 views today

Read More

Haşdi Şaabi Milislerinin Çıkmazı ve Beka Savaşı

Talat Rumayyih Haşdi Şaabi milisleri Irak’ta bir çıkmaza girdi ve beka savaşına doğru adım atmaya başladı. Haşdi Şaabi milisleri, ülkedeki işgalin gölgesinde yönetimin stratejik bir aracı olması için oluşturulmuştu. Belki de bu milislerin –ve kurucuların- hayalleri, araç değil hakim olmaktı. Haşdi Şaabi milisleri şuanda –farklılıklarına, hatta çelişkilerine rağmen- her yönden hedef tahtasına oturdu. Bunlardan her biri, güç ve imkanlar düzeyinde stratejik düşmanın hiddetini oluşturmaktadır. Hatta Haşdi Şaabi milisleri, gizlenecek bir yer olmaksızın kovalanan konumuna en yakın durmaktadır. Onlar için siyasi ve askeri destek son buldu ve siyasi ve askeri olarak…

48 total views, 1 views today

Read More

Irak Misak-ı Millisi

Irak’ta 2019 Ekim ayında başlayan ve Teşrin Devrimi diye anılan protestolar ülkede dengeleri alt üst edecek bir renge kavuştu. ABD’nin işgalinden sonra ülkedeki ABD ve İran hâkimiyeti ilk kez sorgulanır oldu. Kasım Süleymani’nin organize ettiği Şii Haşdi Şa’bi güçlerinin Sünnilere karşı uyguladığı baskı ve şiddet IŞID’a da zemin hazırlayan bir misyon ifa etti. Teşrin Devrimi ülkedeki ABD işgali ve İran hâkimiyetine karşı bizzat Şiilerin başlattığı bir eylemdir. Bu eylemlere daha sonra Sünniler de katılmışlardır. Bu güne kadar 511 eylemci hayatını kaybetmiş 21 bin kişi de yaralanmıştır. Teşrin Devrimi  bu itibarla mezhebi bir hareket olmaktan çıkmış milli bir harekete dönüşmüştür. *** Bu milli hareket Irak dışında da…

31 total views, 2 views today

Read More

İran’ın Görmek İstediği Türkiye: Fedai?

Mustafa Özcan   İran Cumhurbaşkanı  Ruhani’nin Türkiye’ye yönelik çağrısının yankıları sürüyor.  Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinde Türkiye ile aynı cephede omuz omuza ABD’ye karşı mücadele etme temennisini dile getirdi.  Kasım Süleymani’nin öldürülmesi karşısında destek arayışına çıkan İran liderleri Türkiye’nin de henüz eşiğini aşındırmasa da kapısını çaldı.  Bu çerçevede Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani, Erdoğan’a, ‘ABD’nin küstah eylemlerine birlikte karşı koyma‘ çağrısında bulundu. Ruhani Erdoğan’a hitaben sözlerini şöyle sürdürdü , “Saldırgan bir eyleme karşı sessizliğimiz, daha saldırgan eylemlere girişmek için daha fazla gözdağı verilmesine neden olabilir…”  Demek ki…

95 total views, 1 views today

Read More

Irak’ta şah mat oldu

Mustafa Özcan   Arapçada:  ‘El cezau min cinsi’l amel/ ceza işin türündendir’  anlamında bir deyim vardır. Kudüs Tugayları Komutanı Kasım Süleymani’nin Amerikalı güçler tarafından suikastla öldürülmesi tam da bu deyimi çağrıştırıyor.  Bu suikastla birlikte İran’ın bölgeye yaydığı milislerin orkestra şefi öldürülmüştür.  Elbette zalimlerden başka kederini paylaşacak yoktur. Lakin öteki zalim ya da ortakları yerine gerçek hasımları tarafından tasfiye edilseydi mazlumlar daha çok sevinirdi. Neyse ki maksat hasıl olmuştur.  Bu suikast bir misilleme zincirlemesinden sonra gerçekleşmiştir.  Amerikan ambargosundan sonra İran, bölge ülkelerini ve uluslararası ticareti cezalandırmak istemiştir.  İran: Ya hep ya…

46 total views, 1 views today

Read More