Irak’ta Mezarsız Ölüler…

Abdullatif Es-Sadun “Onların bizi öldüreceğini sanıyor musunuz? Evet. Ancak onlar ilk önce bizde korku oluşturmayı ve irademizi ezmeyi istiyorlar. Ardından bizi katletmeyi ve cesetlerimizi çöplüklere atmayı arzuluyorlar. Öyle ki bizden tek bir eser bile kalmasın. Belki de benim çocuğum işkence görecek veya öldürülmekle tehdit edildiği esnada kurşuna dizilecek. Sonra da yeryüzü haşeratları yesin diye cesedi bir yol kenarına terk edilecek. Sadece çocuğum yaşadığı veya öldüğü zaman ne olacağını öğrenmek istiyorum. İsimleri bilinmeden birçok kişi öldürüldü, hafızaların ezberlemediği birçok kişi kayboldu.” Bu çığlıklar, 1982 Hollywood sinemasının çıkarttığı Kayıp adlı filmin senaryosunda…

150 total views, no views today

Read More

Hurafe… Irak’ın Çatışmadan Uzak Tutulması

Dr. Fatih Abdusselam Hiç kimse, senin kendine yardım etmenden daha fazla sana yardım edemez. Musibetlerin en büyüğü, senin kendine karşı çalıştığın bir halde istenilen yardımı almaman ve bundan faydalanmaman hedefiyle başkalarının sana yardım etmesidir. Irak’ın durumu işte tam olarak bu noktadadır. Cümle, tüm manalarını kaybetmiş, Bağdat’ta yetkililer sayesinde siyasi ve çalışma olarak helak olmuştur. Özeti ise “bizler Irak’ın başkalarının çarpıştığı bir saha olmasını istemiyoruz”dur. Reform ve kusurları aşmak için kendine yardımı reddetmek için bu nitelendirme tatbik edilir. Üç kürsüden herhangi birisine oturan yetkilinin sorumluluğunu kuşatan gerçeklerin hiçbirisini bilmeyen, müttefiklerinin veya…

220 total views, no views today

Read More

El-Kazimi ve Irak’ta Cebri Kayıp

Faris El-Hattab Herhangi bir devletin istihbarat başkanının, ülkesinin güvenlik ve istikrarıyla ilişkili dosyalar ve davalar hakkında bilgi sahibi olmaması şaşılacak bir durumdur. Özellikle bu durum, yabancı bir devletin müdahalesiyle ve bir dosyadan daha fazlasıyla ilişkiliyse… Mustafa El-Kazimi’nin Başbakanlık koltuğunda oturduğu Irak’ta halkı hedef alan her suç, ortaya çıkıyor ve katillerin yakalanacağı, mağdurların ve mağdurların yakınlarının katillere karşı haklarını teslim ederek iade-i itibar yapılacağı ve suçluların adalet karşısına çıkartılacağı yönünde en güçlü yeminlerle söz vermeleri için kalemler ve uluslararası-yerel tavırlar buna öfkesini gösteriyor. Ancak ne var ki hiçbir katil veya buna…

686 total views, no views today

Read More

Milisler ve mülteciler

Mustafa Özcan   Milisler ile mülteciler sarmal bir mesele. Tavuk yumurta hikayesini hatırlatıyor. Sorun sorunu doğuruyor.  Milislerin olduğu yerlerde genellikle mülteci sorunu da baş gösteriyor.  Kayıt dışı kolluk kuvvetlerine genellikle milis gücü denmektedir.  Ya da nizami olmayan kolluk kuvvetlerine milis denilmektedir.  Zaman zaman ülke savunması bağlamında geçici olarak bu unsurlara ihtiyaç duyulabilir lakin kalıcı olduklarında ülkede kargaşa eksik olmaz.  Çeteler ile eşanlamlı olarak anılmaya başlarlar.  Bugün Irak’taki milislerin durumu budur. Bunlar savunma amaçlı milisler olmayıp güç merkezi haline gelmiş veya çeteleşmiş, zulüm çarkına dönmüş gayri meşru başıbozuk güçlerdir. Burada başıbozuk…

430 total views, 1 views today

Read More

Bağdat vaizinin hazin sonu!

Mustafa Özcan   Belki Bağdat’tan binlerce vaiz geçmiştir. Ama gök kubbesinin altından İbnü’l Cevzi gibisi gelmemiş ve geçmemiştir. Geçse bile sayılıdır.  Yine bir Hanbeli vaizi olan Abdulkadir Geylani bunlardan birisidir. Geylani, tarikatı ve geleneğiyle birlikte yaşamıştır.  Fethurrabbani kitabında olduğu gibi bazı konuşma ve vaazları satırlara dökülmüş ve kitap haline getirilmiştir. Yani bendeleri veya taraftarları adını, şanını yaşatmıştır.  Elbette satırlara dökülmüş muhallet (eskimeyen) eserleri de vardır. Lakin İbnü’l Cevzi’yi yaşatan tarikatı veya sevenleri olmayıp onun sayıya gelmez eserleridir. Türkiye’de de çok tanınan alimlerden birisidir. Mevzuat kitabı dillere destandır. Onun ötesinde Hazreti…

506 total views, 1 views today

Read More

Hizb-i İran’dan kurtulma vakti

Mustafa Özcan   Korona günlerinin solmasından sonra siyasi gündem birden hareketlendi ve hararetlendi ve eski günlere avdet etti. Hatta eski günlerini bile geride bıraktı. Sözgelimi, Lübnan ve Irak’ı çalkalayan Ekim Devrimi artçılarıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor.  Buna bir de Suriye cephesi eklendi. Suriye’de özellikle de Dürzilerin yaşadığı Suveyda bölgesi halkı kazan kaldırdı ve Esat’in gitmesi için sistematik gösterilere yöneldiler.  Hepsinin talebi ortak.  İran’ın pençeleri hükmünde olan milislerinden kurtulmak. Hür olmak.  Suveyda göstericileri de diğer birleşik cephe göstericileri gibi sadece Esat’ın gitmesini yeterli görmüyorlar İran’ın da ellerini ve milislerini ülkelerinden…

458 total views, no views today

Read More

Kayıp imamdan görünmez imama!

Mustafa Özcan   Şia tarihi gizi, kayıp ve görünmez imamlar tarihidir.  İsmaili mezhebi gizli ve görünmeyen imam doktrini  üzerine müesses ve kuruludur.  Görünür imama değil görünmeyen imama çağırırlar.  Esasında 12 İmam Şiiliği de bilahare on ikinci imamın kayıp olduğu ve görünmez olduğu tezine dayanmıştır. On ikinci imamın kaybolmasıyla birlikte aslında ruhen on iki imamcı kitle de İsmaili kitlenin veya doktrinin yoluna sapmış ve peşine takılmıştır.  Görünür imamet anlayışından görünmez imamet anlayışına ve dönemine geçmiştir. On ikinci imamın Samarra’da dehlizde kaybolduğunu söyleyerek esasında İsmaili mezhebine benzer bir anlayışa sürüklenmişlerdir. Hem kıyamete…

484 total views, no views today

Read More

Irak’ta Putin modeli!

Mustafa Özcan   Yeni Irak Başbakanı Mustafa Kazimi kimileri tarafından Putin’e benzetiliyor. Bazı benzerlikler bazı da bu benzerlikler üzerinden beklentiler var.  Benzerliklerden birisi her ikisinin de istihbarat kökenli olarak ülkenin başına gelmeleri ve yönetmeleri. Elbette Mustafa Caferi’nin çiçeği burnunda.  Bobby Ghosh adlı  Bloomberg analizcisi Kazimi ile alakalı olarak kötümser bir gelecek tablosu öngörüyor, çiziyor. Bu tablo da Putin ile benzerlikler  adeta buharlaşıyor.   Putin’in Rusya’yı düzlüğe çıkardığı gibi Mustafa Kazimi’nin de Irak’ı düzlüğe çıkaracağına inananların ikinci tutamağı ise her ikisinin de hukuk fakültesi mezunu olmaları.   Putin hukuk mezunu olsa da hukuka…

371 total views, no views today

Read More

Irak Müslüman Alimler Heyeti ve Kapsamlı Anlam Stratejisi

Talat Rumayyih İşgal vaki olduğunda Irak ve İslam ümmeti kapsamlı bir sorunla karşı karşıyaydı. Bizler, Amerika stratejisindeki bir dönüşümün önündeydik. Amerika kuvvetleri ilk defa, ilk önce Afganistan, sonra Irak olmak üzere İslam topraklarında savaş ve işgal durumundaydı. Bizler, Amerika Birleşik Devletlerinin tüm uluslararası kanunları, uluslararası sistem kurallarını, Birleşmiş Milletler kararlarının duvarlarını vurması önündeydik. Savaş ve işgal, uluslararası sistemin yönetiminde tek kutuplu halin Amerikanca ilanıydı. Bizler, insanlığı tekrardan orman kanunlarına döndüren ölüm ve yıkım gibi korkunç suçların önündeydik. Karşı koymaya hareketsiz ve güçsüz dünyanın, uluslararası toplumun önündeydik. İslam ümmetinin yaşananların tabiatı…

336 total views, no views today

Read More

Irak’ta derinleşen hatlar

  Mustafa Özcan Irak’ta ABD ile İran arasında çatlak veya çatlayan hatlar giderek derinleşiyor.  İki taraf da Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle birlikte oluşan berzahı ve eşiği aşamıyor.  Tamir aşaması patinajı geçemiyor. Bununla birlikte siyasi olarak birlikte yaşamanın formülünü keşfedebilirlerse, arıyorlar. Bu formüle batılılar genellikle ‘modus vivendi’ yani yaşam biçimli adını veriyorlar.   Modus vivendi elbette birlikte yaşamayı anlatan bir deyim ama bunun içini nasıl dolduracaklar?  ABD Irak için Kasım Süleymani olayından sonra yeni bir siyaset belirlemeye çalışıyor. Mart ayından itibaren asker çekmeye veya kaydırmaya başladılar. Bununla birlikte askeri birliklerini üç bölgede yoğunlaştıracaklar….

292 total views, no views today

Read More