“Üç Gün” Savaşı

Velid Ez Zübeydi Bir savaşın taşıyabileceği bütün standartları taşımasına rağmen ona “Unutulmuş Savaş” dememizde mümkündür. Çünkü bütün şiddetiyle hava saldırıları devam ediyordu ve Tomahawk seyir füzeleriyle her taraf ateşe çevriliyordu. Bu savaş önceki ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Amerikalılar tarafından “Çöl Tilkisi” olarak isimlendirilen bir savaştı. 1991 yılının başlarında Irak’a karşı başlatılan ve adına Çöl Kalkanı denilen savaşın tesmiyesinin bir devamıydı bu. Bu nedenle “Unutulmuş Savaş” farkı bir hikayedir, atmosferi savaş ve siyasetle doludur. 1998 Aralık ayının 16’sında Irak yeni bir savaş, ölüm ve yıkımın eşiğindeydi. Aynı vakitte Amerika, Başkan…

94 total views, no views today

Read More

Bayram’da Şeyh Haris Ed Dari Hatırlandığında

 Dr. Eymen El Ani Diğer adamlar gibi olmayan bir lider. Allah’ın izniyle mağfur Şeyh Dr. Haris Süleyman Ed Dari… Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin en meşhur kurucusu… Bu dünyayı terk eden Genel Sekreter’i… Amerika ve İngiltere işgalinin en metin ve en yiğit muhalifi… Beş La (Hayır) sloganının yükselticisi… hayatı boyunca bunun en dikkat çeken mücadelecisi… Mübarek Irak direnişi projesinin en ağır yüklerinin taşıyıcısı… Onun hatıraları Iraklıların ve Arapların kalp ve vicdanlarında bakidir. O, ülkesinin özgürlüğü için ihlas ile gayret eden ve kendini bu uğurda feda eden bir direnişçi olarak aydınlanacaktır. Öyle…

399 total views, no views today

Read More

Irak, Devletsizlik Hali

     Talat Rumayyih Araştırmacı, Irak’ın içine girdiği durumu kapsamlı bir şekilde nasıl özetleyeceği hususunda tereddüt ediyor. Devam eden ölüm, adam kaçırılma olayları, işkence, cezalandırma, şehirlerin yıkımı, ekonomik iflas, sistematik hırsızlık, yolsuzluk, mezhepçilik, milislerin ve çetelerin ivme kazanması, işgal… Bunlardan hangisi olursa olsun Irak’ın halini nitelendirmek için yeterlidir. Ancak ne var ki, devletsizlik nitelemesi, bu ülkenin yaşadığı durumu kapsamlı bir şekilde ifade edecek bir nitelendirme gibi görünüyor. Irak işgal edilmiş bir yer ise, işgal edilen ülkede devlet denen bir mekanizma söz konusu değildir. nitekim devlet dediğimiz mekanizmanın en kutsal şartı…

386 total views, no views today

Read More

Yöneticinin Oğlu Yöneticidir, Bakanın Oğlu Bakandır

  Fatih Abdusselam Ürdün kraliçesi Rania El Abdullah’ın, Amerikalı meşhur gazeteci Oprah ile gerçekleştirdiği röportajı hatırlıyorum. O anda “Sen saraylarda yaşıyorsun” gibi sözlerle kraliçeyi zor durumda bırakacağını düşünüyordum. Sanki o bu sözleriyle efsanevi şekillere varmayı hedefliyordu, bu şekilleri saraya intikal ettirmek için. Ancak kraliçe bütün dikkat ve özgüveniyle ev hanımı olduğunu söyledi. Çocuklarına, bir şeyleri emeksiz alamayacaklarını, ev disiplini ve öğrenim yüksekliği gibi bu yolda bir şeyleri feda etmeleri gerektiğini öğrettiğini belirtti. Bu teşvik edici röportajında kraliçe Rania sözlerini, çocuklarını vaka ile ilişkili olmasını arzuladığı şeklinde sürdürdü. Rania çocuklarının, küçük…

559 total views, no views today

Read More

Üç Ayrı Yol Ayrımında Irak

                                                                                                                                      Talat Rumayyah Birkaç seneye yayılan Musul savaşının ortaya çıkarttığı neticelerin ardından Irak, bir ayrım anında yaşamaktadır. Nitekim bir kimsenin ötekileri şiddet ve kahırla…

507 total views, no views today

Read More

Erken Vakitte Şiddetli Saldırılar

    Velid Ez Zubeydi 2003 Haziran ayının ortalarından itibaren bazı basın organları, Irak’ta yaşananları şiddetli çatışmalar şeklinde nitelendirmeye başladı. Muhabirler ve gözlemciler, “Irak’ın kuzey mıntıkaları ve Bağdat’ın kuzeybatı bölgeleri şiddetli saldırılara şahit oluyor” şeklinde konuşuyordu. Bazı Arap ve yabancı haber ajanslarının yayınladıklarını saymazsak çok olmasına rağmen Irak’taki yerel basının ve diğer haber ağlarının yayınları olmaksızın Iraklı kuvvetler ile Amerikalı kuvvetler arasındaki orantısızlık karşısında Amerikalı kuvvetler, Çöl Akrebi adını verdiği operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında bütün yollar kapatılıp, evler teftiş ediliyorken Bağdat semalarında da uçaklar göze çarpıyordu. Bağdat ve bazı mıntıkalarının…

354 total views, no views today

Read More

Irak’ta Yalan ile Vehim Pazarlama Arasındaki Farklar Nelerdir

Talat Rumayyih Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası kamuoyunu etkilemek için üç yalan bulutu altında Irak’a askeri hamlesini gerçekleştirdi. İşgalden sonraki (işgali pekiştirme) planı, vehim/kuruntu yaymak, evhamları Iraklı halk arasında hakikatmiş gibi yaymak için de basın, siyaset ve psikoloji alanında çeşitli taktiksel sistemler oluşturmaktı. Şuanda yalanların ortaya çıktığını, kuruntuların yok olduğunu, hakikatin bütün çıplaklığıyla gözler önüne serildiğini söylememiz mümkündür. Saldırı planı – ve işlenen katliamlar, yıkımlar, soykırımlar, ablukalar, vahşetin her türlüsü- üç yalan aldatması altında gizlendi. Bunlardan ilki, Irak’ı kimyasal silahlardan arındırma amacı taşıyarak savaş başlattığı yalanıydı. Bu bağlamda Amerika, kimyasal silah…

507 total views, no views today

Read More

Barışçıl Yaşamının Ana Temeli Salih Vatandaşlık

  Abdulkadir Nayil Dini ve kendisine veya başkasına bağlılığı ne olursa olsun insan, iyilik babından her ne sunarsa hem kendisi için hem de vatanı için hayırdır. Aynı zamanda bu amel, ister bireysel isterse cemaatsel düzlemde olsun, ister amaçlanmış isterse amaçlanmamış olsun yeryüzünün imarına ve toplumsal inşaya yatırımdır. Allah (azze ve celle) şöyle buyurmaktadır: “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzal 7-8) Buna binaen istesin veya istemesin insanın zatında yerleşik olan vatandaşlık, Allah’ın düzenlediği insan fıtratından ayrılamayan bir parçadır. Bu nedenle İslam…

537 total views, no views today

Read More

Irak Meselesi; Sivri Dikenli Yolda Yürüme Aşaması

   Talat Rumayyih Irak sorunu, ittifak ve anlaşmalarında, çatışma ve çarpışmalarında daha kompleks bir hale bürünüyor. Büyük savaşın nihai aşamalarının taşıdığı en önemli işaretleridir bu. Toplu çatışma denklemlerinin sınırlarının çizilmesi, hesapların iyi yapılması, duruma göre geçici, zorunlu ve daimi ittifakların formülasyonunun sağlamlaştırılması gibi konularda daha hassas davranmayı gerekli kılıyor bu durum. Amerikalı kuvvetler, Irak topraklarını işgal ettiğinde mesele yeterince açıktı. Düşman belli ve belirgindi; kan akmasına neden olan askeri üniformalarıyla caddelerde geziyordu. Onların yanında yer alanlar, yüzlerini ve yönelimlerini gizleyemezlerdi. Çünkü direnişçilerin saflarında yer almayarak veya destek vermeyerek işgalci, katil…

469 total views, 1 views today

Read More

Direnişin Bazı Tecrübeleri Hakkında

Velid Zübeydi Kendisine işaret ettiğimiz direnişin tecrübelerinin, büyük başarılara imza attığı, direnişçilerinin cesarette zirveye ulaştığı noktasında şüphe yoktur. Bizlerin, bu direnişçilere, çok girintili çıkıntılı dönemlerde bile işgalci düşmanlarla savaştıkları noktasında güvencimiz tam. Bu noktada bu faktörün, fiili direnişe destek bir etken olduğunu ancak temeli oluşturmadığını vurguluyoruz. Irak direnişinin kendisinden neşet ettiği şartların zorluğuna dikkat çekmek için bu gerçekleri belirtiyoruz. Cezayir’de birkaç sıra dağı bulunmaktadır. Bunların en önemlileri; Atlas, Cercere, Venşris, Hakar sıra dağlarıdır. Atlas dağları, iki sıra dağından müteşekkildir. Yaklaşık 1200 km mesafesi olan Cezayir sahiline paraleledir. Cezayir sınırları ise…

476 total views, no views today

Read More