Sadr’ın ve Mavi Şapkalarının Ortaya Çıkması Ne Anlama Geliyor?

Talat Rumayyih Ekim devriminin, en önemli başarılarının ve zaferin eşiğinde olduğu görülmektedir. Son günlerde Ekim devriminin karşılaştığı ve direndiği şeyler, Irak’taki en tehlikeli milisleri ortaya çıkarttı ve hezimetlerini gözler önüne serdi. Sadr grubunun devrime ve devrimcilere karşı düzenlediği saldırılara karşı devrimcilerin sebatı ve onların bu saldırılarını başarısızlığa uğraması Irak’taki siyasi ve toplumsal dengeleri milli kuvvetlerin maslahatına doğru değiştirecek ve devrimcileri en önemli zaferlerini gerçekleştirmeye yaklaştıracaktır. Çünkü Ekim devrimi modeli düşmanı ortaya çıkartan ve siyasi olarak azleden bir modele sahiptir. Ekim devrimi işgale karşı koymak, onu ülkeden kovmak, Irak’taki siyasi, ekonomik…

55 total views, no views today

Read More

Irak’ta Yaşanan Olayların Zamansal Sınırı Bulunmakta Mı?

Dr. Fatih Abdusselam Ortaya çıkmasının ve başlamasının üstünden yaklaşık dört ay geçtikten sonra Başkent Bağdat ve ülkenin orta ve güney muhafazalarındaki gösterilerin zamansal sınırını okumak mümkün mü? Bu soru neredeyse kurtuluşu ve bir yakadan bir diğerine geçmeyi araştıran milyonlarca Iraklının hali olmaktadır. Cevap bağlamında burada diğer bir soru söz konusudur. Bu protestoların 4 ay yerine 14 aya veya 24 aya kadar uzaması mümkün mü? Öncelikli cevap: Geçen şeyler neredeyse olacak şeylerin basit bir girişi değildir. Geçen zaman gerçekten çok kısadır. Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için yol çok uzundur. Yeni yılın başlangıcına…

76 total views, no views today

Read More

Irak’ta ‘yama’ devri bitti

Mustafa Özcan    Adil Abdulmehdi’nin yerine yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi’nin başarısızlığa uğraması ve görevlendirmeyi Berham Salih’e geri iade etmesi Irak’ta yeni bir döneme işaret ediyor.  Hükümeti kurma noktasında bu başarısızlıkta yeni dönemin izlerini, işaretlerini okuyabiliyoruz. Siyasetçi esnafıyla veya kesimiyle halkın arasında kapanmaz bir ara, mesafenin açıldığı ve güven kaybının telafi edilemez hale geldiği görülüyor.  Bu da Irak’ta siyasi ‘yama’ devrinin ilelebet kapandığı anlamına geliyor.  Yama devrinin kapanmasını şöyle izah edebiliriz. Artık cüz’i çözüm veya Necmettin Erbakan’ın ifadesiyle pansuman tedavisi imkanı kalmamış binaenaleyh dönemi kapanmıştır. Pansuman tedavisinin fayda…

209 total views, 5 views today

Read More

Durumun Ciddiyetini Hissedememek

Dr. Fatih Abdusselam Irak’ı kasıp kavuran krizlerin tehlikesinin hissedememek, partileri, yeni hükümetin oluşturulmasında siyasi müzayedelere ve anlaşmalara gitmeye sevk etmektedir. Sanki şuan ki hal, sekiz sene önceki hal ile neredeyse aynı gibi. Tüm göstergeler, bakanlık yapısının özünün başlıca temelinin parti olduğunu vurgulamaktadır ki bakanlıkların, Irak tarihinde ilk defa demokratik bir havaya sahip seçimler nedeniyle kanama dönemini aşmak için geçici olması varsayılmaktadır. Bu ise geçici hükümetin bağımsızlık ve sorumluluk gibi ilkelerin büyük bir parçasına sahip olması şartıyla krizi çözmek için tek tercihtir. Kuvvetler, şahsiyetler, partiler sadece imtiyaz konumları değiştirme esası üzerine…

66 total views, no views today

Read More

Irak’ta İşlenen İnsan Hakları İhlallerine Karşı Uluslararası Düzeyde İlgisizlik Devam Edecek Mi?

 Dr. Eymen El-Ani Irak’ta meşru haklarını talep etmek için sokaklara çıkıp gösteriler düzenleyen masum halka yönelik hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerin işledikleri vahşi suçlar ve insan hakları ihlalleri karşısında uluslararası toplum sessizliğini korumaktadır. Oysa kimse Bağdat hükümetinin, dayattığı politikalar ekseninde uluslararası topluma meydan okurcasına şiddete başvuran tabiatını ve bunu ısrarla sürdürdüğünü inkar etmemektedir. Birleşmiş Milletler, Bağdat, Basra, Nasiriye, Necef, Kerbela, Kut, Ammara şehirlerinde hükümet karşıtı barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilere karşı işlenen büyük insan hakları ihlalleri karşısında hiçbir önlem almamaya devam etmektedir. Aynı şekilde barışçıl göstericilere koruma sağlama, saygın…

64 total views, no views today

Read More

‘Ebu Fedek’

Mustafa Özcan     Arap dünyası lakap kullanmayı pek seviyor. Bu nedenle de Arap liderleri isimlerinin yanında genellikle lakap da kullanıyorlar.  Arafat’ın kendisi için ‘Ebu Ammar‘ lakabını yeğlemesi gibi.  Geçmişte de böyle idi. Ebu Cendel, Ebu Hureyre gibi. Bazen de liderlere kendi ihtiyarlarının dışında yakıştırma lakaplar veriliyor. Sözgelimi Ebu Rigal lakabı Ebrehe ordusuna kılavuzluk eden yerel bir rehber için kullanılmıştır.  Bilahare düşmana rehberlik eden herkese bu lakap izafe edilmiştir. En son devrim saflarına sızarak (mündes)  Ekim-Teşrin Devrimini içerden çökertmek isteyen Mukteda Sadr için de Ebu Rigal lakabı kullanılmıştır.  .  Ebu Lü’lü…

195 total views, 3 views today

Read More

Irak Milli Misakı Çalışma Görüşü ve Yöntemi

Ahmed Sabri Irak’a ve geleceğine gözlerini şiddetle diken, işgalden günümüze dek dirilmesine engel olacak şekilde Irak’ın fakir ve iradesi gasp edilmiş bir şekilde bırakan dış merkezli projelere hizmet etmek için milislerin siyasi hayata sızmasını sağlayan tehlikeleri hissederek Irak toplumunda aktif rolü olan siyasi, mesleki, fikri ve aşiret kuvvetleri ve etkinlikleri, yolsuzluğun gölgesinde yaşayan Irak’ı bu acı durumundan kurtarmak için mezhep ve ırk üstü kapsayıcı milli projenin nüvesini oluşturmaya çağırıyor. Mevcut siyasi çalışmalara muhalif bu kuvvetleri toplayan ve gerçek bir değişim çabası taşıyan Irak Milli Misakı, Irak’ın zenginliğini heder etme soruşturmasından…

86 total views, no views today

Read More

Mor ve Pembe renkli gösteri ile Iraklı kadınlar Sadr’a kazan kaldırdı

İbni Ömer’in Iraklı hacılara cevabından günümüze! Mustafa Özcan   Irak’ta bugün yani Perşembe günü, (13 Şubat 2020) tarihinde, belki de bölge tarihinde görülmemiş bir gösteri olacak.  Kadınların siyasi gösterilere katılmasını ‘ihtilat’ yani kadınlar ile erkeklerin aynı ortamı paylaşmalarını gerekçe göstererek yasak getirmek isteyen Sadr grubuna karşı  kadınlar baş kaldırıyor. Büyük bir gösteri düzenliyor.  Sadr ve gurubu gösteriler üzerinden kadınların şer’i ve dini kuralları ihlal ettiğini  savunuyor.  Sadr ve adamlarının suret-i haktan görünen ve kadınları gösterilerden uzak tutmayı, dışlamayı tasarlayan bu tutumları kadınlar arasında infial meydana getirdi, tepki çekti ve bunu siyasi bir…

97 total views, 1 views today

Read More

‘Devrim hırsızı!’

  Mustafa Özcan    Arapların deyimiyle Mukteda Sadr , ‘sa’luk’ yani avare birisine benziyor. Lakin bu avarelik başkaları tarafından kontrol edildiğinde ve kullanıldığında zararlı veya tehlikeli hale gelebiliyor.  İran, Irak’ta kartları yandıkça devreye yeni bir kart sürüyor.  Adil Abdulmehdi de bunlardan birisiydi.  Adil Abdulmehdi’nin adaylığı ve başbakanlığı Bedr Tugaylarının eski yöneticisi ve Haşd-i Şabi’nin  kurucularından Hadi Amiri ile Mukteda Sadr’ın uzlaşmasının eseriydi.  Özellikle Şii kitleler Adil Abdülmehdi’den çok şey beklemiş ve ummuştu lakin o da iradesini İran’a ipotek edenlerden çıkmıştı. Şimdi bayatlayan oyun yeniden Muhammed Tevfik Allavi üzerinden sahnelenmekte.  Kum…

207 total views, no views today

Read More

Irak’ta ‘Sünnistan’  projesi !

 Mustafa Özcan    Irak’ta ABD ile İran madalyonun iki yüzünü temsil ediyorlar. Son sıralarda aralarındaki restleşmede Kürdistan bölgesine mümasil bir Sünni bölge ihdas etme kartını kullanmaya başladılar.  Fol yok yumurta yokken birden bazı ülkeler mali açıdan destek sunacağı faraziyesine dayalı bir formül olarak Irak’ta yeni bir federe devletinin ihdası ortaya atıldı.  ABD bu hususu yani Irak’taki Sünni bölgede bir federe devleti kurmayı İran’a karşı kart olarak kullanıyor. Kısaca, ABD’nin Irak’tan çıkartılması halinde bir B planına hazırlandığı anlaşılıyor. Kürt bölgesel yönetiminin yanında bir de Arap Sünnilere mahsus bölgesel bir yönetimi teşvik edeceği…

125 total views, no views today

Read More